08 / Жовтень, 2019
4 жовтня 2019 року Парламент схвалив Програму діяльності Кабінету Міністрів України. Мінрегіоном розроблено роз’яснення щодо стандарту доступності отримання послуг, удосконалення існуючого адміністративно-територіального устрою, об’єднання територіальних громад за принципом спроможності, а також цілей визначених у  даній програмі.
Політика стандарту доступності та якості адміністративних та соціальних послуг
Рівень та якість послуг повинні відповідати мінімальним стандартам, визначеним державою, з можливістю їх корегування органами місцевого самоврядування в бік покращення залежно від рівня розвитку певних регіонів.
Протягом останніх років певною мірою нормативно та організаційно забезпечено надання адміністративних послуг. Зокрема, відкрито сучасні центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), а також в об’єднаних територіальних громадах впроваджено Єдиний державний портал адміністративних послуг.
Разом з тим є ряд завдань, які потребують вирішення:
Недосконалі стандарти та механізми надання адміністративних та інших соціальних (публічних) послуг (потребує покращення забезпечення прозорості, раціональності та врахування інтересів людей);
незабезпеченість кадрами;
забезпечення доступності та якості публічних послуг відповідно до державних стандартів.
Цей процес має відбуватися з урахуванням необхідності забезпечення територіальної доступності, належної матеріально-технічної бази, відкритості інформації про послуги, порядку, умов та професійності надання публічних послуг.
Підвищення якості публічних послуг потребує проведення комплексної реформи. Це дозволить вдосконалити та узгодити нормативно-правові акти, які регламентують механізми надання публічних послуг та забезпечать їх спрощення в тому числі, шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій.
Реалізація стандартів якості та доступності послуг в об’єднаних територіальних громадах
Програмою діяльності Уряду одними з цілей визначено, що українці живуть у комфортних містах та селах, отримують якісні комунальні послуги, мають реальну можливість впливати на організацію свого життєвого простору як мешканці спроможних громад.
 Стандарти якості та доступності послуг мають реалізовуватись саме в громадах, які є найближчими до споживачів послуг. Держава в свою чергу має створити законодавчі, організаційні та фінансові умови, щоб  громада реально була спроможною надавати публічні послуги відповідно до стандартів.
Мінрегіон послідовно продовжуватимемо політику створення спроможних громад, передаючи на місця ресурси, повноваження та відповідальність за їх реалізацію. Натомість, для того, щоб громадянин гарантовано отримував мінімально необхідний набір публічних послуг та сервісів, будемо стимулювати громади нарощувати спроможності та відповідально ставитися до виконання своїх обов’язків.
Урядом здійснюються заходи щодо створення нової системи надання послуг в межах адміністративних, госпітальних, безпекових, судових, міжмуніципальних округів. Це буде реалізовано завдяки створенню трирівневої системи адміністративно-територіального устрою: громада (близько 1400); район (повіт) (близько 100); область (регіон). Для реалізації ефективної політики з надання публічних послуг, повноваження органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади будуть упорядковані, а органам місцевого самоврядування будуть передані  більшість повноважень у секторальних сферах, зокрема у питаннях соціально-економічного розвитку громад. Органи префектурного типу замінять місцеві державні адміністрації і їх основним повноваженням буде забезпечення здійснення контролю за рішеннями органів місцевого самоврядування.
На сучасному етапі в Україні політика стандарту доступності передбачає чітке визначення стандартів та нормативів послуг, які надаватимуться на різних рівнях адміністративно-територіального устрою країни.
Наприклад.
Рівень територіальної громади. Стандарти, що стосуються: середньої та початкової освіти; первинної медичної допомоги; соціальних послуг та інклюзії; молоді та спорту; культури; безпеки (поліція, пожежна частина); роботи ЦНАПів; доріг та транспортного обслуговування тощо.
Районний рівень. Стандарти, що стосуються: екстреної медичної допомоги; вторинної спеціалізованої стаціонарної допомоги, лікарні; безпеки (поліція, пожежна частина); доріг та транспортного обслуговування; культури; молоді та спорту тощо.
Яким чином відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України українці, що мешкають в «депресивних регіонах», зможуть отримати достатні можливості для розвитку?
Мінрегіоном підготовлено проєкт Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» (нова редакція). Проєктом Закону передбачено зміна правових, організаційних,  фінансових та інших підходів  до системи  державної підтримки проблемних  територій та розвитку регіонів шляхом: зміни критеріїв та термінології для визначення проблемних територій;  запровадження стимулювання регіонального розвитку на державному та регіональному рівнях; удосконалення механізму узгодження державних та регіональних стратегічних пріоритетів; спрощення процедури підготовки та реалізації договорів щодо регіонального розвитку; забезпечення цільової фінансової підтримки реалізації заходів щодо стимулювання регіонального розвитку та створення сприятливого  інвестиційного середовища в регіонах.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)