12 дописів / Нових: 0
Останнє повідомлення
branch
Податки та збори
branch
Зміна умов оподаткування для ФОП

З 1 січня 2017 року відбулися зміни щодо умов оподаткування для ФОП. Так, абсолютний приріст єдиного податку для платників І групи склав 22,2 грн., що не викликало дискусій, оскільки змінено привязку з мін.ЗП до прожиткового мінумуму. Крім того, не відбулося приросту по ЄСВ через понижуючий коефіцієнт 0,5.

А от зміни по ІІ групі розділили погляди фінансистів. Так, відповідно до змін, приріст єдиного податку склав 364,4 грн. та по ЄСВ - 352,0 грн. Загалом (ЄСВ+ЄП) мінімальна місячна сума для ІІ групи склала 640,0 грн тобто приріст склав 364,4 грн. Що на думку окремих фахівців є не значним навантаженням на суб’єктів господарювання, але дозволить збільшити надходження до місцевого бюджету. Інші ж вважають за доцільне зменшити навантаження на ІІ групу. ПРошу висловити свої позиції. Дякую!

Віктор Цуканов
Тема чрезвычайно актуальна.

Тема чрезвычайно актуальна. На сегодняшний день, к примеру в г. Бердянске 2267 единоналодников второй группы. 200 из них уже закрылись. Действующая ставка на 2017 год - 18%. Это - порядка 15 млн дохода уже запланировано в городской бюджет.

В случае изменения ставки до 10% - бюджет недополучит порядка 7 млн. Это при том, что в связи с повышением минималки бюджет дополнительно потянул 56 млн. на бюджетную сферу. На развитие уже мало что остается.

И в этом вопросе два момента:

1. Понижать или нет, ведь рост налога на 350 грн. - это не самое больше бремя на предпринимателя. Тепло, свет, индексация аренды земли и коммунальной собсвтенности - тянут намного больше в приросте.

2. самый главный - имеем ли мы, как местные советы на это право? Да, есть такие города как Сумы, Комсомольск бывший, Хмельницкий - они установили по минимальной шкале на этот год примерно 10% для второй группы. Но позиция нашей налоговой аткая, что налоговый кодекс разрешает регулировать только первую группу, а вторая будет такая, как установили в 2016. И если мы уменьшим для ФЛП этот налог, то налоговая не вопримет это и б удет доначислять штарфы за неуплату.

У меня вот такие доводы. Кто что ответит?

Марина Остапчук
Полностью соглашаюсь , что

Полностью соглашаюсь , что это незначительная загрузка на плательщиков налогов,  как таковая, учитывая масштабы города, однако 2) откуда у налоговой такие доводы «Но позиция нашей налоговой аткая, что налоговый кодекс разрешает регулировать только первую группу, а вторая будет такая, как установили в 2016»? Налоговый кодекс статья 293 подпункт 2 гласит, что «сільські, селищні  та міські ради встановлюють фіксовані ставки залежно від виду господарської діяльності  для фізичних осіб –підприємців першої та другої групи». Единственное условие, что решение должно быть принято в соответствии с требованиями того же Налогового кодекса и с учетом Закона про регуляторку.

Віктор Цуканов
Да, вот именно, т.е. -

Да, вот именно, т.е. - согласно тех ставок, которые установлены до 15 июля предыдущего года. И точка.

Наталья Трофимова
Зміна умов оподаткування для ФОП

На цей час затверджено показники місцевих бюджетів на 2017 рік, які сформовані з урахуванням діючих (на момент прийняття рішень про бюджет) ставок єдиного податку.

У разі зменшення для другої групи платників єдиного податку ставок місцеві бюджети недоотримають доходи, що призведе до неможливості фінансування видатків, передбачених у бюджеті.

Крім того, зміна ставок єдиного податку для платників зазначеної групи можливо через прийняття рішення місцевих рад з урахування Закону про регуляторку.

Департамент фін...
З метою підтримки малого та

З метою підтримки малого та середнього бізнесу м. Суми депутатським корпусом Сумської міської ради було прийнято рішення, що передбачає зниження ставок оподаткування для платників єдиного податку другої групи, а саме з 9-20% до 5-10% від розміру мінімальної заробітної плати. Дане питання відноситься виключно до компетенції місцевих рад, оскільки пунктом 293.2 статті 293 Податкового кодексу України передбачено, що  сільські, селищні, міські ради або ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, можуть встановлювати фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: для платників першої групи – у межах до 10% прожиткового мінімуму; для платників другої групи – у межах до 20% мінімальної заробітної плати.

Пунктом 4 Закону України від 20 грудня 2016 року N 1791-VIII  установлено, що в 2017 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону, не застосовуються вимоги підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Даний пункт поширюється тільки на 2017 рік. На 2018 рік повинні бути прийняті нові рішення, що враховують вимоги підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Крім того, виникає питання чому органи Державної фіскальної служби знаходяться осторонь, коли депутати Верховної ради України розміщують, а потім приймають зміни до Податкового кодексу України. Органи ДФС, як контролюючий орган, також повинні відстоювати інтереси, щодо наповнення дохідної частини місцевих бюджетів, оскільки підвищення податкового навантаження на суб’єкти господарювання має не завжди позитивну тенденцію щодо збільшення надходження місцевих бюджетів і потребує детального аналізу запроваджуваних змін.

Віктор Цуканов
я верно понимаю, что в 2017

я верно понимаю, что в 2017 году местные советы в части единого налога для 2 группы могут не принимать во внимания свое же решение предыдущего года об установлении ставки налога на 2017 год по 2 группе, поскольку нормы регуляторки именно в 2017 не действуют?

Департамент фін...
Так.

Так.

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, Сумською міською радою було внесено зміни до рішення від 29.06.2016.

По ставках єдиного податку було прийнято рішення  «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на 2017 рік».

Дані зміни набрали чинності з 01.01.2017.

Онищук
Вірно

У зв’язку з прийняттям ВРУ «Бюджетного пакету-2017», зокрема  Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» відбулися зміни податкового навантаження на суб’єкти господарювання, тому органи місцевого самоврядування на виконання зазначеного закону приймають відповідні рішення про встановлення місцевих податків і зборів (в т.ч. по 2 групі) у 2017 році, на які не розповсюджуватимуться вимоги регуляторного законодавства. Відповідно в 2017 році діятимуть прийняті рішення по встановленню того чи іншого податку, але паралельно ОМС вносять зміни до базового рішення про встановлення місц. податків та зборів з дотриманням усіх регуляторних вимог, для того щоб ці зміни набули легітимності на постійній основі.

Наталья Трофимова
Регуляторка в 2017 році не

Регуляторка в 2017 році не застосовується тільки до рішень місцевих рад, які прийняті на виконання закону № 1791 (ст.4 Прикінцеві та перехідні положення) та плати за землю (закон № 1797 ст. 3 Прикінцеві та перехідні положення). А в зазначених законах нічого про платників і ставки єдиного податку для  другої групи не змінювалося, тобто якщо приймати рішення місцевих рад про ставки для зазначеної категорії платників - це регуляторка..

 

Департамент фін...
Право вставновлювати

Наприкінці грудня 2016 року Сумською міською радою було направлено звернення до КМУ, ВРУ стосовно необхідності зниження податкового навантаження на бізнес.

24.02.2017 надійшла відповідь від МФУ в якій повідомлялось, що органи місцевого самоврядування мають можливість регулювати рівень податкового навантаження для платників єдиного  податку І та ІІ груп і визначати розмір ставок для них залежно від виду господарської діяльності в діапазоні від 0% до 10% (від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб) та від 0% до 20% (від розміру МЗП) відповідно.

Щодо права органів місцевого самоврядування переглядати ставки єдиного податку було повідомлено, що відповідно до пункту 4 розділу ІІ Закону України від 20 грудня 2016 року №1791-VIII « Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» в 2017 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Кодексу та Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

В заключення МФУ повідомив, що у 2017 році місцеві органи можуть переглядати свої рішення про встановлення місцевих податків і зборів.

Крім того, від себе можемо ще додати оскільки Законом України від 20.12.2016  №1791-VIII було викладено підпункт 293.1 Податкового кодексу України в новій редакції, то відповідно цим законодавчим актом встановлюється норма і для другої групи спрощеної системи оподаткування, навіть якщо прив’язка залишилась до мінімальної заробітної плати, а це в свою чергу дає право не застосовуються вимоги  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)