Київ схвалив Європейську хартію рівності жінок та чоловіків в житті громад

14 / Листопад, 2019
Київ приєднався до числа підписантів Європейської хартії рівності жінок та чоловіків в житті громад, відповідне рішення прийняла Київська міська рада 12 листопада.
Це один з небагатьох документів, який допомагає органам місцевого самоврядування досягати рівності жінок і чоловіків, що є одним з основних прав усіх громадян та фундаментальною цінністю будь-якої демократичної держави. Щоб досягти цього, таке право має бути не тільки юридично визнаним, але й ефективно застосовуватися до всіх аспектів життя: політичного, економічного, соціального і культурного.
Хартія закріплює шість основних принципів:
  • рівність жінок і чоловіків є фундаментальним правом;
  • заборона дискримінації за ознаками статі, раси, етнічного або соціального походження, генетичних особливостей, мови, релігії або переконань, політичних або інших поглядів, належності до національних меншин, майнового стану, місця народження, інвалідності та ін.;
  • сприяння рівній участь жінок і чоловіків у процесі прийняття рішень для демократичного суспільства;
  • содолання всякого роду стереотипів і думок, що випливають з них;
  • врахування локальними і муніципальними владами потреб жінок і чоловіків в рівній мірі;
  • ретельне планування використання коштів.
Приєднання до Хартії передбачає протягом не більше ніж двох років: розробку та проведення програми для гендерної оцінки та враховуючи результати такої оцінки - затвердження плану дій для досягнення рівності в усіх установах і організаціях. План має передбачати конкретні цілі, терміни їх реалізації та засоби фінансування.

Європейську хартію рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад у 2004 році розробила Рада європейських муніципалітетів і регіонів (РЄМР), членом якої АМУ є з 2002 року. Хартія закликає місцеві та регіональні органи самоврядування взяти на себе зобов’язання використовувати існуючі повноваження і партнерства для досягнення більшої рівності своїх громадян.
Асоціація міст України з 2018 року отримала статус партнера Ради європейських муніципалітетів і регіонів (CEMR) з питань впровадження Хартії та взяла на себе зобов’язання щодо координації діяльності з підготовки міст-членів АМУ до підписання Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад.
Станом на 14 листопада 2019 року до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків в житті громад долучились вже 1776 органів місцевого самоврядування в 35 країнах світу, зокрема в Україні рішення про приєднання до Хартії прийняли 62 органи місцевого самоврядування, більшість з яких на сьогодні перебуває у стані підготовки плану реалізації Хартії.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)