28 / Лютий, 2020
Асоціація міст України розглянула проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пришвидшення і удосконалення процесу приватизації», який був надісланий Фондом держмайна на погодження. Опрацювавши документ спільно з муніципалітетами, АМУ підготувала пропозиції.
Необхідність розробки нового законопроєкту виникла, оскільки Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна» №2269-VIII від 18.01.2018 року, забезпечив суттєве спрощення процедур приватизації, але очікуваного позитивного ефекту щодо високих темпів приватизації досягнуто так і не було.
Об’єкти малої приватизації продаються на 45 електронних майданчиках системи «ProZorro.Продажі». Нові способи електронного продажу довели свою ефективність, але продаж виставлених об’єктів малої приватизації не може забезпечити виконання поставлених завдань з наповнення бюджетів всіх рівнів. Протягом 2018 - 2019 років судами різних інстанцій було частково заблоковано процес приватизації. Гальмування процесу перешкоджає пошуку інвесторів та надходженню інвестицій.
Потреба у напрацюванні нового законопроєкту викликана також неефективною роботою Фонду державного майна України і потребою вдосконалення законодавчого регулювання діяльності в частині нівелювання зовнішніх впливів при виконанні повноважень у приватизації майна.
Звертаємо увагу, що проєктом пропонується внесення змін до Господарського кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Господарського процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу України з процедур банкрутства, Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Закону України «Про управління об’єктами державної власності», Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності», Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», інших актів законодавства.
Окрім того, законопроєктом передбачається:
- централізація прийняття рішень щодо включення об’єктів в переліки об’єктів малої приватизації та рішення про їх приватизацію;
- оптимізація строків прийняття рішення про приватизацію та процесу передачі об’єктів до сфери управління Фонду державного майна України;
- врегулювання питання щодо виключення об’єктів з переліків об’єктів малої приватизації та подальших дій з непроданими об’єктами;
- можливість продажу об’єктів великої приватизації через електронні майданчики;
- нівелювання можливості блокування приватизації судом через забезпечення позову;
- зменшення корупційних ризиків при викупі об’єкта приватизації орендарем;
- можливість перетворення державних комерційних підприємств при приватизації, в т.ч. і в товариства з обмеженою відповідальністю, із застосуванням усіх стандартів публічності, передбачених для акціонерних товариств;
- забезпечення врахування у Кодексі України з процедур банкрутства положень законодавства у сфері приватизації (зокрема, Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Закону України «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»), що стосуються особливостей банкрутства підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію або щодо яких скасовано заборону на приватизацію;
- можливість безоплатно передавати з державної в комунальну власність корпоративні права підприємств, на балансі чи у статутному капіталі яких є майно, яке відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» може передаватись у комунальну власність безоплатно;
- виключення норми щодо необхідності погодження призначення керівників підприємств, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, із місцевими державними адміністраціями для зменшення корупційних ризиків;
- можливість Фонду держмайна самостійно здійснювати необхідні дії щодо приведення установчих документів акціонерних товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій належить державі та які перебувають у сфері управління Фонду державного майна України, у відповідність та/або проведення їх реструктуризації/ліквідації;
- захист Фонду держмайна від вимог інших акціонерів щодо обов’язкового викупу їх акцій у випадках, визначених законом;
- розширення кола осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення уповноваженими на те посадовими особами Фонду держмайна;
- визначення розмірів штрафів за порушення порядку використання такого майна та інші зміни.

Асоціація міст України вважає, що запропонований Фондом державного майна проєкт Закону не враховує інтересів громад та може суттєво ускладнити їх роботу з комунальною власністю. Так, наприклад, скасовується робота аукціонної комісії, натомість пропонується розробляти та затверджувати умови продажу об’єктів малої приватизації самостійно ФДМУ. При цьому роботу органів місцевого самоврядування випущено і це призведе до ускладнень. Окрім того, не зрозуміло, на який рахунок зараховується плата за участь у конкурсі - органу приватизації, казначейства, бюджету міста чи інше. Виникає питання, чи буде визначено окремим нормативним актом порядок виплати органом приватизації компенсації щодо невід’ємних поліпшень орендарю?

Асоціація міст України надіслала Фонду держмайна зауваження і пропозиції для врахування при доопрацюванні нового законопроєкту щодо вдосконалення приватизації майна.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)