08 / Травень, 2020
Асоціація міст України надіслала до Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування зауваження і пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо містобудівної та архітектурної діяльності» №3336.
Також АМУ запропонувала доопрацювати його до першого читання, оскільки:
1. Законопроєктом необґрунтовано та невиправдано пропонується запровадити приватних реєстраторів у сфері містобудівної діяльності та передати їм суто державні та самоврядні повноваження.
АМУ пропонує відмовитися від ідеї надання функцій реєстраторів у сфері містобудівної діяльності експертам (самозайнятим особам), експертним організаціям.
2. Звужуються повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю.
Законопроєктом передбачається виключення із компетенції виконавчих органів з сільських, селищних, міських рад та передача Державній сервісній службі містобудування таких повноважень:
- анулювання (скасування) документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);
- здійснення архітектурно-будівельного контролю щодо об'єктів з незначними (СС1), середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, які споруджені із залученням коштів державного бюджету, коштів державних підприємств, установ та організацій, зокрема, кредитів, наданих під державні гарантії. А також об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (абз. 8 п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» законопроєкту).
АМУ пропонує внести зміни до відповідних норм законопроєкту, направлені на збереження повноважень органів місцевого самврядування.
3. Функції контролю і нагляду не розмежовані, що перешкоджатиме створенню прозорої та ефективної політики у сфері містобудування.
Законопроєктом пропонується одночасно закріпити за Державною інспекцією містобудування України функцій контролю та нагляду у сфері містобудування.
АМУ пропонує закріпити функції контролю (перевірок) за суб’єктами, які надають дозволи на виконання будівельних робіт, а функції по нагляду - закріпити за профільним міністерством або окремим ЦОВВ.
4. Невиправдано скасовується ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів, що належать до об’єктів з середніми та значними наслідками (відповідальністю).
АМУ пропонує залишити норми в законах, які передбачають обов'язковість отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками.
5. ОМС залишаються без важливих повноважень у сфері містобудування
Зокрема, це стосується виконання повноважень місцевих органів ДАБК із здійснення архітектурно-будівельного контролю щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними (СС3) наслідками, всіх об’єктів, розташованих за межами населених пунктів.
Натомість, всупереч логіці, за експертами та експертними організаціями закріплюється право виконувати повноваження у сфері ДАБК щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1), середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, розташованих у межах населених пунктів без врахування чисельності їх жителів, а також за межами населених пунктів.
Тобто законопроєктом інтереси окремих фізичних осіб та приватних організацій, які несуть вкрай умовну відповідальність за вчинені дії у сфері ДАБК, поставлені вище інтересів місцевого самоврядування. Втім, саме органи місцевого самоврядування є відповідальними перед жителями сіл, селищ, міст за створення комфортного та безпечного середовища для життя та сприятливих умов для розвитку територій. Вони також приймають на себе негатив від незаконних та скандальних забудов і зацікавлені у дотриманні усіма суб’єктами містобудування вимог законодавства.
Тому Асоціація міст України вважає, що для протидії виникнення порушень у сфері містобудівної діяльності та дотримання вимог містобудівного законодавства, передача повноважень органам місцевого самоврядування (децентралізація) повинна бути подовжена.
Місцеві органи ДАБК мають здійснювати повноваження у сфері містобудівної діяльності:
  • не лише щодо об'єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками (як є на сьогодні), а й щодо об'єктів з значними (СС3) наслідками, крім стратегічних для держави об’єктів та об’єктів з високим екологічними ризиками;
  • щодо об'єктів, які розташовані поза межами населених пунктів (реалізація ідеї повсюдності місцевого самоврядування).
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)