Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Роз’яснення положень законодавства про місцеве самоврядування та про боротьбу з корупцією в частині конфлікту інтересів

Відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про запобігання корупції» правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності міських, сільських, селищних голів, секретарів міських, сільських, селищних рад, депутатів місцевих рад визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів. Щодо вказаних осіб, таким Законом є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відповідно до статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено такі правила врегулювання конфлікту інтересів.

Сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

Здійснення контролю за дотриманням вимог щодо публічного оголошення, надання зазначеним консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену відповідною радою.

Інших положень щодо вказаної ситуації законами не передбачено.

На посадових осіб місцевого самоврядування, які не є сільським, селищним, міським головою, секретарем, депутатом відповідної місцевої ради, на час розгляду, підготовки та прийняття рішень відповідною радою поширюються загальні вимоги врегулювання конфлікту інтересів, передбачені Законом України «Про запобігання корупції».

 

Чи є конфліктом інтересів голосування посадових осіб місцевого самоврядування за питання, яке визначає умови оплати праці цих осіб?

Чи є конфліктом інтересів голосування депутата місцевої ради з питання, яке визначає умови оплати праці секретаря місцевої ради, якщо його було обрано на цій сесії попереднім рішенням на дану посаду, але призначено на цю посаду розпорядженням міського голови пізніше?

Посадові особи місцевого самоврядування, які є одночасно депутатами відповідної ради, при розгляді питання про їх особисті умови оплати праці мають конфлікт інтересів. Відповідно до частини першої статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вони можуть брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті таких рішень радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

 

Чи є конфліктом інтересів голосування депутатів місцевої ради з питань встановлення місцевих податків, зборів, орендної плати на нерухоме та рухоме майно, земельні ділянки тощо, якщо депутати або члени їх сімей є власниками такого майна?

Чи є конфліктом інтересів голосування депутатів з питань, які є загальними щодо регулювання взаємовідносин місцевої влади та приватного бізнесу, якщо депутати або члени їх сімей є підприємцями?

Якщо йдеться про нормативно-правові акти, то вони стосуються не окремих фізичних чи юридичних осіб, пов’язаних з депутатом, а певного знеособленого кола осіб. Тобто дії депутата лише у своїх інтересах виключається. Вважаємо, що не може бути визнано конфліктом інтересів конкретного депутата певні дії, які торкаються інтересів великої групи осіб, а не лише такого депутата.

Подібні та інші види нормативно-правових актів сільських, селищних, міських рад об’єктивно стосуються у тій чи іншій мірі більшості депутатів місцевих рад. Тому на нашу думку розгляд, підготовка та прийняття рішень нормативно-правових актів не повинно кваліфікуватися як конфлікт інтересів також суто з організаційної точки зору.

Однак законом прямо не застережно такого випадку. Оскільки є велика ймовірність віднесення правоохоронними органами таких випадків до конфлікту інтересів, радимо дотримуватися загального порядку, передбаченого частиною першою статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». З огляду на масовість таких повідомлень, їх можна робити перед початком розгляду радою відповідного питання порядку денного шляхом внесення головою пропозиції про повідомлення присутніми депутатами про наявність у них конфлікту інтересів з відповідного питання. Вважаємо прийнятним якщо таке повідомлення здійснюватиметься шляхом підняття рук із фіксуванням цього у протоколі пленарного засідання ради.

У випадках прийняття індивідуального-правових актів стосовно орендної плати на нерухоме та рухоме майно, земельні ділянки необхідно діяти відповідно до частини першої статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Чи є конфліктом інтересів голосування депутатами місцевої ради з питань, які стосуються комунальних підприємств, якщо депутати або члени їх сімей є керівниками або працівниками даних підприємств?

Якщо рішення стосується комунального підприємства як юридичної особи в цілому, а не його чітко визначених працівників, то конфлікт інтересів не вбачаємо. Діяльність комунальних підприємств здійснюється в інтересах територіальної громади, а не їх керівників, інших працівників. Інші випадки потребують індивідуального підходу у залежності від рішення, яке приймається.

 

Яким чином (усно чи письмово) посадові особи місцевого самоврядування та депутати місцевої ради повинні самостійно публічно оголосити про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і де дана заява повинна бути зафіксована?

Частиною першою статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено лише самостійне публічне оголошення про конфлікт інтересів під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання. Тобто відповідний депутат повинен однозначно, відкрито і доступно донести для інших депутатів відповідну інформацію. Найбільш простим способом є усна форма, але залежно від обставин можлива письмова і конклюдентна (дії депутата, що виражають його волевиявлення, - прикладом є голосування підняттям руки або за допомогою електронної системи) форми. Усі юридично значимі факти, які відбуваються під час пленарного засідання ради повинні фіксуватися у протоколі пленарного засідання.

 

Чи мають право посадові особи місцевого самоврядування та депутати місцевої ради приймати участь у розгляді, підготовці та голосувати «за» з питань, що відносяться до конфлікту інтересів, після самостійного публічного оголошення про це?

Відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про запобігання корупції», частини першої статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання. Вважаємо, що вказані особи мають таке право у разі дотримання вказаної умови.

На посадових осіб місцевого самоврядування, які не є сільським, селищним, міським головою, секретарем, депутатом відповідної місцевої ради, на час розгляду, підготовки та прийняття рішень відповідною радою поширюються загальні вимоги врегулювання конфлікту інтересів, передбачені Законом України «Про запобігання корупції».

Підготовлено експертами Проекту ПУЛЬС на запит Кремінського міського голови Прокопенка Ю.О.

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)