03 / Вересень, 2019
Асоціація міст України проаналізувала проєкт Закону України «Про повну загальну середню освіту» (реєстр. № 0901 від 29.08.2019 року; Кабінет Міністрів України) (далі ‒ Законопроєкт), прийнятий 30 травня 2019 року Верховною Радою України за основу, та в межах своєї компетенції повідомляє наступне.
Щодо складу конкурсної комісії з проведення конкурсу з обрання керівника закладу освіти
Абзацом третім частини четвертої статті 39 Законопроєкту пропонується до складу конкурсної комісії, що затверджується засновником закладу освіти, включити представників відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу Державної служби якості освіти України. Однак представники місцевої державної адміністрації чи територіального органу Державної служби якості освіти України не знаходяться в підпорядкування засновника закладу освіти, а отже, засновник закладу освіти не може самостійно визначати представників відповідних органів.
Окрім того, вважаємо, що обовʼязковість включення представників відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу Державної служби якості освіти України є додатковою формою контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування. Таким чином це є прямим втручанням у повноваження органів місцевого самоврядування і суперечить статті 29, частині другій статті 71 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Просимо абзац третій частини четвертої статті 39 Законопроєкту виключити.
Щодо дублювання повноважень у сфері нагляду (контролю) в освіті
Статтею 55 Законопроєкту визначено одним із повноважень центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальних органів аналіз діяльності органів місцевого самоврядування. У той же час абзацом другим частини другої статті 56 Законопроєкту у повноваженнях місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів з питань освіти, окрім іншого, пропонується визначити здійснення моніторингу роботи та рішень органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів, що, по суті, є дублюванням функцій центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальних органів. Зважаючи на це, просимо абзац другий частини другої статті 56 Законопроєкту виключити.
Щодо визначення назв органів, яким надаються повноваження у сфері освіти
У частині першій статті 56 Законопроєкту подано перелік органів, яким надаються повноваження у сфері освіти. До них віднесено Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні, сільські ради. Зауважуємо, що відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до системи місцевого самоврядування належать, крім районних, обласних, сільських, селищних та міських рад, ще сільські, селищні, міські голови, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради, та ін. Таким чином поняття «орган місцевого самоврядування» є ширшим поняттям за поняття «міські, селищні, сільські ради». Зважаючи на це, пропонуємо викласти частину першу статті 56 Законопроєкту у такій редакції:
«1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження у сфері загальної середньої освіти, що визначені Законом України «Про освіту», а також інші повноваження відповідно до Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів.».
Щодо уточнення меж фінансової автономії закладів освіти
Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 59 Законопроєкту фінансова автономія закладів загальної середньої освіти в частині використання бюджетних коштів полягає у самостійному, у межах, установлених затвердженими кошторисами, здійсненні витрат, зокрема, на: «встановлення доплат, надбавок, виплати матеріальної допомоги, премій, інших видів стимулювання та відзначення працівників;». При цьому зауважуємо, що наявність тих чи інших доплат, надбавок визначається законодавством України. Заклад освіти може лише у межах доведеного фонду оплати праці регулювати їх розмір. Зважаючи на це, пропонуємо абзац четвертий частини першої статті 59 Законопроєкту викласти у такій редакції:
«встановлення розмірів доплат, надбавок, виплати матеріальної допомоги, премій, інших видів стимулювання та відзначення працівників;».
Щодо платних освітніх послуг
Частиною шостою статті 10 Законопроєкту передбачено заборону під час освітнього процесу проводити платні заходи чи надавати платні послуги, що дублює абзац другий частини пʼятої статті 59 цього ж Законопроєкту. Пропонуємо усунути таке дублювання.
Щодо доповнення розділу «Прикінцевих та перехідних положень» Законопроєкту
З метою попередження ризиків, повʼязаних із значним відтермінуванням прийняття нормативів фінансового забезпечення закладів освіти, пропонуємо розділ «Прикінцевих та перехідних положень» Законопроєкту доповнити частиною шостою у такій редакції:
«6. Центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки подати протягом трьох місяців до Кабінету Міністрів України проєкт акта про затвердження формули та/або методики розрахунку нормативів фінансового забезпечення закладів освіти, достатніх для виконання вимог державних стандартів початкової, базової та профільної середньої освіти та ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.».
Щодо фінансування груп подовженого дня
Також просимо звернути увагу, що оплата праці вихователів груп подовженого дня, як педагогічних працівників, має здійснюватись за кошти освітньої субвенції. Перекладання цих повноважень на засновника спричинить залежність їх утворення від спроможностей місцевих бюджетів, а також може призвести до значного скорочення мережі цих груп. Вважаємо, що безпека перебування дітей молодшого шкільного віку під наглядом педагогів є важливою гарантією держави, а тому має фінансуватись також і за кошти державного бюджету. З метою дотримання прав цієї категорії педагогічних працівників просимо не допустити вилучення частини сьомої статті 24 Законопроєкту, де закладено гарантію з оплати праці вихователів груп подовженого дня для комунальних закладів освіти за рахунок коштів освітньої субвенції.
Зважаючи на це, Асоціація міст України в межах своєї компетенції просить Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендувати Верховній Раді України прийняти проєкт Закону України «Про повну загальну середню освіту» (реєстр. № 0901 від 29.08.2019 року) у другому читанні та в цілому, а пропозиції, зазначені вище, врахувати під час його доопрацювання до другого читання.
Також АМУ звернулось із проханням під час підготовки до другого читання законопроєкту в робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій включити представника Асоціації міст України. 
Відповідний лист АМУ надіслано до профільного Парламентського Комітету.
Аналітичний центр АМУ
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)