Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Волинська область, виконавчий комітет Ковельської міської ради: Просимо надати роз'яснення щодо можливості надання керівником самостійного структурного підрозділу (окрема юридична особа) відпустки працівникам даного структурного підрозділу, якщо така норма буде прописана у внутрішніх нормативних актах як то регламент виконавчого комітету чи розпорядження міського голови.

Якщо міською радою створено структурний підрозділ як окремий виконавчий орган ради зі статусом юридичної особи, то відповідно можливий варіант, що керівник такого органу може надавати відпустку працівникам цього органу.
Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. Зокрема, однією з особливостей трудових відносин в органах місцевого самоврядування є спеціальний порядок прийняття на службу та проходження служби. При цьому порядок надання відпусток регулюється загальним законодавством про працю.
У даному випадку структурний підрозділ є роботодавцем у розумінні законодавства, оскільки є окремою юридичною особою з власним бюджетом, повноваженнями, керівником тощо. Трудове законодавство визначає, що роботодавцем може бути або власник або уповноважений ним орган. У випадку зі структурним підрозділом він є уповноваженим органом, а власником, відповідно, міська рада. При цьому міська рада як власник, затверджуючи положення про відповідний виконавчий орган, визначає йому перелік повноважень (частини перша та четверта статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Саме у положенні про структурний підрозділ має бути визначено, що у ньому ведеться кадрова робота по підрозділу, а керівник здійснює управління персоналом, зокрема, видає накази  про надання відпусток. Наділяючи керівника структурного підрозділу такими повноваженнями варто враховувати,що організація обліку відпусток працівників такого структурного підрозділу покладається або на власника,  або на сам структурний підрозділ (частина дванадцята статті 10 Закону України «Про відпустки»).
Добрий день. При створенні територіальної громади відбулася реорганізація. Заробітну плату, як роботодавець, працівникам платить міська рада. З 01.01.23 є необхідність перевести (перемістити) працівників міської ради на виконавчий комітет, тобто роботодавець, платник заробітної плати, буде виконком. Як юридично правильно сформувати рішення міськради?

При формуванні бюджету на 2023 рік необхідно додати виконавчий комітет в додаток з переліком головних розпорядників коштів. Після затвердження бюджету на сесії міськради, виконком буде мати право здійснювати оплату праці відповідним працівникам. 

Більше матеріалів щодо організації діяльності органів місцевого самоврядування знаходиться в бібліотеці АМУ-  https://www.auc.org.ua/library?field_subject_tid=378&type=375 

 

 

Доброго дня! Шановні експерти підкажіть будь ласка, чи виникає у працівника обов'язок подачі декларації, якщо його 26 липня 2022 року прийняли на посаду посадової особи місцевого самоврядування (5 категорія посад) відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” із внесеними змінами згідно Закону України № 2259 — IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» на період перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 3-х річного віку основного працівника. Основний працівник вирішила перервати відпустку по догляду за дитиною та достроково вийти на роботу 03.10.2022р. Працівника тимчасово прийнятого 26.07.2022 звільняємо відповідно до п.2 ст36 КЗпП України 02.10.2022р. Чи має він подавати декларацію і якщо так, то в які терміни.

Декларація при звільненні, якщо звільнення відбулось під час дії воєнного стану, подається у період з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, до 00 годин 00 хвилин відповідного числа третього місяця від такого дня.
Така декларація подається за період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду, яким є останній день здійснення діяльності, яка передбачає обов’язок подання декларації, перебування на посаді, яка зумовлює здійснення такої діяльності.
Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до Реєстру, крім декларації кандидата на посаду (абз. 2 п.п. 2 п. 2 розд. ІІ Порядку № 449/21).
З 24.02.2022 заступника селищного голови зараховано на посаду до особового складу N-го РТЦК та СП з встановленням всіх необхідних виплат. За основним місцем роботи в ОМС видано розпорядження селищного голови про увільнення на період дії служби та виплачується с/місячна з/плата. Питання: чи має право ця особа підписувати документи в ОМС, зокрема, протокол комісії, де він є головою? чи має право голосу на засіданні виконавчого комітету?

 

Формулювання «увільнення від роботи» є синонімом таких визначень, як «відсторонення від роботи» та «звільнення від роботи» і означає тимчасове призупинення обов’язку працівника виконувати роботу (посадові обов’язки).
Тимчасове увільнення працівника від виконання його трудових обов’язків  на умовах та підставах, встановлених законодавством, за суттю не є дисциплінарним стягненням і не тягне за собою припинення трудових відносин.
Увільнення (відсторонення/звільнення) від роботи працівника здійснюється роботодавцем з підстав, передбачених законодавством, з власної ініціативи та/або на вимогу третіх сторін.
У даному випадку увільнення заступника селищного голови від роботи мало б відбутися з підстав його призову на період проходження військової служби. Враховуючи, що посада заступника селищного голови відноситься до посад в органах місцевого самоврядування, увільнення його від роботи означає увільнення від виконання посадових обов’язків заступника селищного голови.
Таким чином особа, увільнена від виконання посадових обов’язків заступника селищного голови, не може підписувати офіційні документи органу, в якому не виконує свої посадові обов’язки. Якщо особу було призначено головою комісії за відповідною посадою заступника селищного голови, то у такому випадку ця особа не має права підписувати відповідний протокол.
Щодо права голосу увільненого від виконання своїх повноважень заступника селищного голови на засіданнях виконавчого комітету ради АМУ вважає, що така особа також тимчасово не повинна мати права голосу. Це також пов’язано з тим, що заступник селищного голови входить до складу виконавчого комітету ради саме за посадою (ч.3 ст. 51 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»).
Отже, тимчасове увільнення від виконання посадових обов’язків (посади) означає і увільнення від усіх обов’язків, які пов’язані з такою посадою.
 
Якщо міський голова у відрядженні, відпустці або на лікарняному, хто з керівників місцевого самоврядування може або повинен його заміщати?

Законодавство не містить системного підходу при вирішенні питання обсягу та суб’єкта здійснення повноважень сільського, селищного, міського голови у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень. Головною об’єднуючою ознакою випадків неможливості здійснення сільським, селищним, міським головою своїх повноважень виступає їх тимчасовість, обмеженість у часі на період певних обставин. З іншої сторони здійснення замість тимчасово відсутнього сільського, селищного, міського голови його повноважень іншою посадовою особою має обумовлюватись нагальною необхідністю здійснення тих чи інших дій з метою забезпечення належного функціонування органів місцевого самоврядування та недопущення порушення прав і законних інтересів територіальної громади. 

Враховуючи викладене вважаємо, що у разі тривалої відсутності міського голови та нагальною необхідністю здійснення певних дій з метою забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, повноваження міського голови стосовно представницького органу може здійснювати секретар ради, а стосовно виконавчих органів ради - відповідний заступник міського голови. Такий висновок можна зробити з аналізу частини другої статті 42, частини шостої статті 46, пунктів 2, 3 частини третьої статті 50, статті 53 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Відповідно до постанови КМУ була сформована Олександрійська ОТГ, до якої увійшли сільська і селищна ради, які раніше були у складі Олександрійської міської ради, і ще дві сільських ради, які раніше були у складі іншої ОТГ. Питання - на першій сесії Олександрійської міської ради 8 скликання можна заслухати лише інформацію голови ТВК про результати виборів депутатів та міського голови чи обов'язково необхдіно приймати рішення про обрання секретаря ради, затвердження виконкому, вирішення питань щодо старост та ін.?

Відповідь на це Ваше питання та відповіді на інші питання щодо алгоритму дій органів та посадових осіб місцевого самоврядування (з урахуванням положень законопроекту 3651-д) розміщені у посібниках, які були підготовлені для допомоги територіальним громадам для ефективної організації діяльності органів місцевого самоврядування після проведення місцевих виборів.

http://auc.org.ua/library

Чи може виконавчий комітет місцевої ради як колегіальний виконавчий орган сільської, селищної, міської ради бути створений в якості юридичної особи? Тобто за прикладом місцевих рад (сільських, селищних, міських), які є колегіальними представницькими органами без працівників на постійній основі та створюються як юридичні особи

Просимо ознайомитися з добіркою практичних матеріалів, які були підгтовлені фахівцями АМУ для допомоги територіальним громадам у побудові ефективного управління та розбудови інституційної спроможності її органів.

http://auc.org.ua/library

Працював на виборній посаді Тернівського сільського голови,Новоград-Волинського р-ну протягом 22років. Після місцевих виборів виборів у новосформованій Ярунській територіальній громаді 25.10.2020р. обрали нового сільського голову. Після оголошення результатів виборів у мене припинились повноваження як сільського голови, про що зроблено запис у трудовій книжці. Повернутися на роботу, на якій я працював /колгоспі/ я не в змозі, так як дане господарство припинило своє існування в 2001році. Чи можу я розраховувати на виплату серенього заробітку від новоствореноі громади на протязі 6 місяців? Звернувся до центру зайнятості що поставили на облік як безробітний, мені відповіли ,що можуть , але грошову виплату призначать після 6місяців після мого звернення. Рекомендували звернутися до ОТГ для виплати на протязі 6місяців.

АМУ вже надавала схожу консультацію, з якою Ви можете ознайомитися за посиланням:

https://www.auc.org.ua/faq?date_filter[min][date]=&date_filter[max][date]=&field_branch_tid=156&page=6

Працевлаштування виборної посадової особи припиненої сільської ради, якій не запропоновано роботу в раді ОТГ

Додатково до запропонованої відповіді акцентуємо Вашу увагу на тому, що на виплату середньої заробітної плати відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 33 Закону № 93 може претендувати особа, яка одночасно:

  • звільнена з посади у зв’язку із закінченням повноважень;
  • звільнена з попереднього місця роботи за п.5 ст. 36 КЗпП (у зв’язку з обранням на иборну посаду);
  • після припинення повноважень не може бути прийнята на роботу на попереднє місце;
  • не має права на пенсійне забезпечення або на призначення пенсії за віком, за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника, за вислугу років.
Добрий день. Законом України від 30 березня 2020 року № 540-IX"Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)", внесено зміни до Перехідних та Прикінцевих положень Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Передбачено, що на "період карантину пленарні засідання МІСЦЕВИХ рад, засідання виконавчих комітетів СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ РАД, постійних депутатських комісій можуть проводитись в режимі відео або аудіоконференції. У разі відсутності у регламенті ради, виконавчого комітету ради, положенні про постійні комісії порядку ведення дистанційних засідань, такий порядок встановлюється СІЛЬСЬКИМ, СЕЛИЩНИМ, МІСЬКИМ головою, а у випадках передбачених цим Законом, особою, яка виконує ці повноваження чи головує на засіданні колегіального органу". Чи мають право районні у містах ради та їх виконавчі органи проводити засідання у дистанційному режимі, та який порядок проведення таких засідань?

Закон № 540-IX"Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)", зокрема, зміни до «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», мав на меті упорядкувати проведення дистанційних засідань колегіальних органів усіх без виключення рівнів органів місцевого самоврядування. У зв’язку з тим, що текст законопроекту готувався у дуже стислі терміни, деякі його положення допускають неоднозначне тлумачення.

Так, термін «місцеві ради» мав використовуватися у широкому розумінні до рад всіх рівнів, які входять у систему місцевого самоврядування. Відповідна термінологія застосовується, наприклад, в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (статті 26, 45, 68, 78, 79),  в Законі України «Про статус депутатів місцевих рад» та в статтях 13, 23 Виборчого кодексу України.

З огляду на викладене вважаємо, що районні у місті ради мають право на організацію пленарних засідань у дистанційному режимі.

З організацією дистанційних засідань виконавчих комітетів районних у містах радах існує неврегульованість у Законі № 540-IX, з огляду на те, що аналогія закону та аналогія права не застосовується для визначення підстав, меж повноважень та способу дій органів державної влади та місцевого самоврядування. Поряд цим, ще до ухвалення Закону № 540-IX, АМУ розробила Методичні рекомендації, які, на нашу думку, можуть частково врегулювати порядок організації дистанційних засідань тих органів, які прямо не зазначені  в пункті 111 «Прикінцевих та перехідних положеннях» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Як створити централізовану бухгалтерію в міській раді об’єднаної територіальної громади?
Централізовані бухгалтерії є самостійними бюджетними установами, які ведуть бухгалтерський облік декількох бюджетних організацій і установ на відповідній території (закладів освіти, охорони здоров’я, культури тощо). Це випливає з положень статті 2 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 N 59, якою затверджено Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи (далі - Типове положення).
Відповідно до пункту 2 Типового положення бухгалтерська служба утворюється як самостійний структурний підрозділ бюджетної установи, вид якого залежить від обсягу, характеру та складності бухгалтерської роботи, - департамент, управління, відділ, сектор або в бюджетній установі вводиться посада спеціаліста, на якого покладається виконання обов'язків бухгалтерської служби. Обов'язки бухгалтерської служби може виконувати централізована бухгалтерія бюджетної установи, якій підпорядковані інші бюджетні установи.
Оскільки така установа буде фінансуватися з місцевого бюджету, рішення про її створення має прийматися міською радою. Також міською радою затверджується Положення про централізовану бухгалтерію та штатний розпис.  

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)