27 / Листопад, 2020

Питання доступності будівель та приміщень медичних закладів наразі є надзвичайно актуальним. Адже більшість будівель закладів охорони здоров’я побудовані у минулому столітті, а тому зовсім не відповідають будівельним нормам щодо інклюзивності. Асоціація міст України отримує численні звернення від органів місцевого самоврядування щодо цього питання.

Проблема полягає в тому, що Національна служба здоров’я України буде відмовляти в укладанні договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з медзакладами на 2021 рік у зв’язку з відсутністю підтверджень доступності будівель та приміщень. З 1 січня 2021 року для того, щоб підписати договір з НСЗУ, медичний заклад має подати скановану копію документа, що підтверджує доступність медичних закладів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат. Втім у закладів охорони здоров’я виникла проблема з проведенням технічного обстеження та отримання такого сертифікату. Значних коштів потребує обстеження медичних закладів і отримання сертифікату відповідності, а також виготовлення проєктно-кошторисної документації, реконструкція або капітальний ремонт (під що підпадає переважна більшість медичних закладів).
Епідемія гострої респіраторної хвороби COVID-19, недостатній рівень фінансування Програми медичних гарантій, занижені тарифи на медичні послуги повністю виснажили місцеві бюджети. За даними Держказначейства, на початок листопада з місцевих бюджетів вже здійснено платежів на придбання товарів та послуг для боротьби з COVID-19 на суму майже 4 млрд грн. Наразі складно профінансувати з місцевих бюджетів проведення технічних обстежень будівель, виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення реконструкції або капітальний ремонт будівель. Адже медзаклади потрібно постійно забезпечувати необхідним медичним обладнанням, киснем, засобами індивідуального захисту.
Крім цього, у результаті проведення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади був змінений адміністративно-територіальний устрій держави. Уряд визначив адміністративні центри та затвердив території громад усіх областей, а Верховна Рада схвалила постанову №807 «Про утворення та ліквідацію районів». Таким чином, були сформовані 1469 територіальні громади та 136 райони. Такі зміни призведуть до реструктуризації мережі медичних закладів, передачі майна між органами місцевого самоврядування тощо. Зокрема, відбуватиметься передача з районного рівня медичних закладів, що надають первинну та вторинну медичну допомогу, на рівень сільських, селищних, міських територіальних громад. На цьому етапі є важливим збереження безперервності надання медичних послуг населенню, укладених декларацій між пацієнтами та лікарями і фінансування закладів охорони здоров’я. Тобто після проведених місцевих виборів розпочався процес передачі будівель медичних закладів між органами місцевого самоврядування. Лише після цього нові власники зможуть визначити відповідність таких будівель вимогам доступності.
Асоціація міст України, розуміючи необхідність забезпечення доступності, зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю та високу відповідальність органів місцевого самоврядування за інклюзивність будівель вважає, що доцільно передбачити перехідний період для проведення всіх необхідних для цього заходів. АМУ звернулася до Прем'єр-міністра України Д.Шмигаля з пропозицією під час перехідного періоду при укладанні договорів про медичне обслуговування населення з НСЗУ застосувати норму п.4.1 ДБН В.2.2-40:2018. Згідно цієї норми, якщо в існуючих житлових та громадських будівлях і спорудах неможливо у повному обсязі забезпечити вимоги доступності, зручності, інформативності та безпеки для потреб осіб з інвалідністю, з урахуванням думки громадських об'єднань осіб з інвалідністю здійснюється їх розумне пристосування.
Асоціація міст України звернулася до Прем'єр-міністра з проханням дати доручення МОЗ щодо невідкладного внесення зміни до п. 2 урядової постанови №410, а саме цифру «2020» замінити на «2021». Якщо не буде перенесено термін подачі сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, багато медзакладів не зможуть підписати договір з НСЗУ на 2021 рік. А це поглибить кризу медичної галузі в Україні.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)