31 / Липень, 2019
Асоціація міст України надіслала Уряду лист щодо проекту Бюджетної декларації на 20202022 роки.
У проекті Бюджетної декларації враховано окремі пропозиції Асоціації міст України, зокрема: продовження реалізації бюджетної децентралізації, а також упорядкування сфер відповідальності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади щодо проведення адміністративно-територіальної, бюджетної та інституційної реформ; продовження впровадження середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні для забезпечення підвищення передбачуваності і послідовності бюджетної політики; збільшення кількості місцевих бюджетів, що матимуть прямі взаємовідносини з державним бюджетом за рахунок добровільного об’єднання територіальних громад для спрощення процесу управління бюджетними коштами.
Також частково враховано пропозицію Асоціації міст України щодо забезпечення збереження існуючих стабільних дохідних джерел наповнення місцевих бюджетів та недопущення їх вилучення, зокрема зарахування 95 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення до державного бюджету та 5 відсотків до місцевих бюджетів за місцем видобутку корисних копалин).
Водночас АМУ стурбована тим, що проектом Бюджетної декларації передбачається припинення зарахування частини (13,44 відсотка) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування у зв’язку із зарахуванням цих надходжень до дорожнього фонду.
Однак, залишились не врахованими інші пропозиції АМУ, спрямовані на зміцнення фінансової спроможності місцевого самоврядування, зокрема:
  • надання органам місцевого самоврядування повноважень з формування та ведення муніципальних фіскальних реєстрів;
  • передбачення можливості користування органами місцевого самоврядування податковою базою ДФС (АС «Податковий блок»);
  • необхідність розширення дохідної частини місцевих бюджетів, зокрема шляхом збільшення нормативу зарахування до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб;
  • необхідність затвердження державних соціальних стандартів і нормативів в описовому та вартісному вигляді за кожним із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень;
  • компенсація втрат громад, що виникли внаслідок рішень органів державної влади та недопущення передачі на рівень місцевих бюджетів фінансового забезпечення видаткових повноважень без відповідного компенсаційного ресурсу;
  • запровадження формульного механізму розподілу субвенції дорожнього фонду;
  • законодавче закріплення пропорції розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я;
  • вдосконалення механізму індексації нормативної грошової оцінки землі та встановлення коефіцієнту індексації на рівні реального індексу інфляції;
  • дотримання принципу стабільності податкового законодавства та недопущення внесення змін до податкового та бюджетного законодавства, особливо наприкінці року.
Детально читайте у листі АМУ (завантажити).
АМУ звертає увагу, що для здійсненні якісного прогнозування доходів та відповідних видатків місцевих бюджетів на 20202022 років та ефективного планування місцевих бюджетів на середньостроковий період, Бюджетна декларація має передбачати обсяги міжбюджетних трансфертів.
Оскільки є вкрай важливим зміцнення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування, Асоціація міст України наполягає на врахуванні зазначених пропозицій у проекті Бюджетної декларації на 2020–2022 роки та відзначає, що необхідно досягти чіткого розмежування повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)