07 / Листопад, 2016

      На розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти перебуває проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи самоврядування у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах і наближення її до європейських стандартів» (реєстр. № 2410а від 17.07.2015 р., н. д. В. Сташук) (далі - Законопроект).

       Змінами до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та «Про позашкільну освіту» пропонується визначити повноваження ради батьків навчальних закладів. Асоціація міст України підтримує необхідність посилення ролі громадського врядування в системі освіти, що відповідає нормам партисипативної демократії щодо управління навчальними закладами та сприяє наближенню вітчизняної освіти до європейських норм. Поряд із тим, проаналізувавши зміст Законопроекту, експерти АМУ вважають за необхідне висловити деякі зауваження.

         Про повноваження ради батьків навчального закладу щодо надання вмотивованого висновку про наявність підстав для виключення учня із навчального закладу

        Законопроектом передбачено одним із повноважень ради батьків дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів надавати керівнику відповідного навчального закладу вмотивований висновок про наявність підстав для виключення учня із навчального закладу. Законодавством України про освіту не передбачено механізму відмови учню у навчанні в обраному ним навчальному закладі. Пропонуємо норми Законопроекту про попередній розгляд питань та надання вмотивованого висновку про наявність підстав для виключення учня із загальноосвітнього, дошкільного та позашкільного навчального закладу, переведення його до іншого класу, групи виключити.

    Про повноваження ради батьків навчального закладу у разі незадовільної роботи педагогічного або адміністративного працівника загальноосвітнього, дошкільного та позашкільного навчального закладу, вносити керівнику цього закладу та/або органам управління освітою вмотивоване подання про його звільнення

     Частиною третьою статті 54 Закону України «Про освіту» визначено, що педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі за контрактом. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору. Підставою до звільнення педагогічного працівника згідно з абзацом третім частини четвертої статті 54 цього ж Закону України може бути рішення атестаційної комісії. У всіх інших випадках діють норми статей 36, 40 Кодексу Законів про працю України. Вважаємо, що Законопроектом надане повноваження раді батьків приймати рішення щодо підготовки подання про звільнення педагогічних та адміністративних працівників має бути вмотивованим й адресованим компетентним органам, що мають юридичне право приймати рішення про звільнення працівників. Оскільки керівник навчального закладу не завжди є головою атестаційної комісії, яка приймає рішення щодо атестації певних педагогічних працівників (наприклад, педагогічні працівники вищої категорії атестуються комісією ІІ рівня), експерти вважають за доцільне у разі незадовільної роботи педагогічного працівника загальноосвітнього навчального закладу раді батьків вносити вмотивоване подання про його звільнення голові атестаційної комісії, а щодо адміністративного працівника відповідному органу управління освітою.

      Окрім того, зауважують аналітики, що обовʼязково необхідно визначити у Законопроекті критерії визначення поняття «незадовільна робота педагогічного та адміністративного працівника», що можуть бути передумовою підготовки рішення батьків щодо подання про звільнення відповідних фахівців. Адже за відсутності відповідних норм подання може бути підготовлене батьками виключно на підставі субʼєктивного ставлення до педагога.

    Про повноваження ради батьків розглядати питання та надавати вмотивований висновок про можливість призначення особи на посаду керівника загальноосвітнього (дошкільного, позашкільного) навчального закладу

      Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про освіту» керівники навчальних закладів, що є комунальною власністю, призначаються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, відповідними обласними, міськими, районними органами управління освітою за попереднім погодженням з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Законопроектом пропонується визначити норму такого призначення за умови надання радою батьків додаткового висновку про погодження або непогодження кандидатури. Окрім того, цим нормативно-правовим актом пропонується встановити терміни погодження радою батьків кандидатури керівника навчального закладу протягом чотирнадцяти днів. Також у Законопроекті передбачено, що у випадку неодержання впродовж тридцяти календарних днів із дня внесення кандидатури на посаду керівника дошкільного навчального закладу висновку ради батьків про можливість або неможливість його призначення, власник (для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів – відповідний орган управління освітою) може призначити на цю посаду особу, кандидатура якої вносилась на розгляд ради батьків. Встановлення таких додаткових термінів, на думку експертів АМУ, призведе до гальмування призначення керівника навчального закладу і може негативно вплинути на навчально-виховний процес.

      Варто зауважити, що постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 р. № 827 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності» органам місцевого самоврядування рекомендовано визначити у встановлений термін процедуру призначення керівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності за результатами конкурсного відбору. Вважаємо, що представник ради батьків навчального закладу може входити до конкурсної комісії, чим буде забезпечено принцип обʼєктивності та громадського врядування в Україні. Відповідно до цього пропонуємо норми Законопроекту щодо встановлення додаткових термінів, повʼязаних із погодженням кандидатури керівника, та погодження цієї кандидатури радою батьків уже після проведення конкурсу вилучити.

    Зважаючи на вище сформульовані зауваження, Асоціація міст України просить Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти повернути проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи самоврядування у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах і наближення її до європейських стандартів» (реєстр. № 2410а від 17.07.2015 р.) на доопрацювання.

 

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)