АМУ: Розподіл повноважень та їх фінансування потребують чіткого визначення

15 / Травень, 2020

14 травня Асоціація міст України взяла участь у спільній онлайн-нараді Мінрегіону, МОН, Мінфіну та Мінекономіки щодо розмежування повноважень органів місцевого самоврядування у рамках підготовки законопроектів «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» (у новій редакції), змін до бюджетного та податкового законодавства. Зокрема, обговорювалися загальні критерії розподілу повноважень на власні та делеговані та розподіл повноважень у таких сферах: освіта, охорона здоров'я, соціальний захист населення, фізична культура і спорт, культура і мистецтво, житлово-комунальне господарство і благоустрій, містобудування і архітектура, будівництво і розвиток інфраструктури. Від Асоціації міст України взяли участь аналітики та експерти у відповідних сферах, які висловили позицію АМУ та надали свої коментарі і зауваження, а саме: аналітик з питань освіти Людмила Мозгова, аналітик з питань охорони здоров‘я Світлана Осташко, аналітик з питань соціального захисту Назар Миколюк, аналітик з питань ЖКХ Олег Гарник, експерт з питань економічного розвитку Діна Серебрянська, аналітик Олександр Логінов.

Людмила Мозгова під час обговорення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері освіти, зокрема, акцентувала на таких питаннях:
  • необхідності законодавчого врегулювання питань розподілу повноважень між представницькими та виконавчими органами у сфері освіти;
  • усунення дублювань функцій на прикладі повноважень щодо одночасного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування у сфері освіти з боку Державної служби якості освіти України й, так званого, «моніторингу» з боку ОДА;
  • потреби врахування в концепції проєктів зазначених вище законів тих перспективних змін, що вже передбачені законами України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту», зокрема щодо заснування Центрів професійного розвитку, фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти, різних рівнів управління мережею ліцеїв, а також необхідність передбачити можливість укладати міжмуніципальні договори щодо надання/отримання послуг у сфері освіти.
Світлана Осташко наголосила, що запропоновані зміни стосовно повноважень органів місцевого самоврядування потребують чіткого визначення та розмежування. Усі передані повноваження від органів державної влади повинні бути підкріпені фінансовими ресурсами. На сьогодні це чітко показала пандемія коронавірусної хвороби COVID-19, коли громади на боротьбу з нею передбачили вдвічі більше коштів ніж держава. Хоча повинно бути навпаки, оскільки боротьба з епідеміями, як одна складова системи громадського здоров’я – це обов’язок держави. І гарантований державою обсяг медичної допомоги повинен бути закріплений державними фінансами. Повноваження  не повинні дублюватися.
Діна Серебрянська зазначила, що питання містобудування і архітектури повинні бути у сфері відповідальності органів місцевого самоврядування. Тому пропозиція АМУ полягає в тому, щоб передбачити у складі делегованих повноважень функції із здійснення архітектурно-будівельного контролю. Адже процеси децентралізації у сфері містобудування успішно запроваджені і їх потрібно продовжити та зберегти.Питання щодо розробки та затвердження містобудівної документації потрібно закріпити за власними повноваженнямиорганів місцевого самоврядування. Також це стосується повноважень у сфері архітектури, які на сьогодні є обмеженими.
Під час обговорення розподілу повноважень у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою, Олег Гарник висловив суттєві зауваження щодо запропонованих змін. Ці зауваження стосувалися необхідності чіткого формулювання таких повноважень, відповідності їх наявній ресурсній базі органів місцевого самоврядування. А також встановлення повноважень у тих галузях сфери,  функціонування яких забезпечується місцевим самоврядуванням.
Щодо повноважень у сфері соціального захисту населення, то АМУ в цілому підтримує чіткий розподіл повноважень між базовим та районним рівнями, оскільки на сьогодні чинна законодавча база потребує доопрацювання. Втім, як зазначив Назар Миколюк, частково запропонований розподіл повноважень не відповідає чинному Бюджетному кодексу, частково не відповідає філософії децентралізації, яку підтримує Мінсоцполітики спільно з АМУ. Наприклад, дискусійним є передача повноважень щодо утримання будинків-інтернатів для громадян похилого віку на місцевий рівень. Також, не зрозуміло чому вказуються повноваженнях щодо утворення окремих комунальних установ чи виконавчих органів. На думку АМУ, зазначені норми мають бути загальні для всіх сфер для спрощення діяльності органів місцевого самоврядування. Крім того, розроблений перелік повноважень не охоплює всю сферу соціального захисту, а лише її частини, тому запропонований перелік повноважень потребує суттєвого доопрацювання.
 
Асоціація міст України підтримує необхідність розмежування повноважень між рівнями місцевого самоврядування та між місцевим самоврядуванням та виконавчою владою, однак має також концептуальні зауваження щодо поділу повноважень та джерел їх фінасування. Сподіваємося, що в остаточному проєкті Концепції будуть враховані пропозиції АМУ, а місцеве самоврядування отримає новий та якісний документ для свого розвитку.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)