02 / Квітень, 2020

1 квітня 2020 року стартувала Програма державних гарантій медичного обслуговування населення.

Постанова від 5 лютого 2020 р. № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» визначає механізми забезпечення оплати медичних послуг, повʼязаних з наданням екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у звʼязку з вагітністю та пологами, медичної реабілітації, що розпочне діяти з 1 квітня 2020 року.
Програма медичних гарантій включає пакети медичних послуг, пов’язаних з наданням за принципом екстериторіальності:
1) екстреної медичної допомоги;
2) первинної медичної допомоги;
3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
4) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
5) паліативної медичної допомоги;
6) медичної реабілітації;
7) медичної допомоги дітям до 16 років;
8) медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.
У межах програми медичних гарантій НСЗУ здійснює реімбурсацію лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми. НСЗУ в межах програми медичних гарантій укладає договори про медичне обслуговування населення щодо надання медичних послуг за програмою медичних гарантій.
НСЗУ оплачує надані медичні послуги згідно з тарифами та коригувальними коефіцієнтами, визначеними в цьому Порядку, на підставі звітів про медичні послуги, що складаються в порядку, передбаченому Типовою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 “Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” відповідно до укладеного договору в межах бюджетних асигнувань, визначених у плані асигнувань на відповідний період за відповідним напрямом. Вимагати та отримувати оплату від пацієнтів або їх представників за такі медичні послуги забороняється.
До тарифу на медичні послуги не включено вартість лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, які забезпечуються у централізованому порядку за рахунок інших програм державного бюджету. Попередня оплата медичних послуг за договорами здійснюється в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від  4 грудня 2019 р. № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”
НСЗУ укладає договори на підставі поданих заяв про укладення договорів, поданих разом з необхідними документами та інформації, внесеної до системи, відповідно до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410.
АМУ вкрай стурбована ситуацією, коли є ряд медичних закладів, які не змогли з 1 квітня перейти на нову форму роботи через недостатні фінансові та кадрові ресурси, застарілу або відсутню матеріально-технічну базу, інформаційні системи. Значна кількість населення буде позбавлена можливості отримати доступну та якісну медичну допомогу. Згідно з інформацією сайту НСЗУ станом на 23.03.2020 з 9814 пропозицій 1529 не відповідають встановленим вимогам (17.03.2020 року з 9746 пропозицій, поданих медичними закладами 1983 пропозиції на укладення договору з НСЗУ не відповідають встановленим вимогам (20%). І на сайті НСЗУ відсутня інформація про укладені договори з медичними закладами, які надають вторинну, третинну та інші види медичної допомоги.
Слід звернути увагу на недостатній рівень фінансування, який не дозволяє органам місцевого самоврядування забезпечити виконання вимог ПМГ та виконувати делеговані державою повноваження на забезпечення доступності і безоплатності медобслуговування. Закладами охорони здоров'я було обраховано тарифи на затверджені постановою КМУ від 05.02.2020 №65 пакети медичних послуг. Ці тарифи у більшості значно занижені та не покривають реальної собівартості таких послуг. Також потребує врегулювання та визначення джерел фінансування проведення медичних оглядів дітей, працівників бюджетних сфер; участь лікарів та медсестер у військово-лікарських/призовних комісіях. Завищені вимоги до медичного обладнання та кількості лікарів, необхідних для підписання договору, унеможливлюють подачу на підписання договору для надання певних видів послуг.
В умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, також необхідно передбачити значно більші ресурси на відшкодування відпусток і лікарняних працівникам бюджетної сфери, на придбання засобів індивідуального захисту для медичних працівників, медичного обладнання – багато хворих потребуватимуть штучної вентиляції легень. Потрібно виконати рекомендацію Президента України про матеріальне заохочення медичних працівників. Звертаємо увагу, що м. Дніпро виділило майже 100 млн гривень, м. Вінниця – 50 млн. гривень, м. Тернопіль – 15 млн гривень та інші громади на закупівлю необхідного медичного обладнання, ліків, спецодягу, а також проведення профілактичних заходів.
Ще один важливий аспект - забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.  Постановою №65 внесено зміни до постанови від 27 листопада 2019 р. № 119 “Деякі питання реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік”, зокрема, у частині відшкодування лікарських засобів для лікування цукрового діабету: “для відшкодування вартості інсулінів для лікування цукрового діабету та лікарських засобів для лікування нецукрового діабету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, — з 1 жовтня до 31 грудня 2020 р.;”.
Викликає занепокоєння, що сьогодні 1 квітня 2020 року жодним нормативно-правовим актом не визначено відшкодування вартості інсулінів у період з 1 квітня до 1 жовтня 2020 року.
За результатами опитування органів місцевого самоврядування рівень забезпеченості коштами медичної субвенції на І квартал 2020 року становить лише 40% та більшість з них дофінансовує заклади охорони здоров’я в таких самих обсягах та навіть більше ніж отримали з державного бюджету. У випадку, якщо витрати на відшкодування вартості інсулінів в зазначений період ляжуть на плечі органів місцевого самоврядування, то така ситуація спричинить соціальну напругу. Це непосильні витрати, особливо для дотаційних бюджетів.
До Асоціації міст України звертаються органи місцевого самоврядування з занепокоєнням, що визначені розпорядженням КМУ від 15.01.2020 №23-р опорні заклади охорони здоров’я не зможуть у повному обсязі та своєчасно забезпечити надання доступних та якісних медичних послуг населенню громад.
Крім того, відсутні затверджені відповідним нормативним актом критерії/показники вимог до опорних закладів охорони здоров’я та Порядок з методикою формування мережі таких закладів. АМУ стурбована упередженим відбором медичних закладів до числа опорних. Затверджені критерії та оцінка медичного закладу за бальною шкалою дозволять отримати об’єктивні дані стосовно можливості віднесення закладу охорони здоров’я до опорного. АМУ запропонувала Міністерству затвердити наказом Порядок з методикою формування мережі опорних закладів охорони здоров’я; критерії/показники вимог до таких закладів та переглянути перелік опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах на період до 2023 року. Урегулювання цього питання дозволить уникнути нарікань у майбутньому.
Асоціація міст України звертає увагу, що не виникало б більшості проблемних питань, якби органи державної влади частіше прислухалися до органів місцевого самоврядування.
АМУ впевнена, що надзвичайно важливою є злагоджена взаємодія органів державної влади з органами місцевого самоврядування, а конструктивний діалог і прийняті рішення сприятимуть позитивному розвитку охорони здоров’я на рівні муніципалітетів.
Спільними зусиллями органи місцевого самоврядування та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, забезпечать право кожного громадянина на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров'я медичної допомоги.
Аналітичний центр АМУ
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)