16 / Березень, 2020
Асоціація міст України нагадує, що ідея децентралізації та утворення ОТГ є, зокрема, покращення якості надання послуг громадянам. Надання соціальних послуг є одним з елементів стабільного функціонування суспільства. У разі неможливості органу місцевого самоврядування виконувати передбачені законами повноваження, зокрема визначені Законом України «Про соціальні послуги» зазначене може призвести до визнання такого органу неспроможним та поставити під сумнів доцільність його подальшого функціонування.
АМУ звертає увагу, що відповідно до чинного законодавства органи місцевого самоврядування відповідальні за організацію надання соціальних послуг. Так, відповідно до статті 1 Закону України «Про соціальні послуги» забезпечення надання базових соціальних послуг відноситься до повноважень районних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» забезпечення надання соціальних послуг належить до власних повноважень виконавчих органів міських рад міст обласного значення та рад ОТГ. Відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України до видатків, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів ОТГ належить фінансування закладів, що надають соціальні послуги (надавачі соціальних послуг), зокрема територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
 
Тобто, чинне законодавство визначає, що виконавчі органи рад ОТГ відповідальні за організацію надання соціальних послуг, зокрема базових, на відповідній території. На сьогодні організація надання соціальних послуг здійснюється виключно за рахунок коштів місцевих бюджетів.
 
Якщо до ОТГ звернувся житель територіальної громади щодо отримання базових соціальних послуг, рада зобов’язана ці послуги надати. Варіантами забезпечення надання таких послуг є, зокрема:
  • утворення відповідною радою надавачів соціальних послуг та/або забезпечення діяльності соціальних працівників, соціальних робітників, фахівців із соціальної роботи, соціальних менеджерів, які надаватимуть соціальні послуги;
  • організація соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсу соціальних проектів, соціальних програм тощо;
  • заключення договору/угоди із райдержадміністрацією або з органом місцевого самоврядування щодо забезпечення ними надання базових соціальних послуг, в тому числі відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад».
Якщо до ОТГ звернувся житель територіальної громади щодо отримання інших соціальних послуг, окрім базових, АМУ рекомендує розглянути можливість або передбачити організацію надання цих соціальних послуг на території громади, або направити жителя туди, де така послуга надається (наприклад обласний рівень).
 
 
 
Аналітичний центр АМУ
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)