Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Карантин продовжено до 24.04.2020. Станом на початок карантину 12.03.2020 в закладах освіти є залишки продуктів харчування, строки реалізації яких закінчено. Всі необхідні заходи щодо зменшення залишків продукції проведено (повернення продукції постачальникам, реалізація продукції), проте на даний час залишається проблемним питанням нереалізована продукція, термін якої спливає в квітні місяці. Просимо надати консультацію щодо правильності вирішення даного питання.
Щодо продукції, строки реалізації якої закінчено
На сьогодні існує лише один профільний нормативний документ, який регламентує облік продуктів харчування, - Інструкція обліку продуктів харчування в лікувально-оздоровчих та інших установах охорони здоров’я, затверджена наказом від 05.05.83 року № 530 (далі – Інструкція). І хоча ця Інструкція досить застаріла, вона продовжує діяти на території України. Підставою цьому є постанова Верховної Ради України від 12.09.1991 року № 1545, згідно з якою до прийняття відповідних актів законодавства України на її території застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, не врегульованих законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції та законам України.
Інших профільних інструкцій з обліку продуктів харчування не існує, тому її можна узяти за основу обліку не лише у сфері охорони здоров’я, а й в інших галузях бюджетної сфери.
Крім цього, не слід забувати, що продукти харчування належать до категорії виробничих запасів субрахунків 1511 (1521) «Продукти харчування», облік яких регламентується наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 року № 1219 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі».
Продукти харчування повинні зберігатися у спеціально обладнаних коморах та овочесховищах, що забезпечують їх збереження та відповідають санітарним нормам і правилам.
Зважаючи на те, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17 березня 2020 року № 530-IX, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року, у зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією, пов’язаною з поширенням на території України коронавірусу COVID-19, було запроваджено карантин у закладах освіти з 12 березня до 24 квітня 2020 року. Ця обставина є такою, яка прямо впливає на неможливість надання послуг з організації харчування здобувачів освіти.
Ваші дії щодо повернення продукції постачальникам та вчасної її реалізації є правильними. У той же час залишилась частина продукції, термін реалізації якої завершився або підходить до кінця.
Згідно з пунктом «б» частини другої статті 46 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» за реалізацію продукції, забороненої до випуску і реалізації посадовими особами органів державної санітарно-епідеміологічної служби, підприємство, підприємець, установа, організація сплачує штраф у розмірі 100 відсотків вартості реалізованої продукції.
Щоб цього не допустити, слід вчасно скласти акти та списати таку продукцію.
Звернемо увагу на те, що при списанні швидкопсувних продуктів харчування слід дотримуватись вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм. Забороняється списання швидкопсувних продуктів харчування пізніше їх визначених строків зберігання. При списанні продуктів харчування користуємось Інструкцією обліку запасів бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від 8 грудня 2000 року № 125.
Щодо продукції, термін зберігання якої спливає за місяць
Органи місцевого самоврядування України, що зіштовхнулись із такою ж проблемою, здійснюють передачу продуктів харчування органам управління соціального захисту та закладам охорони здоров’я. Така передача забезпечується рішенням виконавчого комітету відповідної ради.

Аналітичний центр АМУ

Чи може отримати допомогу 21000 грн молодий учитель початкових класів, стаж роботи 5 років, який із вересня 2019 року працює на посаді асистента вчителя та не має викладацьких годин?

Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років.

На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Таким чином, кошти у державному бюджеті на відповідні виплати іншим категоріям педагогічних працівників не передбачені.

Оскільки Ви працюєте на посаді асистента вчителя, Вам виплата допомоги не передбачена.

 

Аналітичний центр АМУ

 

Добрий день! На міському рівні у зв’язку з карантином та переведенням педагогів та МОП у дистанційний режим розпорядником коштів вищого рівня не був виданий наказ по місту. Директор школи видав його спираючись на постанови КМУ від 11.03 та 16.03, наказ МОН України № 406 з переведенням працівників закладу у дистанційний режим. Начальник відділу освіти, молоді та спорту просить надати завірені копії наказів по закладу на період карантину з графіками чергувань адміністрації, молодшого обслуговуючого персоналу при тому, що він не є контролюючим органом. Чи правомірні дії? Дякую.

Відповідно до частини другої статті 25 Закону України «Про освіту» засновник закладу освіти (міська рада) або уповноважений ним орган (у Вашому випадку - Відділ освіти, молоді та спорту), зокрема, здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти.

Звертаємо увагу, що заробітна плата молодшого обслуговуючого персоналу виплачується з міського бюджету, а сам відділ освіти, молоді та спорту може бути визначений засновником розпорядником коштів освітньої субвенції за місцевим бюджетом. Оплата праці педагогічних працівників здійснюється з освітньої субвенції.

Зважаючи на це, дії начальника Відділу освіти, молоді та спорту є такими, що відповідають чинному законодавству.

Аналітичний центр АМУ

Добрий день! Скажіть, будь ласка, чи маю я право на виплату допомоги вчителям згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року, якщо працюю вихователем ГПД та на декретному місці з 2019 року вчителем трудового навчання? Дякую.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років.

На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Таким чином, кошти у державному бюджеті на відповідні виплати іншим категоріям педагогічних працівників не передбачені.

Оскільки Ви працюєте на посаді вихователя групи подовженого дня (основна посада), Вам виплата допомоги не передбачена.

Аналітичний центр АМУ

 

 

Добрий день. Щоб перевести головного бухгалтера на надомну роботу, що треба прописати в наказі? Дякую!

Робота надомників регулюється Кодексом законів про працю України і Положенням про умови праці надомників, затвердженим постановою Державного комітету СРСР із праці та соціальних питань і Секретаріату ВЦРПС від 29.09.81 року № 275/17-99, яке діє в частині, що не суперечить Конституції та законам України.

Надомниками є особи, які уклали трудовий договір про виконання роботи вдома з матеріалів і з використанням інструментів та механізмів, які надаються роботодавцем. Надомники є штатними працівниками підприємства. Надомні працівники користуються тими самими правами й обов’язками, що й інші працівники. Вони мають право на відпустку (щорічну, додаткову, без збереження заробітної плати), оплату лікарняного, дотримання гарантій при звільненні.

Далі в консультації говоритимемо про оформлення співробітника на надомну роботу.

Насамперед працівник на ім’я керівника має написати заяву довільної форми. Наприклад:

Прошу Вас дозволити мені виконання роботи, визначеної трудовим договором, вдома в період з ________ 2020 року по ________ 2020 року відповідно до встановленого графіку роботи без зміни інших умов праці.

Робоче місце знаходиться за моїм фактичним місцем проживання за адресою: _____________________.

Зобов’язуюсь дотримуватися трудової дисципліни при виконанні посадових обов’язків.

Дата                                                                                               Підпис

Наказ можна скласти в довільній формі із зазначенням усіх необхідних реквізитів або оформити за типовою формою № П-1, затвердженою наказом Держкомстату від 05.12.08 року № 489.

Встановлення карантину та пов’язаних із ним обмежень спонукає багатьох роботодавців переводити працівників на надомну роботу.

Зважаючи на це, пропонуємо такий зразок наказу:

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17 березня 2020 року № 530-IX, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року, у зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією, пов’язаною з поширенням на території України коронавірусу COVID-19, згідно зі заявою (П.І.П.) від ________2020 року

НАКАЗУЮ:

  1. Перевести з _________ 2020 року по __________ 2020 року бухгалтера (П.І.П.) на надомну роботу.
  2. Дозволити (П.І.П.) виконання роботи із застосуванням електронних комунікацій та технологій у віддаленому режимі.
  3. Бухгалтеру (П.І.П.) виконувати посадові обовязки за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
  4. Під час надомної роботи бухгалтер зобов’язана: (подається перелік посадових обов’язків з урахуванням особливостей роботи на дому).
  5. Встановити, що за недотримання трудової дисципліни при виконанні трудових обовязків під час роботи на дому працівник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
  6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Посада керівника                                                                           Підпис

З наказом ознайомлений (а)

Дата/підпис працівника

З наказом працівника ознайомлюють під особистий підпис.

Аналітичний центр АМУ

Доброго дня! Чи правомірні перевірки у закладі загальної середньої освіти фінансовим відділом у період карантину. Дякую!

Відповідно до пункту 4 статті 2 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17 березня 2020 року № 530-IX на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) органам державного нагляду (контролю) заборонено проведення планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Зважаючи на це, будь-який вид контролю слід перенести до нормалізації епідеміологічної ситуації.

Аналітичний центр АМУ

 

Скажіть, будь ласка, чи маю я право на виплату допомоги вчителям згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року, якщо працюю асистентом учителя?

Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років.

На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Таким чином, кошти у державному бюджеті на відповідні виплати іншим категоріям педагогічних працівників не передбачені.

Оскільки Ви працюєте на посаді асистента вчителя, Вам виплата допомоги не передбачена.

 

Аналітичний центр АМУ

 

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи маю право я на разову виплату молодим учителям згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179? За основним місцем роботи я соціальний педагог, але у школі, маю педагогічний стаж 3 роки, а також педагогічне навантаження з математики. Дякую.

Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Таким чином, кошти у державному бюджеті на відповідні виплати іншим категоріям педагогічних працівників не передбачені.

Оскільки Ви працюєте на посаді соціального педагога, Вам виплата допомоги не передбачена.

Аналітичний центр АМУ

 

 

Соціальний педагог, маю педагогічне навантаження 8 год (географія). Стаж роботи 6 років. Чи маю право на отримання допомоги у 2020 році (21000 грн)?

Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Таким чином, кошти у державному бюджеті на відповідні виплати іншим категоріям педагогічних працівників не передбачені.

Оскільки Ви працюєте на посаді соціального педагога, Вам виплата допомоги не передбачена.

Аналітичний центр АМУ

Доброго дня! Надайте будь ласка роз’яснення чи можливо надавати комунальне майно (нерухоме) в позичку терміном на 25 років? Дякую.
Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України №157 «Про оренду державного та комунального майна», який вступив в дію з 01.02.2020 року, забороняється передавати державне та комунальне майно в безоплатне користування або позичку.
Тобто, такі види договорів як «позичка» з 1 лютого 2020 року щодо державного та комунального майна – не укладаються.    

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)