24 / Березень, 2020

У Міністерстві освіти і науки України знаходиться на громадському обговоренні проєкт Державного стандарту базової середньої освіти, розроблений на засадах компетентнісного, діяльнісного та особистісно зорієнтованого підходів у відповідності до Концепції Нової Української школи.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 31 березня 2020 року в письмовому вигляді та електронною поштою за адресами:

Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135, e-mail: dergstandart@gmail.com

Запрошуємо освітян, які зараз працюють у дистанційному режимі,  активно долучитись до обговорення тексту проєкту!

Рекомендуємо наголошувати на позитивних, сильних сторонах проєкту, та аргументовано аналізувати недоліки. Обов’язково подавайте пропозиції у тій частині, що стосується Вашої фахової компетенції.

Перед підготовкою пропозицій та зауважень слушно, на нашу думку, перечитати норми законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту» щодо тих норм, що стосуються державних стандартів. Аналіз та пропозиції слід подавати лаконічно для зручності їх опрацювання розробниками проєкту та державними експертами Міністерства освіти і науки України

Наприклад:

Аналітичний центр АМУ проаналізував документ і надіслав свої пропозиції до проєкту у частині, що стосується мовно-літературної освіти:

Щодо змісту стандарту

Проєкт Державного стандарту базової середньої освіти (далі – Проєкт), що перебуває на громадському обговоренні в МОН, визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів, загальний обсяг їхнього навчального навантаження в базовому навчальному плані базової середньої освіти.

Основні новації в частині мовно-літературної освіти:

  • посилено комунікаційну складову та запроваджено розвиток критичного мислення/читання;
  • об᾽єднано мовну і літературну галузі у мовно-літературну освітню галузь;
  • забезпечено інтеграцію навчальних предметів, посилено прикладний характер їх вивчення.

У той же час у Проєкті містяться такі недоліки:

  • поняття «художній текст» усюди замінено на «текст» (текст буває різним).
  • у визначеній меті мовно-літературної освітньої галузі, що передбачає «розвиток компетентних мовців й читачів, які володіють українською мовою, здатні спілкуватися мовами відповідних корінних народів і національних меншин, іноземними мовами – для духовного, культурного й національного самовираження та міжкультурного діалогу», - відсутній літературознавчий компонент;
  • літературний твір розглядається не як окреме явище художньої літератури, а як частина тесту (читаємо в Стандарті: текст/ медіатекст, зокрема літературний твір);
  • не розрізняються і не виокремлюються поняття українська та зарубіжна літератури.

Отже, мовна освітня галузь поглинає літературну, чим може вплинути на суттєве скорочення прочитання художніх текстів, переведення вивчення літератури як дисципліни у допоміжну. У той же час художній текст повинен аналізуватись як унікальне явище мистецтва слова, що має свою специфіку: йдеться про жанр, проблематику, поетику, стиль, літературний напрям. Учні мають не просто вивчати і розуміти інформацію, а вміти будувати на основі літературного твору діалог з автором, добою, персонажем, власним внутрішнім світом. Література містить духовні цінності, є джерелом формування світогляду читачів.

Щодо годин на вивчення мовно-літературної освітньої галузі

З метою уточнення розподілу годин на вивчення мовно-літературного освітнього компоненту ми здійснили порівняння між кількістю годин, відведених зараз на вивчення курсів з української мови та літератури, зарубіжної літератури та іноземної мови, та кількістю годин, запропонованою Проєктом.

 

 

Отже, як бачимо, Проєкт дає можливість забезпечити індивідуальну освітню траєкторію здобувачам освіти. Йдеться про те, що мінімальна кількість годин дозволить отримати освіту на рівні держстандарту, а максимальна (рекомендована, оскільки граничне навчальне навантаження на учня не має бути перебільшене) – сприятиме поглибленій гуманітарній підготовці.

Висновок: Зважаючи на вище зазначене, пропонуємо доопрацювати текст проєкту Державного стандарту базової середньої освіти, а саме зміст мовно-літературної освітньої галузі у частині посилення літературознавчого компоненту.

Аналітичний центр АМУ

 

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)