18 / Травень, 2020
Асоціація міст України розглянула проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про культуру» щодо загальних засад надання населенню культурних послуг», надісланий листом Міністерства культури та інформаційної політики України від 07.05.2020 року № 6072/9.5.
Законопроєктом передбачається введення у правове поле понять «культурна послуга», «мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами», «центр культурних послуг», запроваджується механізм моніторингу та оцінювання реалізації державної політики у сфері культури, здійснюється уточнення пріоритетів державної культурної політики.
Асоціація міст України проаналізувала Законопроєкт та вважає за необхідне висловити окремі міркування щодо його змісту.
Про вживане у Законопроєкті поняття «мистецька освіта»
У тексті Законопроєкту вживається поняття «мистецька освіта». У той же час у статті 21 Закону України «Про освіту» використовується поняття «спеціалізована мистецька освіта», що відповідно до абзацу восьмого частини другої цієї статті функціонує згідно з Положенням про заклади спеціалізованої мистецької освіти.
Зважаючи на це, пропонуємо у тексті Законопроєкту словосполучення «мистецька освіта» викласти у редакції «спеціалізована мистецька освіта».
Щодо переваг Законопроєкту
У Законопроєкті враховано позицію Асоціації міст України та запропоновано вилучити норму про обов’язкове погодження із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сферах культури та мистецтв, виключення закладів культури з базової мережі. Таким чином, створюються можливості органам місцевого самоврядування самостійно управляти закладами культури на базовому рівні, формувати мережу закладів культури та мистецтв з урахуванням потреб громади. Також Законопроєкт передбачає право на міжмуніципальне співробітництво суміжних територіальних громад у випадку прийняття рішення про створення центру культурних послуг/центру творчості для спільного культурного обслуговування населення.
Новацією Законопроєкту є можливість утворення за власним рішенням органів місцевого самоврядування методичних установ/методичних відділів мистецької освіти, а також утворювати філії закладів культури.
Серед переваг Законопроєкту, на думку Асоціації міст України, є включення статті про норми мінімальних стандартів забезпечення населення культурними послугами. Це дозволить врегулювати питання переліку, змісту та обсягу культурних послуг, що надаватимуться населенню в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці.
Окрім того, змінами до статті 26 Закону України «Про культуру» пропонується затвердити Методику обрахунку собівартості культурних послуг, що сприятиме застосуванню норм Закону України «Про співробітництво територіальних громад» щодо співробітництва у сфері культури.
Зважаючи на вище зазначене, Асоціація міст України погоджує проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про культуру» щодо загальних засад надання населенню культурних послуг» з урахуванням наданої вище пропозиції.
Відповідні висновки сьогодні надіслані листом від 18.05.2020 року №5-406 до Міністерства культури та інформаційної політики України.
Додатково звертаємо увагу, що Законопроєкт враховує рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної політики щодо розвитку сфери культури.
Аналітичний центр АМУ

 

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)