Національна академія державного управління відкриває набір на навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»

10 / Червень, 2019
Національна академія державного управління при Президентові України запрошує посадових осіб місцевого самоврядування – членів Асоціації міст України, а також членів Правління АМУ на навчання до Національної академії.
Національна академія заснована у 1995 році та є головним вищим навчальним закладом у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
Серед випускників Національної академії є народні депутати України різних скликань, міністри та їх заступники, керівники та заступники керівників центральних органів виконавчої влади, голови обласних та районних державних адміністрацій.
У Національній академії розпочався прийом на денну, вечірню та заочну форми навчання з наданням освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування».
Організація навчання слухачів у Національній академії здійснюється за державним замовленням та за договором (за кошти фізичних осіб та юридичних осіб). Заяву та документи на навчання можна подати до 21 червня 2019 року.
Детальну інформацію з питань прийому можна отримати за тел.: (044) 455-68-01 та на офіційному Сайті НАДУ.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)