Питання: 
ОТГ є засновником будинку дитячої творчості. На території району є районна музична школа. Районна рада планує вийти зі складу засновників музичної школи та передати її в громаду. В разі прийняття музичної школи в ОТГ, чи може об’єднана громада об’єднати музичну школу і будинок дитячої творчості та створити на їх базі мистецьку школу? Якщо так, то як правильно оформити рішення? Дякую.
Відповідь: 
Щодо прийняття рішень радою ОТГ
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить, зокрема, прийняття рішень про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади. При цьому звертаємо увагу, що реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється лише за рішенням місцевої ради.
Отже, рада ОТГ може прийняти рішення про створення шляхом реорганізації будинку дитячої творчості і музичної школи нової юридичної особи – мистецької школи.
 
Щодо оформлення відповідного рішення
Згідно з частиною першою статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників.
Таким чином, рада приймає рішення про утворення нової юридичної особи ‒ мистецької школи ‒ шляхом злиття двох окремих юридичних осіб: будинку дитячої творчості і музичної школи.
Надаємо орієнтовний приклад рішення ради ОТГ:
 
«Про створення Мистецької школи
(назва ради ОТГ)
 
Відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України, статті 8 Господарського кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 25 Закону України «Про освіту», статті 14 Закону України «Про позашкільну освіту», Положення про мистецьку школу, затвердженого наказом Міністерства культури України від 09.08.2018 року №686, рада ….ОТГ
ВИРІШИЛА:
 1. Створити комунальний заклад «Мистецьку школу» (зазначити повну назву) шляхом злиття комунальних закладів освіти: Будинку дитячої творчості (код 00000000) і Музичної школи (код 11111111).
 2. Припинити діяльність юридичних осіб у результаті реорганізації шляхом злиття Будинку дитячої творчості (код 00000000) і Музичної школи (код 11111111).
 3. Утворити комісію по реорганізації шляхом злиття комунальних закладів освіти: Будинку дитячої творчості (код 00000000) і Музичної школи (код 11111111), що додається.
 4. Комісії з реорганізації шляхом злиття вжити заходів, пов’язаних з реорганізацією закладів освіти, в порядку, визначеному чинним законодавством України.
 5. Органу управління освітою ради ОТГ:
  1. Провести процедури реорганізації зазначених закладів освіти шляхом злиття відповідно до вимог чинного законодавства України.
  2. В установленому порядку повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про припинення діяльності Будинку дитячої творчості (код 00000000) і Музичної школи (код 11111111).
  3. Розробити та затвердити статут Мистецької школи (повна назва закладу).
  4. Упорядкувати штатний розпис закладу відповідно до чинного законодавства.
 6. Встановити строк пред’явлення кредиторських вимог при реорганізації шляхом злиття вищезазначених закладів освіти терміном два місяці з часу оприлюднення відповідного оголошення.
 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію (зазначити назву відповідної комісії та посаду, прізвище з ініціалами голови цієї комісії).
 
Голова ради ОТГ»
Аналітичний центр АМУ
Галузь: 
Ваш Email : 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)