05 / Травень, 2020
Антимонопольний комітет України (АМКУ) 9 квітня 2020 року прийняв рішення №235-р, в якому роз'яснюється надання державної допомоги на індустріальний парк «Суми». Такий документ може допомогти органам місцевого самоврядування уникнути випадків, коли виділення коштів з місцевих бюджетів на підтримку розвитку індустріальних парків може визначитися недопустимим у відношенні до Закону “Про державну допомогу суб'єктам господарювання”.
Отже, Сумська міська рада затвердила Концепцію індустріального парку «Суми». Мета створення проєкту – забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку міста. Для облаштування території цього парку з місцевого та державного бюджетів планується виділити майже 40 млн. грн.
Відповідно до рішення Антимонопольного комітету:
  • частина заходів не визнається державною допомогою:
- підведення до меж індустріального парку “Суми” усіх необхідних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та розробки проєктної документації на будівництво цих об'єктів, окільки підрядні організації були обрані за конкурентною процедурою;
- надання підтримки потенційним балансоутримувачам об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, бо вони являються суб'єктами природних монополій;
  • частина заходів – визнається державною допомогою:
- надання підтримки керуючій компанії на розроблення містобудівної документації - оскільки відсутні конкретні умови проведення конкурсу для залучення керуючої компанії;
- передання керуючій компанії земельної ділянки в оренду зі встановленням розміру орендної плати на рівні 0,3 % актуальної нормативної грошової оцінки землі, тобто нижчого, ніж передбачається вказаним рішенням Сумської міської ради для інших земель промисловості;
Для того, щоб така підтримка була допустимою, необхідно виконати ряд рекомендацій АМКУ: визначити чіткі напрями витрат допомоги, передбачити вимоги щодо створення додаткових робочих місць, дотримати вимоги до граничних обсягів допомоги з місцевого бюджету в залежності від розміру підприємства та ін.
  • фінансування промоції індустріального парку визнається не допустимим для конкуренції, осікільки не надається інформація щодо конкретних умов проведення конкурсу для залучення керуючої компанії. Враховуючи таке рішення АМКУ, під час передання ініціатором створення земельної ділянки, де буде розташований індустріальний парк «Суми», керуюча компанія зобов’язана відшкодувати витрати, передбачені на його промоцію, ініціатору створення протягом 1 року з моменту укладення договору з переможцем конкурсу з вибору керуючої компанії.
Оцінка допустимості заходів державної допомоги здійснена Антимонопольним комітетом на підставі Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги для забезпечення розвитку регіонів та підтримки малого та середнього підприємництва, затверджених постановою Кабміну №57 від 7.02.2018 р.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)