10 / Січень, 2019
 
1 січня набув чинності Закон України №2628-VIII «Про внесення зміни до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», який вносить доповнення в частину 2 статті 14 Закону України №2480-VI «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів».  
Зміни уточнюють, що відповідно до пункту «ж» частини 1 статті 19 Земельного кодексу України, на землях промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення можуть розміщуватися об’єкти альтернативної енергетики, що використовують відновлювані джерела енергії (енергія сонячна, вітрова, аеротермальна, геотермальна, гідротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів), незалежно від цільового призначення таких земельних ділянок.
Зараз в Україні активно розвивається напрямок альтернативної енергетики, який передбачає використання природних відновлювальних джерел енергії. Але складна процедура зміни цільового призначення земель у необхідну не сприяє розвитку цієї галузі та залученню інвесторів на територію громад. Тому такі зміни значно покращують інвестиційний клімат у розвитку нового напрямку будівництва об’єктів альтернативної енергетики. Органам місцевого самоврядування, що бажають передати земельну ділянку в оренду для таких потреб, відтепер не потрібно міняти цільове призначення земельної ділянки, якщо воно не виходить за межі категорії земель, визначеної Земельним кодексом.

Довідково. Відновлювальні джерела енергії — це джерела вітрової, сонячної, геотермальної енергії, енергії хвиль та припливів, гідроенергії, енергії біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів (пп. 14.1.29 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

За інформацію Уряду, за останні два роки надійшло понад 60 заявок від інвесторів на відведення земельних ділянок з метою реалізації проектів відновлювальної енергетики. Це вітчизняні підприємства та компанії з Данії, США, Китаю, Німеччини, Франції, Японії та Білорусі.

 

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)