Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Якщо міський голова у відрядженні, відпустці або на лікарняному, хто з керівників місцевого самоврядування може або повинен його заміщати?

Законодавство не містить системного підходу при вирішенні питання обсягу та суб’єкта здійснення повноважень сільського, селищного, міського голови у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень. Головною об’єднуючою ознакою випадків неможливості здійснення сільським, селищним, міським головою своїх повноважень виступає їх тимчасовість, обмеженість у часі на період певних обставин. З іншої сторони здійснення замість тимчасово відсутнього сільського, селищного, міського голови його повноважень іншою посадовою особою має обумовлюватись нагальною необхідністю здійснення тих чи інших дій з метою забезпечення належного функціонування органів місцевого самоврядування та недопущення порушення прав і законних інтересів територіальної громади. 

Враховуючи викладене вважаємо, що у разі тривалої відсутності міського голови та нагальною необхідністю здійснення певних дій з метою забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, повноваження міського голови стосовно представницького органу може здійснювати секретар ради, а стосовно виконавчих органів ради - відповідний заступник міського голови. Такий висновок можна зробити з аналізу частини другої статті 42, частини шостої статті 46, пунктів 2, 3 частини третьої статті 50, статті 53 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Відповідно до постанови КМУ була сформована Олександрійська ОТГ, до якої увійшли сільська і селищна ради, які раніше були у складі Олександрійської міської ради, і ще дві сільських ради, які раніше були у складі іншої ОТГ. Питання - на першій сесії Олександрійської міської ради 8 скликання можна заслухати лише інформацію голови ТВК про результати виборів депутатів та міського голови чи обов'язково необхдіно приймати рішення про обрання секретаря ради, затвердження виконкому, вирішення питань щодо старост та ін.?

Відповідь на це Ваше питання та відповіді на інші питання щодо алгоритму дій органів та посадових осіб місцевого самоврядування (з урахуванням положень законопроекту 3651-д) розміщені у посібниках, які були підготовлені для допомоги територіальним громадам для ефективної організації діяльності органів місцевого самоврядування після проведення місцевих виборів.

http://auc.org.ua/library

Чи може виконавчий комітет місцевої ради як колегіальний виконавчий орган сільської, селищної, міської ради бути створений в якості юридичної особи? Тобто за прикладом місцевих рад (сільських, селищних, міських), які є колегіальними представницькими органами без працівників на постійній основі та створюються як юридичні особи

Просимо ознайомитися з добіркою практичних матеріалів, які були підгтовлені фахівцями АМУ для допомоги територіальним громадам у побудові ефективного управління та розбудови інституційної спроможності її органів.

http://auc.org.ua/library

Працював на виборній посаді Тернівського сільського голови,Новоград-Волинського р-ну протягом 22років. Після місцевих виборів виборів у новосформованій Ярунській територіальній громаді 25.10.2020р. обрали нового сільського голову. Після оголошення результатів виборів у мене припинились повноваження як сільського голови, про що зроблено запис у трудовій книжці. Повернутися на роботу, на якій я працював /колгоспі/ я не в змозі, так як дане господарство припинило своє існування в 2001році. Чи можу я розраховувати на виплату серенього заробітку від новоствореноі громади на протязі 6 місяців? Звернувся до центру зайнятості що поставили на облік як безробітний, мені відповіли ,що можуть , але грошову виплату призначать після 6місяців після мого звернення. Рекомендували звернутися до ОТГ для виплати на протязі 6місяців.

АМУ вже надавала схожу консультацію, з якою Ви можете ознайомитися за посиланням:

https://www.auc.org.ua/faq?date_filter%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&date_filter%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&field_branch_tid=156&page=6

Працевлаштування виборної посадової особи припиненої сільської ради, якій не запропоновано роботу в раді ОТГ

Додатково до запропонованої відповіді акцентуємо Вашу увагу на тому, що на виплату середньої заробітної плати відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 33 Закону № 93 може претендувати особа, яка одночасно:

  • звільнена з посади у зв’язку із закінченням повноважень;
  • звільнена з попереднього місця роботи за п.5 ст. 36 КЗпП (у зв’язку з обранням на иборну посаду);
  • після припинення повноважень не може бути прийнята на роботу на попереднє місце;
  • не має права на пенсійне забезпечення або на призначення пенсії за віком, за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника, за вислугу років.
Добрий день. Законом України від 30 березня 2020 року № 540-IX"Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)", внесено зміни до Перехідних та Прикінцевих положень Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Передбачено, що на "період карантину пленарні засідання МІСЦЕВИХ рад, засідання виконавчих комітетів СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ РАД, постійних депутатських комісій можуть проводитись в режимі відео або аудіоконференції. У разі відсутності у регламенті ради, виконавчого комітету ради, положенні про постійні комісії порядку ведення дистанційних засідань, такий порядок встановлюється СІЛЬСЬКИМ, СЕЛИЩНИМ, МІСЬКИМ головою, а у випадках передбачених цим Законом, особою, яка виконує ці повноваження чи головує на засіданні колегіального органу". Чи мають право районні у містах ради та їх виконавчі органи проводити засідання у дистанційному режимі, та який порядок проведення таких засідань?

Закон № 540-IX"Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)", зокрема, зміни до «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», мав на меті упорядкувати проведення дистанційних засідань колегіальних органів усіх без виключення рівнів органів місцевого самоврядування. У зв’язку з тим, що текст законопроекту готувався у дуже стислі терміни, деякі його положення допускають неоднозначне тлумачення.

Так, термін «місцеві ради» мав використовуватися у широкому розумінні до рад всіх рівнів, які входять у систему місцевого самоврядування. Відповідна термінологія застосовується, наприклад, в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (статті 26, 45, 68, 78, 79),  в Законі України «Про статус депутатів місцевих рад» та в статтях 13, 23 Виборчого кодексу України.

З огляду на викладене вважаємо, що районні у місті ради мають право на організацію пленарних засідань у дистанційному режимі.

З організацією дистанційних засідань виконавчих комітетів районних у містах радах існує неврегульованість у Законі № 540-IX, з огляду на те, що аналогія закону та аналогія права не застосовується для визначення підстав, меж повноважень та способу дій органів державної влади та місцевого самоврядування. Поряд цим, ще до ухвалення Закону № 540-IX, АМУ розробила Методичні рекомендації, які, на нашу думку, можуть частково врегулювати порядок організації дистанційних засідань тих органів, які прямо не зазначені  в пункті 111 «Прикінцевих та перехідних положеннях» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Як створити централізовану бухгалтерію в міській раді об’єднаної територіальної громади?
Централізовані бухгалтерії є самостійними бюджетними установами, які ведуть бухгалтерський облік декількох бюджетних організацій і установ на відповідній території (закладів освіти, охорони здоров’я, культури тощо). Це випливає з положень статті 2 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 N 59, якою затверджено Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи (далі - Типове положення).
Відповідно до пункту 2 Типового положення бухгалтерська служба утворюється як самостійний структурний підрозділ бюджетної установи, вид якого залежить від обсягу, характеру та складності бухгалтерської роботи, - департамент, управління, відділ, сектор або в бюджетній установі вводиться посада спеціаліста, на якого покладається виконання обов'язків бухгалтерської служби. Обов'язки бухгалтерської служби може виконувати централізована бухгалтерія бюджетної установи, якій підпорядковані інші бюджетні установи.
Оскільки така установа буде фінансуватися з місцевого бюджету, рішення про її створення має прийматися міською радою. Також міською радою затверджується Положення про централізовану бухгалтерію та штатний розпис.  
Доброго дня! У зв’язку з перейменуванням міста Переяслава-Хмельницького на Переяслав, міська рада приймає рішення про внесення змін в установчі документи міської ради та її виконавчих органів, а також всіх установ, закладів та підприємств комунальної власності міста. У зв’язку з цим виникає питання чи обов’язково в назві органу місцевого самоврядування вказувати область ? Наприклад: "Переяславська міська рада Київської області" або "Виконавчий комітет Переяславської міської ради Київської області". В Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осі - підприємців органи місцевого самоврядування зареєстровані по різному, як із зазначенням області, так і без області.
Законодавством не встановлено єдиної вимоги до написання назви представницького органу місцевого самоврядування – місцевої ради. Слід виходити з того, що назва представницького та виконавчих органі місцевого самоврядування, є похідними від назви адміністративно-територіальної одиниці або ж від назви адміністративного центру громади.
У даному випадку, на наш погляд,  доречною назвою представницького та виконавчих органів буде назва без найменування області "Переяславська міська рада" та "Виконавчий комітет Переяславської міської ради". Така назва буде відповідати тексту Постанови Верховної Ради України від 30 жовтня 2019 року № 251-IХ та у випадку зміни (гіпотетично) меж області не потребуватиме внесення змін до назви. Поряд з цим, зазначення в назві органу місцевого самоврядування приналежність до певної області, не буде вважатися невідповідною назвою.
Чи можна призначити в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради розпорядженням міського голови, без затвердження кандидатури відповідною радою?
Посада заступника міського голови відноситься до виборних посад, на яку особа призначається шляхом затвердження відповідною радою. Такий порядок прийняття на роботу є спеціальним у порівнянні із загальним порядком працевлаштування, що передбачений законодавством про працю.
Відповідні норми Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачають надання/делегування повноважень міському голові по призначенню заступника.
У тому разі, якщо посада заступника міського голови не є вакантною (тобто особа тимчасово відсутня), повноваження заступника може виконувати особа, яка обиралася на іншу посаду у такий самий спосіб як і заступник міського голови. Розподіл функціональних обов’язків та порядок заміщення заступників міського голови та керуючого справами на час їх  тимчасової відсутності слід затвердити окремим документом.

 

Чи переноситься на наступний рік додаткова відпустка за ненормований робочий день (до 7 к. д.), у разі невикористання працівником упродовж робочого року?
Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. Таким чином, положення пункту 2 частини першої статті 8 Закону України «Про відпустки» поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування у повному обсязі.
Оскільки відпустка працівникам з ненормованим робочим днем належить до щорічних відпусток, правила надання таких відпусток є аналогічними правилам надання щорічної основної відпустки.
Як правило, додаткова щорічна відпустка має бути використана до закінчення робочого року. Однак, як зазначалося, правила перенесення додаткової щорічної відпустки аналогічні правилам перенесення основної щорічної відпустки, відтак її використання можливе і у наступному робочому році.
Стала вакантною посада начальника відділу _головного бухгалтера. Чи можемо до проведення конкурсу покласти виконання обов’язків за цією посадою на провідного спеціаліста?
Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
Формулювання «покладання обов’язків» застосовується виключно у випадках, коли один працівник виконує обов’язки тимчасового відсутнього працівника, тобто посада не є вакантною, а працівник перебуває на лікарняному, у відпустці тощо.
У випадку, коли посада є вакантною, інший працівник може виконувати обов’язки за такою посадою поряд з виконанням обов’язків за своєю посадою. У трудовому законодавстві зазначені правовідносини визначені як суміщення професій (посад) (стаття 105 КЗпП України).
Суміщення посад повинно бути оформлено розпорядженням (наказом) із зазначенням, що таке суміщення відбувається на період саме до призначення особи на вакантну посаду, а не до проведення конкурсу.

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)