09 / Жовтень, 2019
АМУ проаналізувала законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони» (№2195 від 01.10.2019 р.), який знаходиться на розгляді парламентського Комітету  з питань аграрної та земельної політики.
Законопроєкт має на меті законодавче врегулювання продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони.
На сьогоднішній день аукціони з продажу земельних ділянок мають вигляд застарілих торгів, де передбачається фізичне прибуття людей до приміщення з метою участі у аукціоні, підняття табличок зі ставками та іншими подібними діями, які, очевидно, не відповідають сучасним реаліям.
Досвід проведення електронних аукціонів для продажу різних видів майна продемонстрував більшу ефективність, ніж неелектронні торги. Так, приклад малої приватизації, яка здійснюється через електронні аукціони, підтвердив свою дієвість та ефективність, і кількість приватизованих об’єктів комунальної та державної власності збільшилася в рази у порівнянні з попередніми процедурами. З огляду на це та на необхідність впровадження сучасних інструментів управління комунальним майном, Асоціація міст України в цілому підтримує запропоновані законопроєктом №2195 зміни щодо запровадження обов’язковості продажу земельних ділянок або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони.
Органам місцевого самоврядування законопроєкт із введенням нового порядку пропонує:
 • обов’язковість продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них обов’язково через електронні аукціони в електронній торговій системі;
 • укладання договору з оператором електронного майданчика (винагорода, сплата чи повернення коштів буде визначатись Кабінетом Міністрів України – далі КМУ);
 • скасовується право організатора земельних торгів визначати перелік земельних ділянок державної чи комунальної власності та/або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами;
 • проведення земельних торгів здійснюється за рішенням організатора земельних торгів (ОМС);
 • рішення обов’язково передбачає стартову ціну лоту, строк, уповноважену особу на укладання відповідного договору та інші умови користування земельною ділянкою;
 • зміна розміру реєстраційного (буде встановлюватись КМУ) та гарантійного внеску (не може становити менше 30 % стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису));
 • один лот складається виключно з однієї земельної ділянки або прав на неї;
 • встановлюється обов’язок ради (організатору) земельних торгів після проведення торгів публікувати в електронній торговій системі підписаний протокол про результати торгів, договір купівлі-продажу земельної ділянки, або прав на неї та відомості про здійснення переможцем торгів оплати за придбаний лот.
Законопроєкт передбачає на етапі підготовки лотів до земельних торгів розподіл підходів до встановлення стартової ціни продажу земельних ділянок залежно від їх цільового призначення: щодо земель державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення стартова ціна дорівнює нормативній грошовій оцінці, а щодо інших земель державної та комунальної власності - не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки.
Проєкт передбачає суттєві зміни в порядку підготовки та проведення земельних торгів:
 • процедура підготовки та проведення земельних торгів, встановлення та оприлюднення їх результатів, визначення розміру, сплати, повернення реєстраційних, гарантійних внесків учасників та винагороди, що сплачується переможцем аукціону оператору електронного майданчика, встановлюється Кабінетом Міністрів України;
 • рада (організатор) через особистий кабінет публікує в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів, до якого додаються документи та матеріали на лот;
 • документація щодо кожного лота розміщується організатором в електронній торговій системі у вигляді окремого електронного документу;
 • розміщене організатором в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів з документами та матеріалами на лот автоматично відображається також на Єдиному державному порталі земельних торгів у вигляді інформаційної картки на лот;
 • в оголошенні за лотом зазначаються обов’язково також фотографічні зображення земельних ділянок та особа,   яка   має   переважне   право   на купівлю земельної ділянки (до продажу земельних ділянок застосовується переважне право попереднього орендаря на придбання відповідної ділянки);
 • усі етапі земельних торгів проходять через електронну торгову систему і супроводжуються публікацією відповідної інформації та доведення її до відома учасників торгів в електронному порядку;
 • відомості про учасників торгів не підлягають розголошенню до завершення торгів, що забезпечить неможливість спотворення результатів торгів і мінімізує ризики змови учасників торгів;
 • земельні торги проводяться за наявності не менш як двох зареєстрованих учасників (крім випадків проведення повторного аукціону, єдиним учасником якого став єдиний учасник попереднього аукціону і якщо такий учасник готовий придбати земельну ділянку або взяти її в користування за ціну, не нижчу від стартової);
 • торги будуть процедурою визначення переможця торгів, в ході якої учасники мають можливість поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом трьох раундів (один учасник зможе протягом одного раунду торгів один раз підвищити свою цінову пропозицію не менше, ніж на розмір мінімального кроку торгів, який становить 1 відсоток стартової ціни лота);
 • протокол результатів земельних торгів формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення електронного аукціону;
 • протокол про результати земельних торгів, договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів підписується/укладається шляхом накладення кваліфікованих електронних цифрових підписів організатором та переможцем торгів в строки та в порядку, визначеному КМУ (на вимогу переможця торгів залишається можливість також підписати зазначені документи в паперовій формі);
 • у разі відмови переможця торгів від підписання протоколу торгів або від укладення договору, електронною торговою системою автоматично формується та оприлюднюється новий протокол торгів;
 • право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення торгів, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом.
Відповідно до положень законопроєкту земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулися, після сплати переможцем земельних торгів ціни продажу земельної ділянки або плати за користування земельною ділянкою. У разі, якщо земельні торги були скасовані або їх результати були визнані судом недійсними, проводяться нові земельні торги у тому ж порядку проведення електронних аукціонів, що визначений проєктом.
Асоціація міст України підтримує законопроект №2195, оскільки він визначає абсолютно новий порядок проведення земельних торгів через електронну торгову систему, передбачає автоматизацію ряду процесів та забезпечує підвищення ефективності організації проведення земельних торгів у органах місцевого самоврядування.
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)