17 / Жовтень, 2018
Закон України від 19 серпня 2018 року №2498-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель с/г призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» торкнувся багатьох аспектів та надає органам місцевого самоврядування нові можливості.  Асоціацією міст України детальніше проаналізовано і на числені звернення надаються роз'яснення по землям колективної власності. 
З 01.01.2019 року  ОМС  отримують нові повноваження у розпорядженні колективними землями та з 01.01.2025 року зможуть поповнити свої землі невитребуваними частками (паями) та нерозподіленими землями. З’являються нові можливості для проектування власних соціально-побутових об’єктів та отримання додаткових доходів від сплати за землю, шляхом передачі її в оренду/власність.
  • Довідка. Колективні землі – це землі, які перебувають (перебували) у власності колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, в тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, землі садівничих товариств — за рішенням загальних зборів цих підприємств, кооперативів, товариств.
Новий Закон доповнює статтею 21 Розділ Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України. Встановлюється, що землі колективної власності тих сільськогосподарських підприємств, які вже ліквідовані, у більшості випадків переходять у комунальну власність відповідних територіальних громад. Це стає підставою для державної реєстрації речового права комунальної власності на такі земельні ділянки.
  • Зверніть увагу! Такі земельні ділянки, що перейшли до комунальної власності згідно з ст.21  Розділ Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, попадають під мораторій.
Після 2020 року органи місцевого самоврядування  зможуть звертатися до суду із заявою про передачу до комунальної власності земельних ділянок колективної власності в порядку визнання майна як такого, що не має господаря, по земельним ділянкам колективної власності колишніх КСП, які ліквідовані.
Законом надається можливість колишнім членам тих КСП, у яких паювання ще не завершилось і які не ліквідовані, до 2025року, допаювати сільськогосподарські угіддя (якщо такі залишились). При цьому в процесі допаювання усі несільськогосподарські землі мають бути передані у комунальну власність. Якщо до 2025 року такі рішення колишніми членами КСП не прийняті, місцеві ради можуть звернутись до суду із заявою про передачу земель до комунальної власності в порядку визнання майна безхазяйним. Це стосується як сільськогосподарських так і несільськогосподарських угідь.
Отже, ті КСП, які вже ліквідовані,  ОМС зможуть звертатись до суду  про визнання колективної власності комунальною власністю в порядку оформлення безхазяйного майна після 2020 року, а ті КСП, які ще не ліквідовані, після 2025 року.
Вказаним Законом внесено зміни та доповнення до Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», де головним тимчасовим розпорядником невитребуваних та нерозподілених земель тепер стають органи місцевого самоврядування, а не районні державні адміністрації, як це було раніше (доповнено статтею 141). Також, викладено в новій редакції ст.13, де конкретизовано новий порядок використання нерозподілених та невитребуваних земельних часток (паїв).
Також, за рішеннями ОМС нерозподілені та невитребувані земельні частки (паї) можуть передаватись в оренду після їх формування в окремі земельні ділянки на строк до дня державної реєстрації права власності спадкоємцями, про що зазначається обов’язково у договорі.
Звертаємо увагу, що власникам  сертифікатів на земельні частки (паї) необхідно оформити право власності на земельну ділянку до 01.01.2025 року. Надалі неоформлення такого права розцінюється як відмова від земельної ділянки
  • Слід відзначити! Органам місцевого самоврядування забороняється протягом 7 років з дня державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, яка сформована з невитребуваних часток (паїв), передавати у приватну власність. За винятком, передачі таких ділянок власникам або спадкоємцям цих земель.
Доповнено також статтею 141 Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», де конкретизовано використання та розпорядження землями  КСП, сільгоспкооперативів та інших сільгосппідприємств. Зазначається, що власники земельних часток (паїв) мають у строк до 01.01.2025 р. прийняти рішення про розподіл інших земель, які залишились у колективній власності діючого (не ліквідованого) підприємства.
Які ж дії сільських, селищних та міських рад при організації розподілу колективних земель?
ОМС інформує осіб про розподіл колективних земель, розмістивши оголошення про проведення зборів осіб у загальнодоступних місцях населеного пункту, опублікувавши його у друкованих засобах масової інформації райдержадміністрації та необхідно оприлюднити на власному веб-сайті (за наявності). Порядок та вимоги до складання оголошення врегульовані новою ст. 141  Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».
Для здійснення розподілу земель необхідна реєстрація більшості голосів осіб. Далі, члени КСП передають Протокол загальних зборів про розподіл до ОМС для включення таких земель до комунальної власності і проведення розпаювання. Протокол зборів та рішення про затвердження такого розподілу є підставою для проведення державної реєстрації права комунальної власності. 
Якщо членами КСП не буде подано такий протокол про розподіл до 01.01.2025 року в ОМС на затвердження, то вважатиметься, що особи відмовились від права власності на землю.
  • Довідка. Нерозподіленою є земельна ділянка, яка за проектом землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) увійшла до площі земель, які підлягають розподілу, однак відповідно до Протоколу загальних зборів про розподіл не була виділена власнику частки (паю). Тобто, це сформована ділянка, яка зареєстрована і має кадастровий номер, але не виділена конкретному власнику. Невитребуваною є земельна частка (пай), на яку отримано правовстановлюючий документи (сертифікат), але яка не була виділена в натурі (на місцевості), не має чітких меж і кадастрового номера.
Зазначеним Законом внесено також доповнення до ст. 35 Закону України «Про землеустрій», де у разі необхідності, громада  має право прийняти рішення щодо проведення інвентаризації земель на території ОТГ (в тому числі, колективної власності) для проведення таких заходів:
внесення до Державного земельного кадастру відомостей про сформовані земельні ділянки, відомості про які не внесено до ДЗК;
формування невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок;
формування земельних ділянок с/г призначення під польовими дорогами;
формування земельних ділянок с/г призначення під полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями, які обмежують масив та земельні ділянки, розташовані уздовж масиву.
В процесі інвентаризації будуть здійснюватися: внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, яких у кадастрі немає (невитребувані паї, польові дороги тощо); внесення до Державного земельного кадастру відомостей про сам масив. Межі жодної земельної ділянки в процесі інвентаризації не будуть мінятися.
Також Законом надаються повноваження ОМС приймати рішення про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних ділянок. Про що вносяться відповідні зміни до Закону України «Про оцінку земель».
 

Детально за посиланням

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)