06 / Листопад, 2019

Асоціація міст України розглянула проєкт Концепції розвитку навчання та освіти дорослих в Україні (далі ‒ проєкту Концепції) та інші документи, надіслані листом Української асоціації освіти дорослих від 20 вересня 2019 року № 01-02/78, та в межах компетенції повідомляє.

Щодо проєкту Концепції розвитку навчання та освіти дорослих в Україні

Проєкт Концепції пропонує визначити основні засади створення системи освіти дорослих в Україні, що визначать зміст проєкту Закону України «Про навчання та освіту дорослих».

Щодо уточнення завдань проєкту Концепції

На С. 8 проєкту Концепції серед завдань концепції визначено сприяння партнерству між законодавчими, неурядовими організаціями та соціальними партнерами у вирішенні освітніх потреб дорослих та сприянні їх активній участі у житті суспільства. У той же час важливим результатом, на нашу думку, мають бути задоволені не тільки потреби суспільства в частині активної участі у житті суспільства здобувача освіти дорослих, а й потреби самого здобувача освіти, що, зокрема, реалізуються під час працевлаштування. Зважаючи на це, пропонуємо абзац третій завдань проєкту Концепції викласти у такій редакції:

«‒ сприяння партнерству між законодавчими, неурядовими організаціями та соціальними партнерами у вирішенні освітніх потреб дорослих та сприянні їх активній участі у житті суспільства, зокрема працевлаштуванню;».

Щодо багатоканальності фінансування підвищення кваліфікації

На С. 12 проєкту Концепції пропонується у проєкт Закону України «Про навчання та освіту дорослих» закласти можливість багатоканального фінансування підвищення кваліфікації здобувачів освіти. У той же час у дужках конкретизовано єдине джерело фінансування ‒ «за рахунок коштів місцевих бюджетів», що можуть лише відноситись до одного із джерел забезпечення освіти дорослих. Вважаємо необхідним прописати всі джерела фінансування навчання та освіти дорослих, зокрема передбачивши відповідну підтримку також і з державного бюджету України.

Щодо передбачення права на індивідуальну відпустку для навчання

На С. 12 проєкту Концепції пропонується у проєкті Закону України «Про навчання та освіту дорослих» передбачити право на індивідуальну відпустку для навчання. У той же час це право вже передбачене у статтях 13, 14, 15 Закону України «Про відпустки». Пропонуємо у проєкті Концепції уточнити можливу специфіку такої відпустки.

Щодо інших документів, що додаються до проєкту Концепції

Про введення окремих посад в органах місцевого самоврядування

До проєкту Концепції додається, зокрема, примірна посадова інструкція керівника структурного підрозділу (відповідального за освіту дорослих), а також примірна посадова інструкція керівника центру освіти дорослих (у формі комунальної організації). Так, пропонується в штатному розписі міських, селищних та сільських рад передбачати посаду керівника структурного підрозділу, який, по суті, буде куратором керівника центру освіти дорослих. Зважаючи на те, що ці посади утримуються за кошти місцевого бюджету, з метою ефективного їх використання пропонуємо не передбачати введення окремої посади керівника структурного підрозділу, а визначити відповідні компетенції у функціональних обов’язках одного із заступників міських, селищних чи сільських голів. Окрім того, звертаємо увагу на те, що згідно з пунктом 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів належить до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад. Отже, саме вони мають визначати наявність посад із забезпечення освіти дорослих в апараті ради та її виконавчих органах, зваживши на повноваження в сфері освіти, визначені статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Тому також пропонуємо в проєкті Концепції, окрім пропозицій до проєкту Закону України «Про навчання та освіту дорослих», передбачити відповідні зміни до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Щодо визначення суб’єктів реалізації Концепції розвитку навчання та освіти дорослих

До проєкту Концепції додається проєкт примірної посадової інструкцій керівника центру освіти дорослих. Документ підготовлений для затвердження засновником такого центру виключно в об’єднаних територіальних громадах. У той же час центри освіти дорослих можуть бути створені й у містах. Пропонуємо всі документи уніфікувати для їх використання, як у громадах сіл, селищ, так і в міських громадах.

Щодо обов’язкової наявності окремих кваліфікаційних вимог

У проєкті Примірної посадової інструкції менеджера центру освіти дорослих (у формі комунальної організації) визначено вимоги до кандидатів, які претендують на цю посаду. Так, у п. 1.1. цього документа міститься, окрім інших вимог, обов’язкова наявність вищої освіти ступеня магістра.

Окрім цього, документ містить перелік кваліфікаційних вимог до посади менеджера, зокрема у частині повної вищої чи післядипломної освіти напряму підготовки «Менеджмент». Зважаючи на наявність дефіциту кадрів, зокрема управлінських, не тільки в селах, селищах, а й у містах, таке обмеження може негативно вплинути на розвиток системи освіти дорослих у громадах. Пропонуємо не обмежувати напрями підготовки потенційних фахівців, а лише визначити більш оптимальні для забезпечення якісного функціонування системи освіти дорослих.

Щодо уточнення посадових завдань та обов’язків менеджера центру освіти дорослих

У проєкті Примірної посадової інструкції менеджера центру освіти дорослих (у формі комунальної організації) міститься перелік посадових завдань та обов’язків менеджера. Так, зокрема, у п. 5.6. документа міститься вимога щодо організації роботи з проведення моніторингів, зокрема, щодо потреби освіти дорослих, анкетування, дослідження, прогнозування та визначення потреби в освіті дорослих та освітніх напрямках (програмах). У той же час важливо не тільки працювати на зовнішній ринок праці, а й, на нашу думку, з метою удосконалення діяльності центру освіти дорослих здійснювати моніторинг якості наданих здобувачам освіти послуг. Зважаючи на це, пропонуємо п. 5.6. проєкту Примірної посадової інструкції менеджера центру освіти дорослих викласти у такій редакції:

«5.6. Організовує роботу з проведення моніторингів, зокрема, щодо потреби освіти дорослих, анкетування, дослідження, прогнозування та визначення потреби в освіті дорослих та освітніх напрямках (програмах), рівня задоволеності здобувачів освіти отриманими освітніми послугами.».

Зважаючи на вище зазначене, Асоціація міст України просить Українську асоціацію освіти дорослих доопрацювати проєкт Концепції розвитку навчання та освіти дорослих в Україні та документи, до додаються до проєкту, з урахуванням наданих зауважень та пропозицій.

Відповідні висновки надіслано розробнику.

Аналітичний центр АМУ

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)