23 / Серпень, 2019
Неабиякої актуальності набирає питання розвитку малого та середнього підприємництва (МСП), без якого громади не зможуть стати успішними та фінансово спроможними. Саме підприємства формують бюджет громади і від того, на якому вони знаходяться рівні розвитку, фактично залежить її життєдіяльність. Так, за підрахунками Асоціації міст України, частка податків, сплачених сектором підприємництва, у доходах місцевих бюджетів (без врахування офіційних трансфертів) становить 83% (за результатами 2018 року). В основному це надходження від ПДФО, плати за землю, єдиного податку, екологічного податку, податку на нерухоме майно. Отже, МСП є ядром системи функціонування міст, сіл, селищ і ОТГ, завдяки чому вони мають змогу стати центрами економічного зростання.
Органи місцевого самоврядування найбільш зацікавлені у розвитку МСП на своїй території. Поширеним інструментом, який вони використовують, є фінансування відповідних стимулюючих програм з місцевого бюджету. Виходячи із того, що з 2017 року почав діяти Закон України "Про  державну допомогу суб'єктам господарювання", фінансова підтримка розвитку МСП може підпадати під норми даного Закону. Тому слід розібратися, які це випадки і які дії ОМС необхідно здійснити. 
Що таке державна допомога?
Це підтримка у будь-якій формі суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.
Хто може отримати державну допомогу?
Суб’єкти середнього та малого підприємництва, що провадять діяльність у будь-якій галузі. Відповідно до практики, державна допомога підтримки середнього та малого підприємництва підпадає під категорію незначної державної допомоги.
Що таке незначна державна допомога?
Державна допомога одному суб’єкту господарювання, сукупний розмір якої незалежно від її форми та джерел не перевищує за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 тисячам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року.
Які є форми державної допомоги?
Державна допомога для суб’єктів малого підприємництва надається у формі:
  • кредитів на пільгових умовах;
  • гарантій;
  • грантів, зниження сукупного розміру відсоткової ставки та плати за користування гарантією.
Процедура отримання державної допомоги
Суб’єкт середнього та малого підприємництва має відповідати встановленим вимогам та критеріям надавача державної допомоги (держава, обласні ради, місцеві ради).
Суб’єкт господарювання, який має намір отримати незначну державну допомогу, зобов'язаний подати її надавачеві відомості про господарську діяльність, а також про всю незначну державну допомогу, отриману ним протягом останніх трьох років, її форму та мету.
Рішення про визнання відповідної державної̈ допомоги незначною державною допомогою Антимонопольним комітетом України не передбачено законодавством. Надавач сам вирішує чи є така державна допомога незначною.
Інформацію щодо незначної державної̈ допомоги подає АМКУ шляхом щорічного подання інформації̈ до 1 квітня наступного року.
Приклад державної допомоги для суб’єктів малого та середнього підприємництва
Рішення Київської міської ради від 21 вересня 2017 року N 46/3053 «Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві», що є програмою державної допомоги.
Державна допомога надається у формі компенсації 50 відсотків номінальної відсоткової ставки за кредитним договором.
КМДА веде облік інформації щодо державної допомоги, яка надається суб'єктам господарювання – учасникам програми та звітує до АМКУ.
Підготовлено Центральним офісом впровадження децентралізаційної реформи АМУ за інформцією Міністерства економічного розитку і торгівлі 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)