Публічна етика: збірка практичних посібників

09 / Квітень, 2020
Асоціація міст України пропонує представникам муніципалітетів ознайомитися з посібниками щодо посилення публічної етики, які підготував Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи. Оскільки корупція у багатьох своїх формах є головною загрозою для місцевого та регіонального врядування та демократії в Європі, до її подолання органи державної влади мають вживати невідкладних заходів. Для протидії цьому виклику та надання конкретних інструментів місцевим і регіональним обраним представникам, Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи підготував шість тематичних доповідей для кращого розуміння ризиків корупції та імплементації практичних дій представниками органів місцевого самоврядування. Збірки доступні українською та англійською мовами.
До збірки «Публічна етика» увійшли шість доповідей:
  • Конфлікти інтересів на місцевому та регіональному рівнях (перейти);
  • Прозорість та відкритий уряд (перейти);
  • Перетворення місцевих та регіональних публічних закупівель на прозорий процес (перейти);
  • Адміністративні ресурси та чесні вибори (перейти);
  • Боротьба з непотизмом в місцевих та регіональних органах влади (перейти);
  • Захист викривачів (перейти).
Задля зменшення ризику корупції та підвищення довіри громадськості до місцевих і регіональних політиків, також важливо сприяти впровадженню етичних стандартів для всіх місцевих та регіональних обраних представників. Відповідно, переглянутий Європейський кодекс поведінки для всіх осіб, які залучені до місцевого та регіонального врядування, затверджений Конгресом у листопаді 2018 року (також доступний українською та англійською мовами), враховує нові виклики, що постають перед органами місцевого самоврядування. Цей кодекс детально описує принципи, якими повинні керуватися суб'єкти місцевого та регіонального врядування у реалізації своїх функцій: підзвітність, прозорість, чесність, повага, недискримінація та неупередженість.

Довідково. Тематичні доповіді були перекладені українською мовою в рамках проєкту «Посилення демократії та довіри на місцевому рівні в Україні», який виконується Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи спільно з Асоціацією міст України як частина Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки. Проєкт спрямований на покращення якості демократії на місцевому рівні в Україні шляхом посилення інституційних структур та підтримки органів місцевого самоврядування та їх національних асоціацій в діяльності, спрямованій на запровадження принципів етики в процес прийняття рішень, а також підтримка більш інклюзивного, прозорого, підзвітного та орієнтованого на громадян місцевого врядування.

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)