05 / Лютий, 2020
Проєкт Закону України "Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів" №2379 від 05.11.2019 року спрямований на створення законодавчих умов впровадження в Україні національної лісової інвентаризації як нової системи збору та узагальнення даних про ліси в загальнодержавному масштабі.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, отримує додаткові повноваження в частині проведення національною лісовою інвентаризацією.
Законопроєктом пропонується внести зміни до Лісового кодексу України, зокрема із переліку робіт, які складають лісовпорядкування, виключити інвентаризацію лісового фонду України. Кодекс також  доповнений новою статтею 551 «Національна інвентаризація лісів», в якій визначити зміст цього поняття та особливості її проведення; повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства; визначення цілей її проведення та джерел фінансування.
Звертаємо увагу, що даним документом національна інвентаризація здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
В подальшому порядок проведення національної інвентаризації лісів буде затверджуватись Кабінетом Міністрів України.
Довідка: національна інвентаризація лісів – це система вибірково-статистичних обстежень лісового фонду України, спрямована на отримання обґрунтованої інформації щодо лісів для потреб планування (у тому числі стратегічного) ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу лісів.
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)