04 / Червень, 2019
4 червня 2019 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» (№6527-д від 25.06.2018).
 
Ключові позиції нової редакції Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», на які потрібно звернути увагу органам місцевого самоврядування:
 
 
  1. Запропоновано перехід до єдиної організаційно-правової форми – сільськогосподарський кооператив. При цьому передбачається існуючим кооперативам перехідний період до нової єдиної форми - зберігають всі права та обов’язки, які вони мали на момент набрання чинності цим Законом, до моменту їх перереєстрації, але не більше як три роки.
  2. Пропонується закріпити та розкрити зміст основних принципів утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативів (сільськогосподарських кооперативних об’єднань): добровільність, відкритість членства, демократичність, обов’язковість участі члена кооперативу та його об’єднання у його діяльності, автономність і незалежність, сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації (освіта, навчання, інформація), співпраця між кооперативами та основне - урахування інтересів територіальної громади. Це дозволить органам місцевого самоврядування отримати допомогу у задоволені деяких економічних, соціальних та гуманітарних потребах.
  3. Законопроект запобігає подвійному оподаткуванню (як на рівні кооперативу, так і на рівні його членів), дає можливість діяти як з метою отримання прибутку, так і зберегти за собою неприбутковий статус. Також, передбачається необхідність створення у кожному сільськогосподарському кооперативі фонду розвитку, кошти якого та майно, придбане за рахунок цих коштів, не підлягатимуть розподілу між його членами. Це дозволить спрямовувати частину прибутку (не менше п’яти відсотків від його чистого прибутку), а також кошти державної підтримки, гранти, міжнародну технічну допомогу на розвиток матеріально-технічної бази кооперативів, придбання ними основних засобів, реалізацію заходів з кооперативної освіти, розвитку кооперації.  Це дозволить підвищити конкурентоздатність українських с/г кооперативів на аграрному ринку.
  4. Пропонується заснування Агенції сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації, яка, зокрема здійснюватиме інформаційну, консультативну та методологічну допомогу, спрямовану на розвиток сільськогосподарської кооперації, розробляє пропозиції зі створення сприятливої податкової, фінансово-кредитної, інвестиційної державної політики в цій сфері.
  5. Законопроектом передбачено положення щодо кооперативної освіти. Що передбачає здійснення заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації членів с/г кооперативів, членів органів управління і найманих працівників, інформування громадськості про сутність і переваги сільськогосподарської кооперації та здійснюється за рахунок коштів фонду розвитку відповідного кооперативу.
  6. Законопроектом також передбачається надання сільськогосподарським кооперативам компенсації у розмірі до 90% суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, сплаченого відповідними с/г кооперативами. Така компенсація надається за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (зміни до Закону України «Про державну пітримку сільського господарства України»).
Також, пропонується передача  в оренду державної і комунальної землі без проведення аукціону для сінокосіння і випасання худоби.
Прикінцевими та перехідними положеннями законопроекту пропонуються зміни до Господарського та Цивільного кодексів України, а також Законів України “Про кооперацію”, “Про фермерське господарство”, “Про особисте селянське господарство”.
Асоціація міст України підтримує законопроект №6527-д, який дасть можливість розвинути території громад, забезпечити соціальні та економічні потреби за рахунок фонду розвитку сільськогосподарських кооперативів. Додатково, на думку АМУ, це також стимулюватиме розвиток виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, що у свою чергу сприятиме посиленню конкурентоздатності малих та середніх виробників, залучення у виробництво товарів, робіт, послуг, додаткових трудових ресурсів,  підвищення  соціальної активності населення.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)