24 / Січень, 2020
24 січня Кабінет Міністрів України схвалив постанову, якою затверджено зміни до Методики формування спроможних територіальних громад.
Прийнятими змінами:
  • передбачено, що формування територіальних громад здійснюється з урахуванням рівня їх спроможності, оптимальних мереж соціальної інфраструктури та доступності публічних послуг у відповідних сферах;
  • визначено критерії оцінки рівня спроможності територіальних громад та необхідність врахування такої оцінки при розробленні перспективних планів (внесенні змін до перспективних планів).

Зміни передбачають, що попередня оцінка рівня спроможності  здійснюється за 5 об'єктивними критеріями: чисельність населення, чисельність дітей шкільного віку, площа території, індекс податкоспроможності бюджету, частка місцевих податків у доходах бюджету.

Це дозволить зменшити вплив суб'єктивних факторів на прийняття відповідних рішень.

Окрім того, відповідні положення Методики приведені до Стандарту доступності публічних сервісів та послуг, визначених Програмою діяльності Уряду та Законом України від 5 грудня 2019 р. № 348-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Постанова враховує зауваження АМУ, які стосувалися обов'язковості залучення органів місцевого самоврядування до роботи над перспективним планом та паспортами спроможних територіальних громад. АМУ погодила проєкт постанови у встановленому порядку.

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)