02 / Грудень, 2020
2 грудня на засіданні Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування прийняв рішення рекомендувати Парламенту прийняти законопроєкт «Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні» №4298 від 30.10.2020 р. за основу у першому читанні.
Асоціація міст України проаналізувала законопроєкт №4298 і висловила низку зауважень.
► У статті 6 проєкту Закону «Про місцеві державні адміністрації», яка встановлює правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій не передбачається, що місцеві державні адміністрації у своїй діяльності мають керуватися також рішеннями органів місцевого самоврядування базового рівня, а обмежується лише рішеннями обласних та районних рад.
Зазначена норма не відповідає положенням статті 144 Конституції України, відповідно до якої «Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території». Отже у своїй діяльності місцеві державні адміністрації мають керуватися також рішеннями усіх без виключення органів місцевого самоврядування, якщо така діяльність здійснюється на відповідній території.  
► Законопроєктом передбачено, що місцеві державні адміністрації будуть здійснювати виконання окремих повноважень місцевого самоврядування (статті 20, 57). Водноочас залишається неврегульованим питання здійснення нагляду за забезпеченням законності під час здійснення місцевого самоврядування, якщо такі повноваження виконує місцева державна адміністрація.
► Законопроєктом передбачається, що забезпечення законності під час здійснення місцевого самоврядування буде відбуватися за процедурою, встановленою Кабінетом Міністрів України.
На думку АМУ процедури здійснення державного нагляду мають визначатися виключно Законом, а не підзаконним нормативно-правовим актом. В іншому випадку положення Закону про встановлення процедур нагляду підзаконним актом буде суперечити статті 8 Європейської Хартії місцевого самоврядування (будь-який адміністративний нагляд за органами місцевого самоврядування може здійснюватися тільки з процедурами та у випадках, передбачених конституцією або законом).
► Законопроєктом пропонується надати право головам районних державних адміністрацій порушувати перед Верховною Радою України питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови (стаття 56).
Зазначені норми прямо суперечать чинній частині четвертій статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Закон №280), відповідно до якої таким правом наділені лише голови обласних, Київської, Севастопольської державних адміністрацій.
На думку АМУ надання повноважень районним державним адміністрацій напряму подавати такі клопотання до Верховної Ради України, нівелює роль обласних державних адміністрацій в системі нагляду, а також порушує принципи субординації у вертикалі виконавчої влади.
► Законопроектом пропонується доповнити Кодекс адміністративного судочинства України нової статтею 289-2, якою регулюються особливості провадження у справах щодо забезпечення законності під час здійснення
АМУ вважає, що запропоновані норми про негайне виконання рішення суду підлягають перегляду саме в частині негайного виконання усіх рішень суду у справах щодо забезпечення законності під час здійснення місцевого самоврядування. На наш погляд, негайному виконанню підлягають рішення суду виключно, якщо таким рішенням встановлено факт прийняття органами місцевого самоврядування рішення, яке прийнято поза межами компетенції. В інших випадках недоцільно запроваджувати негайне виконання судових рішень.
► Окремо звертаємо увагу на не закінчення врегулювання питання адвокатської монополії щодо представництва юридичних осіб у судах, зокрема виключно адвокатами або лише керівниками юридичних осіб. На жаль, судова практика з цього питання неоднозначна і суди продовжують допускати до участі у справі лише керівників юридичних осіб, прізвища яких зазначені в Єдиному державному реєстрі.
За таких обставин в питаннях оспорювання нагляду голови державних адміністрацій та голови сільських, селищних, міських, районних та обласних рад будуть займатися виключно представництвом в судах і не будуть мати час на  виконанні своїх повноваження, які надані їм Законом.
Асоціація міст України підтримує рішення профільного Парламентського Комітету рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроєкт №4298 у першому читанні за основу, однак наголошує, що державний нагляд за місцевим самоврядуванням має здійснюватися виключно із застосуванням законодавчо встановлених процедур та в межах, що не суперечать Європейській хартії місцевого самоврядування та Конституції України.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)