Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Яким чином оформляється звільнення сільського, селищного голови територіальної громади, яка увійшла до об'єднаної територіальної громади, та покладення на нього обов’язків старости до обрання старости на перших виборах?

      У селах, селищах, в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об'єдналися, старостою, до обрання на перших виборах старости, визнається особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об'єднання (пункт 3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»). Така особа може бути визнана старостою лише за її письмовою згодою (стаття 32 Кодексу законів про працю України).

      У разі відсутності згоди колишнього сільського, селищного голови або наявності у нього обмежень, які не дозволяють йому займати таку посаду, він підлягає звільненню. Згідно частини 1 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського, селищного голови закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи. У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці сільського, селищного голови робиться запис: «Звільнений у зв'язку із закінченням строку повноважень, частина 1 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» із зазначенням дати звільнення та порядкового номеру запису.

      Оскільки безпосередньо сільський, селищний, міський голова новоутвореної громади призначає на посади працівників органів місцевого самоврядування (пункт 2 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), то відповідне засвідчення вступу колишнього сільського, селищного голови на посаду старости відбувається розпорядженням новообраного сільського, селищного, міського голови. Таким чином, у день проведення першої сесії ради об’єднаної територіальної громади, видається розпорядження, яке містить наступне формулювання: «Визнати таким, що  набув повноважень старости _____(зазначається найменування населеного пункту, в якому знаходилися органи місцевого самоврядування) __________(прізвище, ім’я, по батькові) на строк до набуття повноважень старости, обраного на перших виборах, на підставі пункту 3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Про вказане робиться  відповідний запис у трудовій книжці із зазначенням дати та порядкового номеру запису.

       У тому випадку, коли колишній сільський, селищний голова територіальної громади, що ввійшла до складу об’єднаної територіально громади:

      1) не погодився (відмовився) бути старостою;

      2) був обраний депутатом місцевої ради об’єднаної територіальної громади та отримав відповідний депутатський мандат,

виконуючою обов’язки старости у такому населеному пункті не може бути призначено іншу особу,  староста буде обраний лише на  перших виборах старости. Така позиція ґрунтується на тому, що пункт 3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» передбачає виконання обов’язків старости до перших виборів лише тими особами, які здійснювали повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об'єднання.

Чи необхідно сільському голові, який був на цій посаді 3 скликання (до того вчитель) та не обраний на голову ОТГ, виплачувати заробітну плату протягом 6 міс?

        Відповідно до статті 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

       Статтею 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» передбачено, що депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації.

        У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не більше  шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету. У разі, якщо колишній депутат місцевої ради має право на пенсійне забезпечення або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв'язку із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону, за ним не зберігається середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді в раді.

         З огляду на викладене, вважаємо, що за колишнім сільським головою у разі неможливості надання йому відповідної роботи (посади) на період працевлаштування зберігатиметься (крім випадку коли голова має право на призначення пенсії або йому призначена пенсія), але не більше шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував, працюючи на посаді сільського голови, що виплачуватиметься йому з відповідного місцевого бюджету.

Чи може депутат ради стати заступником сільського, селищного, міського голови?
Так, може.
Але треба мати на увазі, що:
Відповідно до частини третьої статті 51 закону "Про місцеве самоврядування в Україні" заступник голови стає членом виконавчого комітету ради.
Відповідно до частини сьомої тієї ж статті того ж закону "на осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для сільського, селищного, міського голови".
Відповідно до частини четвертої статті 12 того ж закону "сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради". Значить, відповідно до попередньої норми, і заступник не може бути депутатом.
Таким чином, щоб стати заступником голови, депутат має скласти свій мандат.
Хто приймає рішення про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад?

       Статтею 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» встановлено, що у разі прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад сільський, селищний, міський голова, який ініціював об’єднання, приймає рішення про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад та інформує про це Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні обласну раду, обласну державну адміністрацію. 

       Таким чином, рішення про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад приймається сільським, селищним, міським головою, який ініціював об’єднання.

Чи може в.о. старости села бути затверджений заступником селищного голови?

         Ні, не може.

       Відповідно до частини третьої статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради - голови відповідної ради, заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

        Частиною сьомою вказаної статті передбачено, на осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для сільського, селищного, міського голови.

        Слід зазначити, що частиною четвертою статті 12 зазначеного Закону встановлено, що сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

ПРО ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ З 1.01.2017

Відповідно до статті 10 закону «Про службу в органах місцевого самоврядування»:

«Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті
на  службу  в  органи  місцевого  самоврядування  здійснюється   в
порядку, визначеному законодавством України про державну службу».

Частиною 2 постанови Кабміну від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» передбачено, що :

« Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 351), застосовується під час прийняття на службу в органи місцевого самоврядування відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Частиною 13 постанови Кабміну від 15.02.2002 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»  передбачено, що:

 «Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.

За статтею 45 Закону України “Про запобігання корупції”:

«1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

3. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік».

Відповідно до п. 2 «Прикінцевих положень» Закону України “Про запобігання корупції”, суб’єкти декларування могли подавати декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" (тобто неелектронні) лише до початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону “Про запобігання корупції” декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мало бути прийнято рішення Національного агентства з питань запобігання корупції.

Таке рішення Національним агентством прийнято 10.06.2016 р. під №2.

Відповідно до нього з 1 січня 2017 року система подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування розпочала свою роботу для всіх суб’єктів декларування.

З цього часу інші форми подання декларацій не визнаються.

Чи може староста села міської ОТГ вчиняти нотаріальні дії?

      Відповідно до статті 4 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» добровільне об’єднання територіальних громад не призводить до зміни статусу населених пунктів як сільської чи міської місцевості.

      Згідно зі статтею 37 Закону України «Про нотаріат» нотаріальні дії, визначені цією статтею, можуть вчинятися у сільських населених пунктах уповноваженими на це посадовими особами органу місцевого самоврядування. При цьому, деякі нотаріальні дії, визначені вказаною статтею 37 Закону, можуть вчинятися лише у разі відповідності уповноваженої особи певним вимогам (освіта, стаж тощо).

      Статтею 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що староста є посадовою особою місцевого самоврядування.

      Таким чином, у села, яке увійшло до складу міської ОТГ, зберігається статус сільського населеного пункту і старосту такого села, у разі його обрання, може бути в установленому порядку уповноважено на вчинення нотаріальних дій.

   

Що є адміністративним центром об'єднаної територіальної громади?

      Відповідно до статті 4 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначається населений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної громади. Найменування об’єднаної територіальної громади, як правило, є похідним від найменування населеного пункту (села, селища, міста), визначеного її адміністративним центром.

Працевлаштування виборної посадової особи припиненої сільської ради, якій не запропоновано роботу в раді ОТГ

Якщо колишній виборній посадовій особі (голова, секретар ради) не запропоновано роботу рівня заступника голови ОТГ,  вона може взяти участь у конкурсах на інші посади у виконавчому комітеті ради – наприклад, керівника підрозділу чи спеціаліста. Адже прийняття на ці посади відбувається за відкритим конкурсом.

Крім того, відповідно до частини другої статті 33 закону «Про статус депутатів місцевих рад», «депутату місцевої ради,  який працював у раді на постійній
основі,  після  закінчення  таких  повноважень надається попередня робота (посада),  а за її відсутності  -  інша  рівноцінна  робота (посада)  на  тому  самому  або,  за  згодою  депутата,  на іншому
підприємстві, в установі, організації». Це саме стосується колишнього сільського, селищного, міського голови.

Якщо такої немає, колишня виборна особа має шукати собі іншу роботу на загальних засадах – відповідно до своєї професії за освітою чи іншу. В тому числі  зайнятися підприємницькою діяльністю.

Тією ж частиною другою статті 33 закону про статус депутата місцевої ради передбачено, що «у разі неможливості надання відповідної  роботи  (посади),  на період   працевлаштування  за  колишнім  депутатом  місцевої  ради зберігається,  але не  більше  шести  місяців,  середня  заробітна плата,   яку   він   одержував  на  виборній  посаді  у  раді,  що виплачується  з  відповідного  місцевого  бюджету.  У  разі,  якщо
колишній  депутат місцевої ради має право на пенсійне забезпечення або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв'язку із втратою  годувальника,  за  вислугу років відповідно до закону, за
ним  не зберігається середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді в раді». Це ж стосується колишнього сільського, селищного, міського голови.

Очевидно, що в ОТГ цю середню заробітну плату колишній виборній особі має виплачувати зі свого місцевого бюджету рада ОТГ, як правонаступник припиненої сільської ради.

Далі там же передбачено, що «час,  коли колишній депутат тимчасово не працював у зв'язку з неможливістю  надання  йому  попередньої  або  рівноцінної  роботи (посади)  безпосередньо  після закінчення строку його повноважень, зараховується,  але не більше шести місяців, до страхового стажу і стажу  роботи  (служби) за спеціальністю, за якою депутат працював до  обрання  у  місцеву  раду,  де він виконував свої обов'язки на
постійній  основі.»

Чи може директор комунального підприємства селищної ради бути членом виконавчого комітету цієї ради?

Відповідь:
Стаття 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачає обмежень щодо включення до складу виконавчого комітету селищної ради керівника комунального підприємства цієї ради. При цьому звертаємо Вашу увагу на ту обставину, що у керівника комунального підприємства, який входить до складу виконавчого комітету селищної ради, при прийнятті окремих рішень існуватиме можливість виникнення конфлікту інтересів, передбаченого Законом України «Про запобігання корупції».

З повагою,  Центр аналізу та розробки законодавства Асоціації міст України

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)