14 / Лютий, 2020
Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю визначено, що заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю (крім заходів з питань виявлення неоформлених трудових відносин) здійснюються відповідно до вимог частин четвертої і п’ятої статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).
Таким чином, при здійснені інспекційних відвідувань з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці та дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці застосовуються процедури, встановлені Законом. Відповідно до вимог частини першої статті 6 Закону, позаплановий захід за зверненням фізичної особи про порушення трудового законодавства здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.
Враховуючи вищезазначене, у разі надходження до органу місцевого самоврядування відповідних звернень фізичних осіб щодо порушення стосовно них трудового законодавства (крім питань неоформлення трудових відносин), відповідно до яких є необхідність у здійсненні позапланового заходу державного контролю (інспекційного відвідування) інформацію про такі звернення та їх скановані копії необхідно направляти відповідному органу Державної влади.
Асоціація міст України, обговоривши зазначене питання з Державною службою України з питань праці, рекомендує органам місцевого самоврядування направляти такі звернення через обласні територіальні органи Держпраці. Це допоможе зекономити час, оскільки повідомна реєстрація інспекційного відвідування відповідно до наказу Держпраці № 76 все одно здійснюється відповідним територіальним органом Держпраці.
АМУ рекомендує направляти звернення фізичних осіб та їх скановані копії не пізніше 5 днів з дня одержання на електронну пошту територіального органу Держпраці, згідно відповідної форми.
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)