16 / Квітень, 2020
На розгляді в Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій знаходиться проєкт постанови Верховної Ради України «Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України» (№3330 від 13.04.2020 року). Асоціація міст України розглянула Проєкт і в частині, що стосується освіти, повідомляє:
Проєктом пропонується схвалити Програму діяльності Кабінету Міністрів України. В цілому підтримуючи необхідність затвердження стратегічних напрямів діяльності Уряду, вважаємо за необхідне врахувати такі пропозиції до тексту Програми.
Щодо забезпечення розвитку позашкільної, фахової передвищої освіти та освіти дорослих
У пункті 2 «Підвищення якості освіти» розділу Програми «Підвищення стандартів життя» пропонується розвиток системи дошкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти. У той же час відповідно до частини першої статті 10 Закону України «Про освіту» невід’ємними складниками системи освіти, зокрема, є позашкільна освіта, фахова передвища освіта та освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта.
Таким чином, у Програмі сфери позашкільної, фахової передвищої освіти та освіти дорослих не знайшли свого відображення, що може вкрай негативно позначитись на їхньому розвитку, а також забезпечені якісної та доступної освіти для її здобувачів. Адже відповідно до частини першої статті 14 Закону України «Про освіту» система позашкільної освіти забезпечує розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.
Згідно з частиною першою статті 16 Закону України «Про освіту» фахова передвища освіта спрямована на формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов’язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності та/або здійсненням обмежених управлінських функцій, що характеризуються певною невизначеністю умов та потребують застосування положень і методів відповідної науки, і завершується здобуттям відповідної освітньої та/або професійної кваліфікації.
У той же час відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про освіту» освіта дорослих, що є складовою освіти впродовж життя, спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки. Звертаємо увагу, що післядипломна освіта, зокрема для педагогічних та науково-педагогічних працівників, є вкрай важливою для забезпечення якості освіти в сферах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та інших складників системи освіти.
Отже, пропонуємо:
Абзац перший пункту 2 «Підвищення якості освіти» розділу Програми «Підвищення стандартів життя» викласти у такій редакції:
«Створення умов для якісної та доступної дошкільної і позашкільної освіти.».
Абзац четвертий пункту 2 «Підвищення якості освіти» розділу Програми «Підвищення стандартів життя» викласти у такій редакції:
«Надання фінансової автономії закладам фахової передвищої та вищої освіти та зміна підходів до управління ними.».
Доповнити пункт 2 «Підвищення якості освіти» розділу Програми «Підвищення стандартів життя» абзацом сьомим у такій редакції:
«Створення умов для якісної та доступної освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти.».
Зважаючи на зазначене, Асоціація міст України в частині освіти підтримує проєкт постанови Верховної Ради України «Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України» та просить Комітет врахувати подані вище пропозиції.
Відповідні висновки надіслано до профільного парламентського комітету листом АМУ від 15 квітня 2020 року № 5-300.
Аналітичний центр АМУ
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)