Програма засідання секції з питань адміністративних послуг

27-28 квітня 2017 р.  м. Харків

27 квітня 2017 року

07:00 – 11:30

Асоціація міст України в рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)» 27-28 квітня 2017 року у місті Харкові проводить засідання секції з питань адміністративних послуг, яка об’єднує керівників міських центрів надання адміністративних послуг. На засіданні Секції планується обговорення актуальних проектів законів та проблем у діяльності центрів надання адміністративних послуг, а також вироблення спільних пропозицій державним органам.

7 лютого 2017 року проект Закону України "Про електронні довірчі послуги" (№4685) направлено парламентом на повторне друге читання. Прийняття проекту Законудасть змогу запровадити в Україні модель та принципи надання електронних довірчих послуг Європейського Союзу шляхом гармонізації з положеннями Регламенту (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах внутрішнього ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС, з урахуванням національних особливостей, не руйнуючи систему взаємодії су

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)