13 / Лютий, 2020
12 лютого відбулись слухання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на тему: «Стан і проблеми законодавчого забезпечення розвитку дошкільної освіти в Україні». Засідання проходило під головуванням Голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака та заступника Голови Комітету Сергія Колебошина. Участь у слуханнях беруть заступник Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, народні депутати України, науковці, представники закладів дошкільної освіти, керівники органів управління освітою. Від Асоціації міст України участь у слуханнях взяла аналітик Аналітичного центру АМУ, кандидат педагогічних наук Людмила Мозгова.
У вступному слові Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак наголосив на аналітиці Асоціації міст України щодо проблем фінансування закладів дошкільної освіти в містах районного значення, а також окреслив основну візію слухань, що полягала у напрацюванні норм, що мають лягти в основу нового Закону України «Про дошкільну освіту».
   
Аналітик АМУ Людмила Мозгова у своєму виступі зауважила, що «поряд зі здобутками системи дошкільної освіти, відзначаємо наявність окремих проблемних питань органів місцевого самоврядування у сфері дошкільної освіти». Вона акцентувала на таких проблемах:
 • про повне або часткове невиконання районними радами та районними державними адміністраціями підпункту а пункту 2 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України щодо фінансування закладів дошкільної освіти;
 • про наявність застарілих Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти;
 • про відсутність коштів для будівництва, капітальних ремонтів та устаткування закладів дошкільної освіти;
 • про удосконалення механізму управління комунальними закладами дошкільної освіти;
 • про необхідність розробки та прийняття нового Закону України «Про дошкільну освіту».
«Органи місцевого самоврядування зауважують, що відсутність нового Закону України «Про дошкільну освіту» та ряду підзаконних актів у цій сфері не дають у повній мірі реалізувати вимоги Закону Україну «Про освіту». Тому просимо Комітет пришвидшити їх прийняття, зокрема передбачити у новому Законі України «Про дошкільну освіту» норми, надані Комітету в листі АМУ від 27 січня 2020 року № 5-82», ‒ зауважила аналітик.
Участь в обговоренні стану функціонування дошкільної сфери взяли керівники та працівники закладів дошкільної освіти, науковці, керівники органів управління освітою, народні депутати України.
У результаті обговорень стану і проблеми законодавчого забезпечення розвитку дошкільної освіти в Україні Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій ухвалив рекомендації слухань (проєкт рекомендацій Комітету за посиланням).
    У рекомендаціях Комітету враховано такі пропозиції АМУ (підкреслено):
 1. Верховній Раді України

  Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій протягом третьої сесії УІІІ скликання підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України проект нової редакції Закону України «Про дошкільну освіту» з урахуванням пропозицій і рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти на тему: «Стан і проблеми законодавчого забезпечення розвитку дошкільної освіти в Україні» (12 лютого 2020 року). У законопроекті, зокрема, передбачити:

 • шляхи забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти (провадження освітнього процесу способами та у формах, що є найбільш прийнятними для дітей відповідного віку, розвиток мережі закладів дошкільної освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності, фінансування здобуття дошкільної освіти за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів);
 • визначення державних гарантій для здобуття обов’язкової дошкільної освіти 5-річних дітей;
 • визначення поняття якості освіти та освітньої діяльності закладів дошкільної освіти; механізм функціонування зовнішньої та внутрішньої систем забезпечення якості дошкільної освіти; запровадження інституційного аудиту закладів дошкільної освіти, можливість громадської акредитації закладів дошкільної освіти, критерії моніторингу якості діяльності закладів дошкільної освіти;
 • передбачити атестацію та сертифікацію педагогічних працівників закладів дошкільної освіти;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників сфери дошкільної освіти;
 • створення умов для інклюзивної освіти у сфері дошкільної освіти та здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами;
 • умови ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти (уточнити органи ліцензування у сфері дошкільної освіти, порядок отримання/переоформлення ліцензії та відповідальність за її відсутність тощо);
 • багатоканальне фінансування дошкільної освіти;
 • складові фінансової автономії закладу освіти, зокрема: ведення самостійного балансу, відкриття розрахункових та інших рахунків у фінансових установах, бухгалтерського обліку самостійно закладом освіти, через централізовану бухгалтерію або шляхом застосування послуг аутсорсингу;
 • визначення понять робочого часу та його складових: педагогічного навантаження, методичної, організаційної роботи та інших видів педагогічної діяльності педагогічного працівника;
 • зменшення педагогічного навантаження педагогічних працівників на тиждень (для вихователя – 25 годин, соціального педагога – 30 годин, практичного психолога – 30 годин, інструктора з фізкультури – 25 годин, вихователя-методиста – 30 годин тощо);
 • збільшення тривалості щорічної відпустки (для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти до 56  календарних днів, помічників вихователів – до 30 календарних днів);
 • реалізацію засад державно-громадського та державно-приватного партнерства у сфері дошкільної освіти;
 • запровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методик у сфері дошкільної освіти;
 • зменшення наповнюваності груп, що дасть можливість для ефективного впровадження інклюзивного навчання.
 • удосконалення правових механізмів реалізації рівного доступу до якісної дошкільної освіти для дітей з населених пунктів, де відсутні заклади дошкільної освіти, а саме: врегулювання питання підвезення дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти, створення центрів методичного та психологічного супроводу батьків, діти яких не отримали місця здобуття освіти в дитячому садочку;
 • організацію здорового та якісного харчування вихованців у закладах дошкільної освіти, а також медичного супроводу.

2.Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

2.1. Розглянути можливість виплати субвенційних коштів з державного бюджету місцевим бюджетам на:
 • покращення соціального захисту педагогічних працівників закладів дошкільної освіти;
 • створення безпечного, інклюзивного, розвивального та комфортного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти;
 • оновлення технологічного обладнання харчоблоків, проведення ремонту та закупівлі нового устаткування для їдалень закладів освіти тощо.
2.2. Впровадити державне забезпечення закладів дошкільної освіти програмно-методичними, навчально-наочними, навчально-розвивальними, корекційно-розвивальними, дидактичними та іншими матеріалами для використання в освітньому процесі.
2.3. Розробити державну програму зі співфінансування будівництва закладів дошкільної освіти з державного та місцевих бюджетів з урахуванням можливостей територіальних громад.
2.4. Розробити механізм розподілу міжбюджетних трансфертів на забезпечення дошкільної освіти між місцевими громадами за принципом «гроші ходять за дитиною».
2.5. Розробити та затвердити норматив фінансової забезпеченості закладів дошкільної освіти
2.6. Розробити нові механізми сприятливих умов використання державного нерухомого майна та земельних ділянок територіальних громад  приватними та корпоративними закладами освіти, іншими суб’єктами освітньої діяльності, що забезпечують здобуття дошкільної освіти.
2.7. З метою розвитку матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти, зокрема заміни застарілого технологічного обладнання харчоблоків, пралень; створення сучасного розвивального середовища для дітей; забезпечення закладів дошкільної освіти комп’ютерною технікою, сучасним програмним забезпечення, підключення закладів до мережі Інтернет; поповнення закладів навчально-методичними посібниками, ігровим матеріалом розглянути питання щодо доцільності розроблення цільових державних програм – «Інтернет для усіх закладів дошкільної освіти», «Ігрове обладнання для дошкілля», «Ресурсні кімнати для закладів дошкільної освіти».
3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:
 • Розробити Концепцію розвитку дошкільної освіти, спрямованої на розв’язання її актуальних проблем, визначення концептуальних засад та прикладних інструментів забезпечення доступної та якісної дошкільної освіти.
 • Оновити Базовий компонент дошкільної освіти з урахуванням вікових особливостей дітей дошкільного віку, формування необхідних компетентностей та базових якостей особистості, набуття первинного соціального досвіду, що забезпечує підґрунтя для подальшого успіху дитини, її гармонійного цілісного розвитку та забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою.
 • Оновити Положення про заклад дошкільної освіти, зокрема з метою врахування автономії закладів освіти, передбачених Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту», урізноманітнення форм організації здобуття дошкільної освіти, вдосконалення порядку зарахування дітей до закладу дошкільної освіти, створення ефективної системи управління закладом дошкільної освіти, врахування діяльності закладів дошкільної освіти усіх типів і форм власності, інших суб’єктів освітньої діяльності, що забезпечують здобуття дошкільної освіти.
 • Запровадити моніторингове дослідження якості дошкільної освіти з метою виявлення актуальних проблем та шляхів їх розв’язання, а також об’єктивного оцінювання якості дошкільної освіти України.
 • Оновити Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 року № 1055, зокрема передбачити в штатному розписі посаду практичного психолога з урахуванням кількості дітей у закладі, а не кількості груп; дефектолога та вчителя-логопеда тощо.
 • Розробити професійний стандарт вихователя закладу дошкільної освіти та стандарт вищої освіти зі спеціальності «Дошкільна освіта».
 •  Вжити заходи з метою удосконалення системи освітньої статистики у сфері дошкільної освіти.
4. Рекомендувати Міністерству охорони здоров’я України спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України:
 • Розробити перелік продуктів та примірні меню для забезпечення раціону дітей, яким рекомендовано безглютенову та безлактозну дієти з метою забезпечення зазначеної категорії дітей харчуванням в умовах закладу дошкільної освіти та внести відповідні зміни до Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 22 листопада 2004 року № 1591.
 •  Провести моніторинг якості основних продуктів харчування, що поставляються у заклади дошкільної освіти. Заборонити використовувати субпродукти, консерви, печиво, що містять транс-жири, маргарин, консерванти, красителі тощо в харчуванні дітей дошкільного віку.
 • Внести зміни до Наказу від 24.03.2016  № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» з метою приведення їх у відповідність до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту».
5. Рекомендувати Національній академії педагогічних наук України:
 • Підготувати науково-обґрунтовані пропозиції до проекту Концепції розвитку дошкільної освіти.
 • Надати науково обґрунтовані пропозиції щодо оновлення Державного стандарту дошкільної освіти «Базовий компонент дошкільної освіти» та відповідних освітніх програм.
 • Передбачити проведення фундаментальних і прикладних досліджень з проблем дитячої психології, дошкільної дидактики та раннього розвитку дитини від 0 до 2 років.
 • Розробити навчально-методичне забезпечення з раннього розвитку дитини для закладів дошкільної освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, батьків.
 • Провести методологічний семінар «Дошкільна освіта в контексті ідей Нової української школи» (квітень 2020 р.) у рамках Міжнародного Форуму з дошкільної освіти (квітень 2020 р).
6. Рекомендувати органам виконавчої влади та місцевого самоврядування:
 • Вживати ефективних заходів з метою розвитку мережі закладів дошкільної освіти, у тому числі інших суб’єктів освітньої діяльності, що забезпечують здобуття дошкільної освіти, а також створення додаткових місць у закладах дошкільної освіти, що вже функціонують.
 • Передбачити введення до штатних розписів закладів дошкільної освіти  посаду медичної сестри з дієтичного харчування,  відповідно до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 04 листопада 2010 року № 1055, з метою створення належних умов і контролю організації раціонального харчування дітей.
 • Посилити контроль за організацією харчування дітей у закладах дошкільної освіти та виконанням норм харчування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 22 листопада 2004 року № 1591.
Аналітичний центр АМУ
 
 
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)