03 / Грудень, 2020

3 грудня Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому проект Закону про внесення змін до статті 59-1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів №3034а, яким викладено в новій редакції ч.1 ст.59-1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Так, новою редакцією статті ч.1 ст.59-1 передбачається, що врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів здійснюється відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". 

Варто відзначити, що наразі не відомо, як будуть застосовуватися норми антикорупційного законодавства, оскільки нова редакція ч.1 ст.59-1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" відсилає до Закону України "Про запобігання корупції", в якому також містяться відсилочні норми до інших законів. Окрім того, статтю 35 Закону України "Про запобігання корупції", яка визначала питання врегулювання конфлікту інтересів, визнано такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 27.10.2020 р. N 13-р/2020)
Асоціація міст України наголошувала, що запровадження запропонованих змін створить правову невизначеність і може паралізувати прийняття рішень місцевими радами через відсутність кворуму, оскільки ради та виконавчі комітети видають нормативні акти, які будуть стосуватися кожного або майже кожного жителя села, селища, міста. 
З огляду на приписи статті 33 Закону України "Про запобігання корупції" АМУ вважає, що з дати набрання чинності положень законопроєкту №3034а та з метою врегулювання конфлікту інтересів органи місцевого самоврядуваннята та їх посадові особи повинні вимагати участі уповноваженої особи Національного агентства з питань запобігання корупції  в статусі спостерігача без права голосу в роботі колегіального органу.
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)