01 / Жовтень, 2019

Асоціація міст України пропонує органам місцевого самврядування долучитися до обговорення проектів вимог до медичних послуг, які будуть надаватися за Програмою медичних гарантій в межах договорів між надавачем та НСЗУ, що оприлюднила для обговорення Національна служба здоров’я .

У 2020 році на виконання Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” Програма медичних гарантій повинна передбачити надання медичної допомоги на всіх її рівнях. НСЗУ закуповуватиме медичні послуги у закладів охорони здоров’я усіх рівнів надання медичної допомоги, організаційно-правової форми (крім бюджетної установи) та форми власності (далі – надавачів) і оплачувати їх за договором. Процедура закупівель медичних послуг передбачатиме дотримання надавачами умов надання послуг та специфікацій на конкретні послуги/групи послуг. 

Розроблено вимоги до медичних послуг, які будуть надаватися за Програмою медичних гарантій, для закладів (надавачів медичних послуг), які бажають укласти договір з НСЗУ. НСЗУ інформує, що вимоги формувалися на основі галузевих стандартів, уніфікованих протоколів надання медичної допомоги, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, інших чинних нормативно-правових актів та міжнародних рекомендацій, які регулюють сферу надання медичних послуг. Зоктема, медичні працівники, які надаватимуть медичну допомогу за Програмою медичних гарантій, повинні відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам, встановленим чинними нормативно-правовими актами України, а саме: Постановою КМУ від 2.03.2016 р. №285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»; Наказом МОЗ України від 31.10.2018 р. №1977 “Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорона здоров’я”; Наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. №446 “Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів”; Наказом МОЗ України від 23.11.2007 р. №742 “Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою”.

На сайті НСЗУ розміщено наступні вимоги  до надання медичних послуг за Програмою медичних гарантій у 2020 році, з якими можна ознайомитися за посиланням:

ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА;

ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА;

ВТОРИННА (СПЕЦІАЛІЗОВАНА) ТА ТРЕТИННА (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА) МЕДИЧНА ДОПОМОГА:
Амбулаторна медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та ургентну стоматологічну допомогу;
Амбулаторні обстеження  дорослих для раннього виявлення онкологічних захворювань;
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;
Стаціонарна допомога дорослим та дітям з нехірургічними  захворюваннями;
Медична допомога при гострому мозковому інсульті;
Медична допомога при інфаркті міокарда;  
Медична допомога при пологах;
Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках;
Діагностика та спеціальне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей;
Лікування дорослих та дітей  із туберкульозом;
Лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини;
Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії;

 ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА:
Стаціонарна паліативна допомога дорослим та дітям;
Паліативна допомога дорослим і дітям, які знаходяться вдома, мобільними міждисциплінарними паліативними бригадами;

 МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ:
Медична реабілітація/абілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя;
Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням скелетно-м’язової системи;
Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи.

Кожна вимога передбачає у своєму складі:

  • Умови надання послуги
  • Підстави надання послуги
  • Обсяг послуги (специфікація)
  • Вимоги до організації надання послуги
  • Вимоги до спеціалізації медичних працівників
  • Вимоги до переліку обладнання
  • Інші вимоги

Коментарі та пропозиції щодо вимог приймають в НСЗУ до 7 жовтня 2019 року на адресу Yevgeniya.Melnyk@nszu.gov.ua.

Аналітичний центр АМУ

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)