26 / Вересень, 2019

Що цікавого та нового нас чекає у проєкті Державного бюджету 2020 року?

Начебто все гарно і обсяг проекту бюджету на 2020 рік складає 108,0 млрд гривень і на 10 млрд гривень більше ні на 2019 рік. Але... 

Профільне міністерство пропагувало, що з 2020 року не буде медичної субвенції. Таки маємо продовження фінансування медичної субвенції у І кварталі 2020 року – 14,5 млрд гривень. Потреба медсубвенції на І квартал складає 21,4 млрд гривень. Сюди ввійшла Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи екстреної медичної допомоги близько 1 млрд гривень для 19 областей крім 5 областей та м.Києва, які отримали у 2019 році таку саму кількість коштів.

Звідки 14 млрд грн? Медсубвенція 2019 року 55,7 млрд гривень поділено на 4 квартали і отримали. Закладається відразу дефіцит. Чому? Тому, що органи місцевого самоврядування мають рівень забезпеченості медичною субвенцією для надання вторинної та третинної меддопомоги у 2019 році на рівні 2018 року. І починаючи з І кварталу виникла заборгованість по виплатам заробітної плати медичним працівникам, лікуванню хворих на цукровий діабет, хронічну ниркову недостатність. На сьогодні в багатьох громадах складається складна ситуація з виплатою зарплат медичним працівникам та лікуванням хворих на цукровий діабет

Розрахункова річна потреба медсубвенції становить 85,6 млрд грн (з урахуванням дефіциту коштів у 2019 році та показника індексу інфляції).

Друге, на 2020 рік з’являється нова бюджетна програма «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення», на яку передбачено 72 млрд гривень. Вона передбачає фінансування первинки на весь рік та вторинки і третинки на 2-4 квартал. Розрахунок на 2020 рік для забезпечення первинної медичної допомоги для 28 млн. пацієнтів складає 33 млрд гривень.

Потреба на виконання програми Державних гарантій на 2020 рік становить 118,6 млрд. гривень.

Третє, перейменовано бюджетну програму «Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльність закладів громадського здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» (2019 рік - 1,4 млрд грн на діяльність лабораторних центрів) на «Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями» (3,2 млрд грн). Не знаючи можна подумати, що розпочали фінансувати профілактичні заходи. Ні, насправді з централізованих закупівель вилучили придбання медикаментів, медичних виробів для лікування туберкульозу, СНІДу, вірусних гепатитів В і С для дітей та дорослих та заходи з розвитку донорства крові і додали до програми громадського здоров’я (1,8 млрд грн).

Відповідно на цю суму зменшився обсяг на бюджетну програму «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» - 4,9 млрд грн (2019 – 6,6 млрд).

Асоціація міст внесла пропозиції до законопроєкту «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (№2000 від 15.09.2019), який знаходиться на розгляді в Комітеті Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування і поданий Урядом. За результатами проведеного комплексного аналізу зазначених законодавчих ініціатив у сфері охорони здоров’я Асоціація вважати необхідним наступне:

  • Збільшити фінансування Програми державних гарантій медичного обслуговування населення на 31,9 млрд гривень.

Фінансування Програми державних гарантій медичного обслуговування населення передбачено в розмірі 72,1 млрд грн, а також на перший квартал 2020 року розмір медичної субвенції - 14,6 млрд грн. Однак, потреба коштів у медичній галузі становить 118,6 млрд грн, в тому числі: для забезпечення первинної медичної допомоги необхідно 33 млрд грн (28 млн. пацієнтів*500 грн (мінімальна капітаційна ставка, яка врахує лише зростання мінімальної заробітної плати)*коригувальний коефіцієнт залежно від вікової групи); для забезпечення вторинної та третинної медичної допомоги за аналізом потреб у 2019 році - орієнтовно 85,6 млрд грн (з урахуванням дефіциту коштів у 2019 році, показника індексу інфляції та потреби на лікування хворих на цукровий діабет).

Крім цього АМУ запропонувала здійснювати видатки на лікування хворих на цукровий діабет та хронічну ниркову недостатність за окремою бюджетною програмою, розпорядниками нижчого рівня якої визначити обласні держані адміністрації.

Прикінцевими положеннями проєкту Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік» (далі – Проєкт закону) установлено, що абзац другий частини п’ятої статті 4 та абзац другий частини третьої статті 10 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів. В обґрунтуванні зафіксовано, що зазначену норму у проекті Державного бюджету України на 2020 рік передбачено, оскільки відсутні додаткові кошти на реалізацію відповідних законів.

Перша згадана норма абзацу другого частини п’ятої статті 4  передбачає, що «Обсяг коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на реалізацію програми медичних гарантій, щорічно визначається в Законі України про Державний бюджет України як частка валового внутрішнього продукту (у відсотках) у розмірі не менше 5 відсотків валового внутрішнього продукту України. Видатки на програму медичних гарантій є захищеними статтями видатків бюджету». Та, що стосується норми абзацу другого частини третьої статті 10, то вона визначає «При розрахунку тарифів та коригувальних коефіцієнтів базою для визначення компонента оплати праці медичних працівників є величина, що є не меншою за 250 відсотків середньої заробітної плати в Україні за липень року, що передує року, в якому будуть застосовуватися такі тарифи та коригувальні коефіцієнти».

Тому Асоціацією  було внесено пропозицію виключити з пункту 4 Прикінцевих положень Законопроєкту наступні слова «абзац другий частини п’ятої статті 4 та абзац другий частини третьої статті 10 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 5, ст. 31)» як такі, що обмежують право громадян на охорону здоров'я, доступну медичну допомогу та порушують право медичних працівників на гідну заробітну плату. Сподіваюся нас почують.

Отже, про яку доступну та якісну медичну допомогу може йти мова. Важко уявити, як можуть бути здійснені ефективні реформи в охороні здоров’я без підтвердження необхідними ресурсами.

Аналітичний центр АМУ

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)