Екологіка життя - інструмент активізації громади

Селище Володимирець - районний центр Володимирецького району Рівненської області. Кількість населення станом на 01.01.2018 року становить близько 9 299 чол. Відстань до обласного центру м. Рівне автомобільним шляхом становить 124 км., до залізничної станції “Антонівка” - 18 км.

З 1996 року смт. Володимирець є членом Асоціації міст України, з 2017 року - член Асоціації “Енергоефективні міста України”, а місто-підписант добровільної ініціативи Європейської Комісії “Угода Мерів” та член Європейської ініціативи “Мери за економічне зростання”.

Необізнаність громади селища Володимирець у питаннях енергозберження, підвищення енергоефективності та екології спонукало до розробки проекту “Екологіка життя - інструмент активізації громади”.

Протягом січня-лютого 2018 року Володимирецькою селищною радою у співпраці з громадською організацією “ЕНЕРГІЯ КОМФОРТУ” проведене опитування мешканців смт. Володимирець Рівненської області, чисельність населення якого – 9 299 осіб, щодо використання енергоресурсів у побуті. 

Всього було опитано 250 осіб, що становить 2,7% від загальної кількості населення, з яких майже 64% зазначили, що вони в цій сфері необізнані, витрачають на оплату комунальних послуг більше 30% свого місячного доходу, енергоефективні заходи у власних будинках та квартирах не впроваджують.

Ключовою проблемою проекту “Екологіка життя - інструмент активізації громади” є низький рівень обізнаності жителів селища Володимирець про раціональне використання енергоресурсів у побуті, що спричинений незначною кількістю просвітницьких заходів з питань енергозбереження у селищі – вони є поодинокими та не охоплюють всі вікові групи населення. 

Низький рівень обізнаності володимирчан у цих питаннях призводить до неефективного використання енергоресурсів, погіршення матеріального стану населення селища через збільшення витрат на оплату комунальних послуг, а отже – до занепаду економіки селища та негативних екологічних змін в регіоні.

Однією з причин необізнаності населення щодо роздільного збору сміття є прийняття та вступ в силу Закону України “Про відходи”, відповідно до якого, згідно п.і) статті 32 забороняється з 1 січня 2018 року захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів.

Тому основною ціллю проекту є підвищення рівня обізнаності жителів смт Володимирець Рівненської області в питаннях раціонального використання енергоресурсів в побуті шляхом проведення ряду інформаційно-консультативних заходів «Дні сталої енергії та клімату».

Ціль проекту: Підвищення  рівеня ефективності управління енергетичними ресурсами бюджетними установами, обізнаності та соціальної активності у формуванні екологічної культури та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетних установах й побуті населеннясмт. Володимирець.

Мета проекту: Протягом 2018 року підвищити рівень обізнаності серед мешканців селища Володимирець Володимирецького району Рівненської області щодо раціонального споживання традиційних видів енергії та використання відновлювальних й альтернативних видів енергії, формування екологічної свідомості громади до роздільного збору сміття та вплив небезпечних відходів  на навколишнє природнє середовища шляхом проведення інформаційної кампанії, а також розробити План дій сталого енергетичного розвитку та клімату смт. Володимирець на період до 2035 року.

Результати проекту:

- підвищення рівня обізнаності населення щодо застосування енергоефективного обладнання та матеріалів у побуті;

- підвищення рівня обізнаності працівників бюджетних установ, виконавчих органів влади та комунальних підприємств щодо питань підвищення енергоефективності систем водо- та теплопостачання, електроспоживання;

- підвищення рівня обізнаності учнівської молоді щодо питань енергозбереження та роздільного збору сміття;

- підвищення рівня екологічної свідомості населення щодо впливу забруднювачів повітря та навколишнього природного середовища;

- розроблення Cтратегії розвитку енерго-кліматичної політики смт. Володимирець на довготривалий період (План дій сталого енергетичного розвитку та клімату смт. Володимирець на період до 2035 року).

Основні заходи проекту:

- поширення інформації про початок реалізації проекту;

- проведення інформаційної кампанії “День Сталої Енергії та Клімату - 2018: Виклик прийнято!”;

- видання поліграфічних інформаційно-методичних матеріалів та довідкової літератури, публікаіції в ЗМІ;

- облаштування майданчиків по встановленню контейнерів для роздільного збору сміття;

- розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату смт. Володимирець на період до 2035 року.

Завдання проекту:

1. Проінформувати мешканців селища Володимирець про початок реалізації проекту через засоби масових інфомрацій (місцеві газети, оголошення).

2. Забезпечити отримання знань і навичок в сфері енергозбереження у побуті не менше як 500 учнями 8-11 класів 3-х шкіл смт Володимирець шляхом проведення 15 відкритих інтерактивних уроків «Енергозбереження очима дітей».

3. Проінформувати протягом одного тижня про заходи з енергозбереження у побуті не менше як 1000 жителів смт Володимирець за допомогою видання та поширення інформаційних матеріалів через вуличний інформаційно-консультативний центр.

4. Провести в смт. Володимирець одноденний вуличний фестиваль «День Сталої Енергії та Клімату - 2018: Виклик прийнято!».

5. Провести заходи з облаштуванню майданчиків для контейнерів з роздільного збору сміття та місць встановлення смітників.

6. Розробити План дій сталого енергетичного розвитку та клімату смт. Володимирець на період до 2035 року.

7. Провести аналіз, моніторинг та оцінку проекту. Підготовити звітність з реалізації проекту.

Цільові групи проекту:

- 1000 мешканців селища Володимирець;

- 250 мешканців Володимирецького району;

- 35 працівників бюджетних установ (закладів освіти, культури, охорони здоров’я);

- 500 учнів 8-11 класів трьох навчальних закладів смт. Володимирець;

- 17 працівників органу місцевого самоврядування;

- 25 працівників Володимирецької держадміністрації;

- 100 дітей від 4-6 років та їх батьки;

- 10 представників бізнес - структур;

- 26 депутатів Володимирецької селищної ради;

- 80 працівників комунального підприєства “Аква”.

Кінцевим бенефіціаром проекту є все населення смт. Володимирець.

Загальний бюджет проекту складає 335 529,00 грн.

У результаті реалізації проекту у смт. Володимирець буде створено сучасні сміттєві майданчики, які будуть укоплектовані контейнерами європейського типу для роздільного збору скла, ПЕТ-пляшок, паперу та органічних відходів.

Створення та організація майданчиків має стати невід’ємною частиною благоустрою селища Володимирець, сприяти покращенню його санітарного стану, збільшення туристичної привабливості регіону, недопущення екологічної кризи.

Сортування відходів буде проводитись на первинній стадії їх збору роздільним методом у спеціалізовані євроконтейнери, з подальшим вивезенням вторинної сировини до пункту прийому вторинної сировини, який планується відкрити в рамках проекту на території комунального підприємства “Аква”.

Інноваційністю проекту стане перехід від разових акцій по прибиранню території до комплексної системи сортування та вивезення сміття, формування конкурентного ринкового середовища у сфері надання послуг по вивезенню ТПВ.

Вбачаємо інновацію в тому, що сортування відходів буде проводитися цивілізовано, на первинній стадії їх збору роздільним методом у спеціалізовані євроконтейнери з послідуючою реалізацією вторинної сировини на пункт прийому вторинної сировини.

В рамках реалізації проекту можна виділити наступні очікувані результати:

Кількісні короткострокові результати проекту:

- 500 учнів 8-11 класів трьох шкіл смт Володимирець отримали знання і навички у сфері енергозбереження у побуті.

- 1000 мешканців смт Володимирець проінформовані про заходи з енергозбереження у побуті.

- продано 200 одиниць енергоефективного обладнання.

 - проведено 15 інтерактивних уроків з енергозбереження;

- розроблено План дій сталого енергетичного розвитку та клімату смт. Володимирець на період до 2035 року;

- проведено навчальний тренінг з питань енергоефективності, енергозберження та довкілля.

- проведено інформаційну кампанію “День Сталої Енергії та Клімату - 2018: Виклик прийнято!”;

- встановлено 28 вуличних контейнерів для роздільного збору сміття;

- облаштовано 3 ділянки з 9 контейнерами для роздільного збору сміття (папір, пластик, скло, органіка);

-  покращення екологічного стану територій населеного пункту на 40%.

Якісні довгострокові результати проекту:

- на 45% зросла кількість жителів селища Володимирець, обізнаних із заходами з енергозбереження у побуті (порівняно із результатами, отриманими внаслідок проведеного протягом серпня 2017 - лютого 2018 року опитування).

-   до 2020 року на 25% зменшено  споживання енергоресурсів у бюджетних установах смт. Володимирець.

-   до 2020 року на 15% скорочено викидів парникових газів у навколишнє середовище.

- до 2025 року на 30% введено в експлуатацію обладнання з використанням відновлювальних та альтернативних джерел енергії.

 -  підвищено рівень обізнаності учнівської молоді щодо раціонального використання споживання енергії в побуті на 35%;

-    зменшено споживання енергоносіїв у бюджетних установах на 7%.

Загальним результатом проекту є стимулювання населення смт. Володимирець до впровадження енергоефективних заходів, що дозволить скоротити витрати на енергоносії, зменшити викиди СО2 в атмосферу, та підвищити освітній рівень з питань енергозберження та поводження з відходами, їх вплив на навколишнє середовище.

Фінансова сталість:

Проект стане економічним поштовхом для розвитку механізмів соціально-економічної самодостатності територіальної громади смт. Володимирець. Використання вторинної сировини в проектний спосіб з використанням європейського досвіду стане однією з передумов досягнення фінансової вигоди внаслідок одержання додаткових доходів від реалізації вторинної сировини та витрачання їх на подальший розвиток системи поводження з ТПВ.

Досягнення економічної вигоди шляхом одержання додаткового доходу від реалізації вторинної сировини та витрачання його на подальший розвиток системи поводження з відходами, продовження строку експлуатації полігону твердих побутових відходів, зменшення витрат на вивезення і захоронення відходів.

Експлуатація та супровід обладнання, що використовуватимуться в удосконаленні схеми, офісні витрати, тренінги та діяльність, пов’язана з мобілізацією населення, засоби для збору ТПВ (контейнери тощо) є основними витратами, які необхідно буде продовжувати після реалізації проекту.

Визначено наступні ресурси отримання достатнього доходу для покриття витрат, пов’язаних із зазначеними засобами:

- виходячи із вартості (розцінки) по вивезенню та захороненню ТПВ відповідно до рішень виконавчого комітету Володимирецької селищної ради від 22.12.2009р. №271 та від 26.02.2015р. №20 станом на 01.03.2018 року становлять:

Послуга

Затверджені тарифи з ПДВ, грн за 1 куб.м.

Населення

Бюджетні установи

Інші споживачі

Збирання та транспортування ТПВ

50,50

50,50

52,90

Захоронення ТПВ

10,49

10,99

11,47

Володимирецькою селищною радою будуть переглянуті тарифну потітику по вивезенню та захороненню ТПВ з розрахунком вартості роздільного збору сміття.

На сьогоднішній день прийнято рішення Володимирецькокою селищною радою щодо оплати вивезенню ТПВ від населення з відшкодуванням коштів із селищного бюджету.

Запровадження роздільного збору сміття у смт. Володимирець забезпечить збільшення дохідної частини КП “Аква” на 3-5%.

Будуть залучатися ресурси Володимирецької селищної ради, обласного та державного екологічних фондів та інших донорів й міжнародних організацій для підготовки ще досконаліших проектів з питань управління ТПВ та енергоресурсами.

Інституційна сталість:

Впровадження проекту забезпечить впровадження заходів, що передбачені в рамках проекту та подальше функціонуваня, а саме:

- запровадження роздільного збору сміття у сільських місцевостях Володимирецького району;

- запровадження автоматизованої системи енергомоніторингу споживання енергоресурсів у бюджетних установах Володимирецького району.

Після завершення проекту Володимирецька селищна рада буде і надалі продовжувати відповідний напрям роботи з поводження твердими побутовими відходами, а повноваження власника матеріальних та інтелектуальних продуктів, одержаних за результатами впровадження проекту, набуває комунальне підприємство “Аква”. 

Запроваджена система енергомоніторингу буде знаходиться в підпорядкуванні (у власності) Управління освіти, молоді та спорту, Відділу культури та туризму Володимирецької районної державної адміністраіці, комунального закладу “Володимирецька районна центральна лікарня”.

Відкриття пункту прийому вторинної сировини при комунальному підприємстві “Аква”, що передбачено в рамках проекту, забезпечить у створенню трьох робочих місць,  а також налагодження партнерських відносин з компаніями з переробки відходів як в регіону, так і в Україні в цілому.

Це надасть:

- створення умов для забезпечення надання якісних послуг зі збору та вивезення ТПВ;

- розповсюдження позитивного досвіду в реалізації Проекту між іншими територіальними громадами Володимирецького району Рівненської обалсті;

- підвищення привабливості територіальної громади смт. володимирець.

До вирішення проблем поводження з ТПВ будуть залучені домогосподарства сільських населених пунктів Володимирецького району в рамках співробітництва територіальних громад.

Реалізація проекту стане повштовхом до об’єднання громад в єдину Володимирецьку об’єднану територіальну громаду.

Політична сталість:

Проект має підтримку депутатського корпусу Володимирецької селищної ради та організацій, що контролюють політичне та економічне середовище в селищі.

На протязі 2010-2017 років приймались місцеві нормативно-правові акти, за якими крок за кроком вирішувалась існуюча екологічна та суспільно-економічна проблема у сфері поводження з відходами. 

Очікується, що система управління твердими побутовими відходами, як один із заходів, передбачених в рамках реалізації проекту, напрацює відповідні політичні рекомендації.

Проект передбачає безпосередній вплив на формування політики на місцевому, регіональному та національних рівнях.

Звичайно найбільш значний вплив буде вказано на місцевому рівні, оскільки результатом виконання проекту має бути покращення санітарно - екологічної ситуації в селищі, регіоні та формування сприятливого середовища для місцевої громади. Це середовище має допомагати прийняттю місцевих підзаконних актів, що нададуть місцевій громаді реальну можливість для удосконалення системи роздільного збору, сортування, переробки та утилізації ТПВ, в т.ч. шкідливого непотребу.

Так, на базі роботи депутатського корпусу Володимирецької селищної ради, зацікавлених сторін, працівників комунального підприємства “Аква”, громадських організацій, із залучення експертного середовища, передбачається підготувати відповідні проекти рішень щодо санітарної очистки селища Володимирець з акцентом у створенні інтегрованої системи поводження твердими побутовими відходами, затвердження графіку вивезення відсортованих відходів, розроблення механізму по утилізації небезпечних відходів (відпрацьованих ртутних ламп та батарейок). Очікується, що ця ініціатива буде підтримана.

Також в рамках реалізації проекту (після завершення) передбачається створити систему енергетичного менеджменту як у бюджетних уставновах селища, так і в системах водо-, тепло-, електропостачання, що передбачає розробка проектів рішень, а саме: розробка Концепції впровадження системи енергетичного менеджменту, Стратегії економічного розвитку смт. Володимирець на довготривалий період.

Досягнуті результати при реалізації проекту сприятимуть підвищенню рівня довіри громади до влади, оскільки буде:

-         усунута проблема збору та своєчасного вивозу сміття;

-         ліквідовані стихійні сміттєзвалища;

-         населений пункт буде перетворений у естетично привабливе місце для проживання;

-         покращиться екологічна ситуація на території громади.

Налагодиться цілісна система у даній сфері і сфері відносин: громада – місцева влада – районна влада- бізнес. Позитивне вирішення проблем поводження з ТПВ зміцнить цей ланцюг і стане передумовою для місцевого економічного розвитку та вдосконаленню нормативно-правової бази.

Організацією - заявником виступає Орган місцевого самоврядування Володимирецька селищна рада.

Основною організацією - партнером з реалізації даного проекту виступає громадська організація “ЕНЕРГІЯ КОМФОРТУ”. В рамках проекту також будуть підключені експерти з питання енергозбереження та енергоефективності, охорони навколишнього середовища.

До реалізації заходів проекту також будуть залучені додатково наступні організації:

- управління освіти, молоді та спорту Володимирецької районної державної адміністрації;

- відділ культури та туризму Володимирецької районної державної адміністрації;

- комунальне підприємство “Аква”;

- комунальний заклад “Володимирецька центральна районна лікарня”;

- волонтери (за згодою);

- інші місцеві (районні) громадські організації (за згодою);

- місцеві засоби масових інформацій (газета “Володимирецький вісник”, газета “Народний вісник”);

- Асоціація “Енергоефективні міста України” (м. Львів);

- Громадська організація “Рівненський кластер з ВДЕ” (м. Рівне);

- Громадська організація “Громадський Хаб” (м. Київ)

Тематика: 
Екологія, поводження з ТПВ
Регіон: 
Рівненська область
Місто: 
Володимирець
Олег Квас
+380978276139

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)