Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Чи повинна людина повертати субсидію у такій ситуації: громадянка-пенсіонер проживала одиноко та користувалася субсидією. ЇЇ діти 22.11.2016 року зареєструвалися до помешкання громадянки (але фактично вони проживають весь період за кордоном уже більше десяти років). Громадянка не повідомила про зміни в складі зареєстрованих осіб бо у цьому мало розуміється. У квітні 2017 року соціальний працівник, який обслуговує дану громадянку поновила довідку про склад сім"ї. У довідці було зазначено, що всі громадяни (окрім громадянки) в житловому приміщенні зареєстровані, але фактично не проживають. Управління соціального захисту, на даний час, припинило нарахування субсидії вище вказаній громадянці з 01.12.2016 по 30.04.2017 року та вимагає повернення надмірно сплачених коштів, а саме 5340,32 грн. Фактично, у складі сім"ї громадянки нічого не змінилося. Як їй поступати в даній ситуації?
Відповідно до заяви про призначення житлової субсидії, затвердженої постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 р. № 106 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 р. № 319), особа зобов’язується у разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни складу осіб, які зареєстровані (фактично проживають), переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень), протягом місяця повідомити про це структурному підрозділу з питань соціального захисту населення. Громадянка підписувалась під цим зобов’язанням. Тому, в цьому випадку, вважаємо, можуть застосовуватись норми відповідно до п. 20 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабміну від 21.10.1995 № 848.
Відповідно до наказу Мінсоцполітики №135 від 19.04.2011 року органи місцевого самоврядування можуть утворювати Центри обліку бездомних осіб. Створення Центру потребує великих фінансових затрат та розширення штату працівників. Чи має право орган місцевого самоврядування деякі повноваження Центру покласти на сектор соціальної політики міської ради (облік бездомних, реєстрація місця проживання/перебування, тощо).
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» облік бездомних осіб за місцем їх проживання або місцем перебування ведеться відповідними закладами для бездомних осіб - центрами обліку, що створюються органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади. Центри обліку можуть утворюватися також громадськими і благодійними організаціями та на договірних засадах з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування надавати послуги щодо здійснення виявлення та обліку бездомних осіб. Відповідно до законодавства у складі інших соціальних служб можуть утворюватися структурні підрозділи (бюро, відділення тощо) без створення юридичної особи для ведення обліку бездомних осіб.
Із вищезазначеного випливає, що облік бездомних не може здійснюватись виконавчим органом омс. Також звертаємо увагу, що облік безпритульних дітей ведеться службами у справах дітей місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 
Щодо реєстрації зазначаємо, що відповідно до ст. 8 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» бездомні особи, які не мають паспортного документа, звертаються для поновлення в установленому порядку документів, що посвідчують особу, до органів реєстрації за територіальним розташуванням центрів обліку, де вони перебувають на обліку, або закладів, де їм надали тимчасовий притулок. На сьогодні відповідно до ст. 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" органами реєстрації є виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, сільський голова (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено).
З 1 січня 2018 р. заклади освіти будуть передані зі спільної власності територіальних громад району у власність ОТГ. Контракти з директорами були укладені терміном на 1 рік районною радою, термін їх дії закінчується 13 лютого 2018 року. Рада ОТГ своїм рішенням уповноважила відділ освіти ОТГ укладати контракти з керівниками закладів освіти. Коли та який строк мають бути укладені контракти з керівниками ЗНЗ, якщо в цілому працюють на своїх посадах 5-7 років. Нові контракти, укладені відділом освіти ОТГ з директорами, мають рахуватися першою їх першою каденцією і укладатися на 6 років, чи має враховуватися загальний термін перебування на посаді керівника закладу освіти? Чи правильно розуміємо, що конкурс при цьому укладенні контракту не проводиться?

Щодо необхідності проводити конкурс на посади керівників закладу освіти

Змінами до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», викладеними у Прикінцевих та перехідних положеннях Закону України «Про освіту», передбачено, що керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу.

При цьому положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

На сьогодні чинною є постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 827 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності» (далі – Порядок), на основі якої має бути розроблене і затверджене рішенням сесії міської ради Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти. Відповідно до пункту 4 Порядку Підставою для проведення конкурсного відбору є рішення органу, що призначає керівника навчального закладу. Підставами для прийняття відповідного рішення є: утворення нового навчального закладу; наявність вакантної посади керівника навчального закладу; прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником навчального закладу.

Оскільки жодна з названих підстав не стосується закладів освіти, що будуть передані до ОТГ, тому немає необхідності проводити конкурс.

 

Щодо термінів укладання строкового трудового договору

Змінами до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», передбаченими Прикінцевими положеннями Закону України «Про освіту», передбачено: керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника (засновників), трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Під час продовження контракту з керівником закладу загальної середньої освіти пропонуємо врахувати позицію Міністерства освіти і науки України, висловлену Міністром Л. Гриневич та викладену за посиланням:

http://www.auc.org.ua/novyna/usih-dyrektoriv-shkil-perevedut-na-strokovi-ugody

Оскільки Закон України «Про освіту» набув чинності лише у вересні 2017 року, його норми не стосуються осіб, які були призначені до цього часу. Отже, вважатимемо укладання контракту з 13.02.2018 року з керівниками закладів освіти на 6 років першим терміном їх перебування на посадах.

 

Аналітичний центр АМУ

Розʼясніть, будь ласка, чи повинен відділ освіти виконавчого комітету селищної ради погоджувати статути і робочі навчальні плани закладів освіти комунальної власності селищної ради?

Відповідно до частини другої статті 25 Закону України «Про освіту» засновник закладу освіти або уповноважена ним особа (у Вашому випадку відділ освіти виконавчого комітету селищної ради) затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них. Таким чином, селищна рада затверджує статути закладів освіти, а погоджує їх перед затвердженням відділ освіти виконавчого комітету селищної ради.

Згідно із абзацом шостим статті 36 Закону України «Про загальну середню освіту» до завдань органів управління системою загальної середньої освіти належить, окрім іншого, контроль за додержанням Державних стандартів загальної середньої освіти закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності. Отже, робочі навчальні плани закладів загальної середньої освіти в обовʼязковому порядку мають затверджуватись відділом освіти.

Аналітичний центр АМУ

При виконавчому комітеті міськради створено відділ сім’ї, молоді та соціального захисту. Чи можна взяти у штат відділу фахівця із соціальної роботи на якого будуть покладені обов’язки фахівця із соціальної роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді? Дайте, будь-ласка, роз’яснення з цього приводу.
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи рад створюються для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених законами; надання соціальних послуг (соціальної роботи) на професійній основі, вважаємо, не є повноваженням виконавчого органу.
Також, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень організовують роботу з надання відповідних соціальних послуг та здійснюють контроль за діяльністю суб'єктів, що надають соціальні послуги.
Згідно з статтею 17 Закону України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю покладається на центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Зазначаємо, що чіткої заборони введення посад до виконавчих органів рад нема. Водночас, для надання соціальних послуг рекомендуємо створити окрему комунальну установу, метою якої буде, у тому числі, надання соціальних послуг.
Доброго дня, яка має бути назва опорного закладу загальної середньої освіти (повна та скорочена) з трьома філіями – початковими школами. Чи потрібно в назві опорного закладу прописувати назву філій, чи філії прописувати лише в статуті?

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України «Про освіту» «повна загальна середня освіта має три рівні освіти: початкова освіта тривалістю чотири роки (початкова школа); базова середня освіта тривалістю п’ять років (гімназія); профільна середня освіта тривалістю три роки (ліцей)». Згідно з частиною шостою статті 22 Закону України «Про освіту» статус, організаційно-правова форма, тип закладу освіти визначаються засновником і зазначаються в установчих документах закладу освіти, а відповідно до частини четвертої цієї статті заклад освіти може здійснювати освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти та за різними видами освіти, утворювати для цього структурні підрозділи.

Оскільки статут закладу загальної середньої освіти затверджується на тривалий час, то організаційно-правова форма його діяльності має враховувати всі рівні, за якими надаватиметься у ньому освіта, незалежно від термінів впровадження нових програм.

Відповідно до абзаців девʼятнадцятого-двадцятого підпункту 2 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту» «початкова школа, гімназія і ліцей можуть функціонувати як окремі юридичні особи або як структурні підрозділи іншого закладу освіти (зокрема закладу загальної середньої освіти I-II, II-III чи I-III ступенів). Ліцеї функціонують, як правило, як самостійні юридичні особи.

Заклад загальної середньої освіти, що реалізує освітні програми на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність».

Отже, якщо у Вас в ОТГ функціонує заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів на трьох рівнях: початкова школа, гімназія, ліцей, – то при затвердженні Статуту в новій редакції назву закладу буде визначено як Ліцей (№, власна назва) / назва сільської ради назва області. При цьому у статуті ви прописуєте, які структурні підрозділи до нього належать, а назва опорного навчального закладу не містить назв філій.

Наприклад, Ліцей «Перспектива» імені В. Стефаника Тячівської міської ради Закарпатської області, або Ліцей № 1 Тетерівської сільської ради Житомирської області, або Ліцей Новопсковської селищної ради Луганської області.

Аналітичний центр АМУ

 

Доброго дня! Працюю за сумісництвом в Інституті післядипломної освіти. Чи належить мені щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків як педагогічному працівнику?
Відповідно до пункту 1 Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної  та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обовʼязків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 року № 898, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обовʼязків поширюється на педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти чи методичних установ, крім тих, які працюють у навчальному закладі чи методичній установі за сумісництвом.
Отже, Ви отримуєте щорічну грошову винагороду за сумлінну працю виключно за основним місцем роботи.
Аналітичний центр АМУ
В ОТГ є відділ сім’ї, молоді та соціального захисту населення. Соціальні послуги громадянам надаються через: - районний територіальний центр надання соціальних послуг - районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Кожного місяця ОТГ передає субвенції в районний бюджет для надання даних послуг вище вказаними службами. Так як на даний час немає можливості створювати терцентр та ЦСССДМ. Задля економії наших коштів, чи може ОТГ у відділ сім’ї, молоді та соціального захисту населення ввести посади: - фахівця з соціальної роботи та психолога (для роботи з дітьми, молоддю та сім’ями, які потратили у складні життєві обставини), як в РЦСССДМ; - фахівців з соціальної роботи, які обслуговуватимуть пенсіонерів, інвалідів вдома (як відділення допомоги вдома при територіальних центрах).
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи рад створюються для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених законами; надання соціальних послуг на професійній основі, вважаємо, не є повноваженням виконавчого органу.
Також, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень організовують роботу з надання відповідних соціальних послуг та здійснюють контроль за діяльністю суб'єктів, що надають соціальні послуги.
Зазначаємо, що чіткої заборони введення посад до виконавчих органів рад нема. Водночас, для надання соціальних послуг рекомендуємо створити окрему комунальну установу, метою якої буде, у тому числі, надання соціальних послуг.
З якого бюджету проводиться виплата по догляду за особою з інвалідністю І групи
Питання необхідно розглянути в двох аспектах в залежності від нозології захворювання.
1. Догляд за особами з інвалідністю І групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. Відповідно до ст. 5 Закону України "Про психіатричну допомогу" та постанови КМУ "Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним" від 02.08.2000 № 1192, виплати здійснюються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Розмір зазначеної допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць
 
2. Надання соціальних послуг (догляд) особами з інвалідністю І групи, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). Відповідно до Закону України "Про сцоіальні послуги" та п. 14 Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою КМУ від 29.04.2004 №558, виплати здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Фактично, компенсація здійснюється з бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів або бюджетів об'єднаних територіальних громад. Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи призначається в розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 
 
Доброго дня, підкажіть, будь ласка, чи може директор школи на території ОТГ, але ще не в структурі ОТГ, бути тимчасово виконуючим обовʼязки начальника відділу культури і освіти ОТГ

Відповідно до статті 1021 Кодексу законів про працю України працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. Умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій визначаються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України № 245 від 03.04.1993 року «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» робітники, спеціалісти і службовці державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на  умовах  трудового договору. На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина у вільний від основної роботи час. При цьому відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї постанови для роботи за сумісництвом згоди адміністрації за місцем основної роботи не потрібно.

Отже, підпорядкованість підприємства чи установи різним засновникам (ОТГ чи не ОТГ) не має значення.

Однак згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України № 245 від 03.04.1993 року «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Звертаємо увагу, що згідно з пунктом 4 цієї постанови, окрім працівників, яким законодавчими актами заборонено працювати за сумісництвом, не мають права працювати за сумісництвом також керівники державних  підприємств, установ і організацій.

Оскільки робочий час директора школи та начальника відділу культури і освіти ОТГ співпадає, вбачаємо у виплаті заробітної плати фінансове порушення, при цьому зайнятість на обох посадах фактично унеможливлює виконання функціональних обовʼязків зазначеною особою в обох установах повною мірою.

Аналітичний центр АМУ

2 + 0 =

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)