АМУ надала пропозиції до проекту постанови Уряду щодо стандарту у сфері обслуговування закладами фізичної культури і спорту

30 / Березень, 2017
Асоціація міст України розглянула лист Міністерства молоді та спорту щодо погодження проекту постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Державного соціального стандарту у сфері обслуговування закладами фізичної культури і спорту».
Зокрема, у проекті постанови передбачено два показники якості обслуговування  закладами фізичної культури і спорту: безпека та надійність. На думку АМУ, більш доцільним є розподіл показників на чотири категорії, які забезпечують комплексне оцінювання якості обслуговування загалом. Це:
1) доступність [закладів/послуг];
2) безпечність [закладів/послуг];
3) адресність [послуг];
4) якість [послуг].
Аналіз проекту Постанови Кабінету Міністрів та пояснювальної записки дав підстави зауважити наступне:
1. З врахуванням вимог нормопроектувальної техніки, в пункті «Мета та шляхи її досягнення» пояснювальної записки абзац перший слід викладати в редакції: «Метою Постанови є…»
2. Пункт  «Фінансово-економічне обґрунтування» пояснювальної записки доцільно викласти в наступній редакції: «Видатки на виконання нормативно-правового акту здійснюватимуться за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, та інших джерел, не заборонених законодавством».
3. Пункт «Регіональний аспект» пояснювальної записки доцільно викласти в наступній редакції: «Проект Постанови погоджено із зауваженнями Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», які враховано [враховано частково]».
4. В пункті Прогноз результатів пояснювальної записки першу частину речення більш доцільно викласти в такій редакції: «Ухвалення [Прийняття] проекту Постанови Кабінету Міністрів України  "Про затвердження Державного соціального стандарту у сфері обслуговування закладами фізичної культури і спорту" створить умови для…».
Асоціація міст України підтримує проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Державного соціального стандарту у сфері обслуговування закладами фізичної культури і спорту», за умов врахування висловлених Асоціацією зауважень та пропозицій.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)