«АМУ наполягає на включенні її пропозицій у доопрацьований проект Бюджетної резолюції», – Олександр Слобожан

06 / Липень, 2017
Кабінет Міністрів схвалив проект Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки (читати далі). Про основні новації цього документу та пропозиції, які Асоціація міст України висловила до цього документу, розповів Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан.
– Які саме зміни бюджетної політики передбачає Бюджетна резолюція?
Перший момент полягає в тому, що Бюджетна резолюція сформована на основі підходів середньострокового бюджетного планування і передбачає формування параметрів державного бюджету та місцевих бюджетів на три роки, а не на рік, як було раніше.
Для Асоціації міст це важливо тому, що положення про запровадження середньострокового бюджетного планування на три роки були закріплені в Стратегії розвитку місцевих фінансів, що була розроблена АМУ в рамках проекту Пульс і затверджена Загальними зборами Асоціації. 
Основними новаціями, які передбачені у схваленій Урядом Бюджетній резолюції, є зміна підходів до податкової політики, збільшення обсягів місцевих бюджетів, перегляд підходів до міжбюджетних відносин, фіксація  положень щодо частини видатків місцевих бюджетів у зведеному бюджеті, закладення основних параметрів секторальних реформ у сфері освіти, охорони здоров’я тощо.
– Асоціація міст України надала пропозиції до проекту Бюджетної резолюції. Чи всі вони увійшли до цього документу?
На жаль, нам поки що не вдалося досягти, щоб у Бюджетній резолюції були повністю враховані всі наші пропозиції, які були вироблені в ході багатьох обговорень, як із фахівцями органів місцевого самоврядування, так і з міськими, селищними, сільськими головами.
Ми намагалися закласти певні параметри розвитку міжбюджетних відносин, закріпити незмінним положення щодо стабільності дохідної бази місцевих бюджетів, недопущення перекладання державних повноважень на місцеві бюджети без забезпечення їх фінансовим ресурсом.
Ми надіслали пропозиції АМУ на адресу Кабінету Міністрів, Мінфіну та Віце-прем’єр-міністру – Міністру регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадію Зубку. Вимагаємо, щоб це було відображено у відповідному протоколі, який буде доданий до Бюджетної резолюції, коли цей документ буде поданий до Верховної Ради і розглядатиметься у парламентських Комітетах.
– Які пропозиції АМУ висловила до цього документу?
По-перше, ми наполягаємо на збереженні існуючої системи горизонтального вирівнювання по податкоспроможності місцевих бюджетів. Суть полягає в тому, що в реформі, яку називають бюджетною децентралізацією, саме взаємовідносини між державним бюджетом та місцевими бюджетами на основі стимулюючої формули вирівнювання є основними. І для нас зберегти ту формулу, яка була закладена в 2014 році в Бюджетному кодексі, є найголовнішим завданням. Чому? Тому що вона, з одного боку, передбачає стимулювання бюджетів-донорів до збільшення своїх надходжень. З іншого боку, вона вимагає від бюджетів-реципієнтів покращення своїх показників, щоб вони менше залежали від державного бюджету. Тому будь-яка зміна формули міжбюджетного вирівнювання є критичною, це може призвести взагалі до гальмування процесу бюджетної децентралізації. Адже завдяки формулі, що буда закладена у 2014 році, на протязі трьох останніх років ми бачимо щорічне збільшення надходжень до місцевих бюджетів.
Друга позиція АМУ полягає в тому, щоб на три роки закріпити в державному бюджеті так звану стабілізаційну дотацію, яка дозволяє певні незначні прорахунки в межах статистичної похибки врегульовувати прямими трансфертами з державного бюджету. У 2014-2017 роках  така дотація щорічно передбачалась в обсязі 2 млрд грн.
Третя позиція стосується об’єднаних територіальних громад. Ми наполягаємо, щоб у Бюджетній резолюції було чітко зазначено, що держава щорічно надає субвенцію на розвиток інфраструктури ОТГ в обсязі не менше 2 млрд грн.   Це дозволить громадам, які готуються до об’єднання, або вже сформували ОТГ, почуватися впевнено, розраховувати на фінансову підтримку держави.
– Який пропонується механізм фінансування ПТУ, адже це питання поки що не вирішено остаточно?
Асоціація міст України наполягає, що необхідно змінити систему фінансового забезпечення професійно-технічних закладів. На даний момент вони фінансуються з двох джерел – обласних бюджетів і бюджетів міст обласного значення. Ми пропонуємо кардинальну зміну – перейти, так би мовити, від системи фінансування приміщень, до фінансування наданих послуг. Тобто, йдеться про те, що має бути як державне, так регіональне і приватне замовлення на надання послу по підготовці робітничих кадрів. Ми пропонуємо здійснювати фінансування цих закладів з обласного рівня за рахунок освітньої субвенції.
До речі, є ще одна проблема, пов’язана з фінансуванням закладів освіти. В проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки Мінфін, на жаль, заклав норму про те, що в 2018 році ВНЗ I-II рівнів акредитації (училища та коледжі) будуть передані на фінансування з місцевих бюджетів. Але це коштуватиме бюджетам місцевого самоврядування 5,2 млрд грн. на рік. Це абсолютно неприпустимо. Ми виступаємо категорично проти того, щоб ці повноваження не перекладалися на місця, тому що дуже складно утримувати такі заклади освіти, особливо в невеличких містах. Пропозиція АМУ полягає в тому, щоб фінансування цих закладів здійснювалось, виходячи з їхньої організаційно-правової форми, з обласних бюджетів.
– Тобто, деякі новації Мінфіну, що увійшли до проекту Бюджетної резолюції, не влаштовують АМУ?
Так. Найбільше занепокоєння викликає ідея Мінфіну щодо передачі на фінансування з місцевих бюджетів значної частини соціальних пільг і допомог. Зрозуміло, що переважна більшість органів місцевого самоврядування будуть не в змозі витримати таке навантаження. Асоціація міст України наполягає на закріпленні в Бюджетній резолюції норм щодо фінансування в повному обсязі задекларованих державної соціальних програм, пільг та субсидій шляхом закріплення в балансі державного бюджету необхідної суми коштів.
Зважаючи на необхідність та важливість врахування інтересів органів місцевого самоврядування, АМУ наполягає на включенні її пропозицій у доопрацьований проект Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки.
Підготувала Олена Доспєхова.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)