24 / Березень, 2020

 

Міністерство охорони здоров’я видало наказ від 23 березня 2020 року №698 "Про затвердження тимчасових заходів у закладах охорони здоров’я з метою забезпечення їх готовності для надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19 , спричинену коронавірусом SARS-Cov-2".  Наказом передбачено призупинення планових госпіталізацій до закладів охорони здоров’я.
Закладам охорони здоров’я доручено збільшити частку медичної допомоги, що надається з використанням технологій та засобів дистанційного зв’язку, зокрема із застосуванням телемедицини.
Наказом передбачено, що продовжитимуть надаватися  термінові та невідкладні планові госпіталізації та планові операції, що пов’язані з:   
  • наданням допомоги через ускладнений перебіг вагітності та пологами;
  • надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим;
  • надання медичної допомоги хворим на онкологічні захворювання;
  • надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;
  • інші невідкладні та термінові заходи з госпіталізації та плановими операціями, коли їх перенесення становить ризик для життя.
Зазначений наказ підготовлено відповідно до  статті 29 Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб, статті 30 Закону України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та з метою забезпечення готовності закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)