13 / Грудень, 2016

        Асоціація міст України розглянула проект Закону України «Про дитяче харчування» (реєстр. № 5293 від 20.10.2016 р., Кабінет Міністрів України) та альтернативний проект Закону України «Про дитяче харчування» (реєстр. № 5293-1 від 10.10.2016 р., н. д. Н. Королевська, Ю. Солод), надіслані Комітетом для надання пропозицій листами вих. № 04-23/20-1590 від 07.11.2016 року та № 04-23/20-1639 від 18.11.2016 року, та повідомляє наступне.

         Щодо проекту Закону «Про дитяче харчування» (далі – Законопроект № 5293).

       Законопроектом № 5293 пропонується забезпечення дітей грудного та раннього віку дитячим харчуванням належної якості та безпечності, створення умов для подальшого розвитку вітчизняної галузі виробництва дитячого харчування.

           Щодо вилучення терміна «спеціальна сировинна зона» із Закону України «Про пестициди та агрохімікати».

        Законопроектом № 5293 пропонується вилучити термін «спеціальна сировинна зона» із Закону України «Про пестициди та агрохімікати». Це викликає застереження, оскільки його наявність, на думку експертів, у цьому законі гарантувала виробництво сировини для дітей, що відповідає обовʼязковим санітарно-гігієнічним вимогам до дитячого та дієтичного харчування. На ділянках спеціальних сировинних зон можуть застосовуватися за спеціальними технологіями пестициди та агрохімікати лише природного походження. Якщо вимогу щодо вирощення продукції для дитячого харчування на спеціальних сировинних зонах буде вилучено, це може призвести до вирощення відповідної продукції на ділянках із використанням пестицидів та аргохімікатів, а також із застосуванням гормональних та інших препаратів штучного походження. Це може негативно вплинути на здоровʼя дітей грудного та раннього віку. Зважаючи на це, експерти АМУ вважають вилучення терміна «спеціальна сировинна зона» лише з метою створення умов для розвитку власного виробництва передчасним.

       Відповідно до вище зазначеного Асоціація міст України просить Комітет Верховної Ради України погодити проект Закону України «Про дитяче харчування» (реєстр. № 5293) із врахуванням зауважень.

         Щодо альтернативного проекту Закону України «Про дитяче харчування» (реєстр. № 5293-1) (далі – Законопроект № 5293-1).

        Альтернативним Законопроектом № 5293-1 пропонується забезпечення гарантії якісного та безпечного харчування за рахунок Державного бюджету дітям грудного та раннього віку із малозабезпечених, багатодітних, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, дітям грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи або мають статус внутрішньо переміщених осіб. При цьому збережено повноваження органів місцевого самоврядування приймати рішення щодо пільгового забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного та раннього віку із малозабезпечених сімей у порядку та за нормами, що визначені органами місцевого самоврядування, за рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів.

        Щодо вилучення терміна «спеціальна сировинна зона».

       Законопроектом № 5293-1 також пропонується вилучити термін «спеціальна сировинна зона». Як зауважувалось вище, експерти Асоціації міст України вважають, що це призведе до негативних наслідків для здоровʼя дітей грудного та раннього віку.

       Щодо фінансово-економічного обґрунтування видатків із Державного бюджету на забезпечення гарантії якісного та безпечного харчування дітей.

   Законопроектом № 5293-1 пропонується забезпечити гарантії якісного та безпечного харчування за рахунок Державного бюджету дітям грудного та раннього віку із малозабезпечених, багатодітних, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, дітям грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи або мають статус внутрішньо переміщених осіб. У той же час у Пояснювальній записці зазначено, що реалізація закону не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України. Експерти АМУ не погоджуються із цим, оскільки витрати на харчування потребують детального обрахунку з урахуванням кількості названих вище категорій дітей та визначення розміру видатків із Державного бюджету України. Запропоновано здійснити фінансово-економічні розрахунки до реалізації зазначених у Законопроекті № 5293-1 гарантій, оскільки у такій редакції залишається незрозумілим механізм забезпечення зазначених категорій дітей якісним та безпечним харчуванням.

     Відповідно до вище зазначеного Асоціація міст України просить Комітет Верховної Ради України повернути проект Закону України «Про дитяче харчування» (реєстр. № 5293-1) авторам законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Центр аналізу та розробки законодавства АМУ

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)