Острог став молодіжною столицею України 2022

Фі­нал кон­курсу Мо­ло­діж­на сто­ли­ця Ук­ра­їни від­бувся 14 трав­ня. За ре­зуль­та­та­ми за­пек­лої бо­роть­би но­вою мо­ло­діж­ною сто­ли­цею ста­ло міс­то Ос­трог. 
Не­ве­ли­ке, але су­час­не та кре­атив­не міс­то на Рів­ненщи­ні гід­но пред­ста­ви­ли: ке­рів­ни­ця від­ді­лу про­єк­тно-ін­вести­цій­ної ді­яль­нос­ті Оль­га Сте­цюк, на­чаль­ни­ця від­ді­лу мо­ло­ді та спор­ту Анас­та­сія Штун­дер, го­ло­ва ГО «Те­ри­то­рія змін» Олег Цим­ба­ліс­тий, а та­кож місь­кий го­ло­ва Юрій Ягод­ка.
Гаслом учасники обрали "Острог – місто, що об'єднує". Доповідачі зазначили, що в Острозі діє Громадський бюджет, планують провести наступного року понад 200 молодіжних заходів, серед яких всеукраїнські та міжнародні змагання, хочуть відкрити так званий бізнес-інкубатор, аби вчити молодь вигадувати та реалізовувати свої проєкти.
Серед найграндіозніших проєктів під час презентації назвали плани зробити єдиний центр волонтерів, яких вчитимуть допомагати людям, навчати дітей у школах і дитсадках.
“Було відчуття, що це має статися. Але коли почув, то, відверто, скинув усю вагу років, відчув себе знову юним. Переможцями бути круто! Запрошуємо усіх у славний древній і молодий Острог, бо Острог об’єднує!” – поділився емоціями міський голова Острозької територіальної громади Юрій Ягодка.
 
Національний конкурс "Молодіжна столиця України" проводиться з 2017 року, його ініціаторами є Міністерство молоді та спорту України, Український інститут міжнародної політики та Національна молодіжна рада України. Асоціація міст України є офіційним партнером в організації та проведенні Конкурсу.
 
Область: 
Рівненська область

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)