Питання: 
Доброго дня! До нашої ОТГ приєднано ще одну сільську раду. Як правильно прийняти/перевести директора школи приєднаної сільської ради, який працює на посаді по контракту, укладеного з відділом освіти РДА? Термін дії контракту спливає в 2021 році.
Відповідь: 

Відповідно до статті 36 Кодексу законів про працю України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40).

Таким чином, факт передачі навчального закладу від РДА до ОТГ не може бути підставою для припинення трудового договору (звільнення працівника).

У той же час змінюється засновник закладу освіти, що спричинює зміну назви закладу. Про зміну назви закладу освіти робиться відповідний запис у трудову книжку відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мінюсту та Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58, зареєстрованої у Мінюсті 17.08.1993 за № 110.

Так, пунктом 2.15 вказаної Інструкції передбачено:

«2.15. Якщо за час роботи працівника назва підприємства змінюється, то про це окремим порядком у графі 3 трудової книжки робиться запис: «Підприємство таке-то з такого-то числа перейменоване на таке-то», а у графі 4 проставляється підстава перейменування – наказ (розпорядження), його дата і номер.».

Рекомендуємо вносити зміни назви закладу освіти до трудових книжок працівників після відповідної реєстрації у державного реєстратора.

Оскільки рада ОТГ набуває повноважень засновника закладу освіти, кадрові рішення щодо подальшого перебування на посаді керівника закладу освіти вона зможе приймати відповідно до чинного законодавства після припинення строкової трудової угоди.

Аналітичний центр АМУ

Галузь: 
Ваш Email : 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)