Проєкт Ради Європи запрошує на вебінар щодо запобігання проявам сексизму в місцевій політиці

02 / Липень, 2020
Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи в діяльності зі сприяння більш активній участі жінок у суспільному житті, забезпеченню рівних прав і можливостей та захисту прав жінок, розробляє резолюцію та рекомендації «Запобігання проявам сексизму проти жінок у політиці на місцевому та регіональному рівні», які будуть прийняті під час наступної сесії.
У доповнення до цієї резолюції Конгрес підготував Посібник «Запобігання та боротьба із сексизмом на місцевому рівні в Україні» і організовує вебінар для обговорення результатів дослідження та рекомендацій для представників органів місцевого самоврядування, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, народних депутатів України та представників громадського сектору із залученням міжнародних експертів.
Вебінар на тему «Запобігання та боротьба з проявами сексизму в місцевій політиці» відбудеться 2 липня 2020 року о 15:00. Онлайн-захід надасть представникам органів влади на місцевому та регіональному рівнях практичні рекомендації щодо запобігання та боротьби з проявами сексизму, гендерно-зумовленої дискримінації в місцевій політиці. Слід зазначити, що поняття «сексизм» у визначенні Ради Європи – це «будь-які дія, жест, візуальний прояв, вимовлені або написані слова, практика або поведінка, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей гірші через свою стать, та які проявляються в публічній або приватній сферах, у мережі або поза нею».
Для участі у вебінарі необхідно перейти за посиланням: https://live.kudoway.com/ad/220119940985
Якщо для перегляду використовуєте додаток KUDO, в якому проходить вебінар, для доступу треба ввсти ID-код - 220119940985.
Робочі мови: українська та англійська. Програма заходу (програма укр. / програма англ.)
Також пропонуємо Посібник з запопігання сексизму:
 
Вебінар організований в рамках проекту «Посилення демократії та довіри на місцевому рівні в Україні», який спільно реалізують Асоціація міст України та Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи. Проект спрямований на покращення якості демократії на місцевому рівні в Україні шляхом посилення інституційних структур та підтримки органів місцевого самоврядування та їх національних асоціацій в діяльності, спрямованій на запровадження принципів етики в процес прийняття рішень, а також підтримка більш інклюзивного, прозорого, підзвітного та орієнтованого на громадян місцевого врядування. Він виконується Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи як частина Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)