Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Лікарі КНП "Центру первинної медико - санітарної допомоги" , який фінансується згідно дговору із національною службою здоров'я України, виписує рецепти на наркотичні засоби, психотропні речовини для лікування больового синдрому онкохворих. Хто та за рахунок яких коштів здійснює оплату за вищезазначені засоби?

Переліком медичних послуг з надання первинної медичної допомоги визначеному Додатком 1 до Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року № 348/31800) передбачено, серед інших послуг, наступне:

«12. Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта.»

У свою чергу пунктом 4 Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1117 зазначено, що «перелік послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг), пов’язаних з первинною медичною допомогою, оплату надання яких держава гарантує в межах програми медичних гарантій на 2019 рік, визначається Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим МОЗ.

Та пунктом 12 Порядку зазначено, що оплата за надані медичні послуги здійснюється відповідно до договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного з Національною службою здоров’я України.

Чи обов'язково виствітлювати на сайті міської ради 1.усі посадові обов'язки працівників установи; 2. чи повинні зберігатися проекти рішень сесій та виконкому після їх прийняття. Якщо згідно "порядку забезпечення доступу до публічної інформації" та Регламенту роботи ради це не передбачено.

1.    Перелік інформації, яка обов’язково має розміщуватися на сайті,
визначений у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Там, зокрема, передбачено оприлюднення інформації про організаційну
структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями
діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів,
порядок та механізм їх витрачання тощо) розпорядників інформації  (п.1
частини 1) та про основні функції регіональних підрозділів суб’єктів владних
повноважень (п. 11 частини 1). Але не вимагається розміщувати інформацію про
посадові обов’язки працівників установи. Отже, посадові інструкції
працівників на сайті можуть бути розміщені, але законом це не вимагається.
2.    Частиною 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» передбачено оприлюднення проектів нормативно-правових актів,
рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними
розпорядниками, не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою
прийняття. Оприлюднення проектів здійснюється для можливості ознайомлення з
ними зацікавленої громадськості та внесення пропозицій щодо їх
удосконалення. Інформація про врахування думки громадськості в остаточно
прийнятому документі, про хід його погодження, отримані та враховані чи не
враховані зауваження може являти публічний інтерес. Тому необхідність, місце
та терміни зберігання проектів рішень після їх прийняття в залежності від
їхньої цінності має визначатися внутрішніми документами відповідних органів
місцевого самоврядування. При цьому слід керуватися наказом Мінюсту,
розміщеним за цією адресою
https://www.osgrm.ua/posibnyky-video/zakony-pro-arhivy/pro-zatverdzhennya-pravyl-organizatciyi-dilovodstva-ta-arkhivnogo-zberigannya-dokumentiv/
 

Чи обов’язково має бути номер на печатці старостинського округу? Крім цього планується, що спеціалісти відділу надання адміністративних послуг, які працюють у старостинських округах, будуть проводити в селах державну реєстрацію актів цивільного стану. Якою гербовою печаткою (з номером чи без) вони мають користуватися?

Поставлені  питання врегульовані наказом Мін'юсту від 11.11.2011 року №
3306/5 "Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими
особами органів місцевого самоврядування".
Як витікає з цього наказу, печатка кожного старости повинна мати номер, яким
вона відрізняється від номерів печаток інших старост.
Нотаріальні дії, вчинювані іншими уповноваженими на те посадовими особами
органу місцевого самоврядування, посвідчуються гербовою печаткою
відповідного органу місцевого самоврядування - тобто, як можна розуміти,
ради або її виконавчого комітету.
Раджу ознайомитися з повним текстом зазначеного наказу, розміщеним за
адресою. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-11
 

У зв'язку із початком передвиборчої агітації, чи повинні політичні партії і представники кандидатів у президента звертатися до місцевих рад, щодо отримання дозволу на розміщення на території ради агітаційного намету і яка повинна бути відповідь місцевої ради.

Законами "Про вибори Президента України" та "Про вибори народних депутатів
України" лише передбачено таку форму агітації, як "встановлення агітаційних
наметів", однак в цих законах відсутні будь-які норми, які б регулювали таке
встановлення.
В той же час частиною 5 статті 55 закону "Про місцеві вибори" передбачено,
що "встановлення агітаційних наметів для проведення заходів передвиборної
агітації ... не потребує повідомлення чи отримання будь-яких дозволів від
органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування".
Тож, вважаю, до ради ніхто не має з цього питання звертатися за дозволом.
Патрульна поліція може, на мій погляд, робити агітаторам зауваження, якщо
встановлений намет заважає руху транспорту чи пішоходів.

Чи підлягають щорічному оцінюванню в.о.старости, керуючий справами, заступник селищного голови в ОТГ?

Щорічне оцінювання службовців МС в ОМС зазвичай проводиться відповідно до
прийнятого відповідною радою Положення на основі Типового положення про
проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого
постановою КМУ від 26 жовтня 2001 р. N 1440.
Пунктом 2 Типового положення визначено, що:
"2. Атестації   підлягають    посадові    особи    місцевого
самоврядування  УСІХ РІВНІВ,  у  тому  числі  ті,  які  внаслідок
організаційних  змін обіймають посади менше ніж один рік,  якщо їх
службові обов'язки не змінилися.
     НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ атестації  сільські,  селищні,  міські  ГОЛОВИ,
голови  районних  у  містах,  районних,  обласних  рад,  СЕКРЕТАРІ
сільських, селищних, міських рад, СТАРОСТИ, працівники патронатної
служби,  особи,  які перебувають на займаній посаді менше ніж один
рік,  молоді  спеціалісти,  вагітні  жінки, чи жінки, які працюють
менше  ніж  один  рік  після  виходу  на  роботу  з  відпустки  по
вагітності  і  пологах  чи  догляду за дитиною, особи, прийняті на
роботу  на  визначений термін".
Таким чином, керуючий справами, заступник голови, в.о.старости, як не
віднесені Типовим положенням до осіб, що не підлягають, щорічне оцінювання
мають проходити.
Втім, це лише Типове положення, воно носить рекомендаційний характер. І
місцеве положення, прийняте радою, може від нього відрізнятися.
 

До якої категорії ( до VI або VII) віднести посаду начальника загального відділу селищної ради об'єднаної громади

Постановою КМУ від 26 жовтня 2001 р. N 1441 посади керівників відділів
селищних рад віднесено до шостої категорії.
 

Як використовувати майно (будівель, споруд) закладів освіти, які не використовуються освітньому процесі, для інших потреб обʼєднаної територіальної громади? Як внести необхідні зміни до Закону України "Про освіту"?
Щодо використання майна закладів освіти на засадах державно-приватного партнерства
Питання управління майном закладів освіти регулюється статтями 80 та 81 Закону України «Про освіту». Відповідно до частини шостої статті 80 Закону України «Про освіту» майно закладів освіти, яке не використовується в освітньому процесі, може бути вкладом у спільну діяльність або використане відповідно до статті 81 цього Закону. Стаття 81 Закону України «Про освіту» регулює питання державно-приватного партнерства у сфері освіти і науки.
Щодо використання окремих будівель, споруд закладів освіти, які не використовуються в освітньому процесі
Повідомляємо, що Асоціація міст України листом № 5-261 від 11.06.2018 року зверталась до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти з проханням врегулювати на законодавчому рівні проблему використання обʼєктів та майна закладів освіти з метою забезпечення комфортного перебування та забезпечення неосвітніх потреб учнів у цих закладах.
Доводимо до Вашого відома, що 19 січня 2019 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до статті 80 Закону України «Про освіту» щодо забезпечення освітнього процесу належними умовами для праці та здобуття освіти» № 2661-VIII від 20 грудня 2018 року. Цим законом частину четверту статті 80 Закону України «Про освіту» уточнено та викладено у такій редакції:
«4. Об’єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладами освіти та пов’язані із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу, з урахуванням визначення органом управління можливості користування державним нерухомим майно в межах законодавства.».
Щодо запровадження в закладах освіти, що не використовуються в освітньому процесі, платних послуг
Зауважуємо, що відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796, у закладах освіти можуть бути запроваджені платні послуги як у сфері освітньої діяльності, так і інших сферах: наукової та науково-технічної діяльності; міжнародного співробітництва; охорони здоровʼя, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту; побутових послуг, житлово-комунальних та інших послуг.
Щодо перспектив змін у законодавстві галузі освіти
Окрім того, повідомляємо, що за участі Асоціації міст України робочої групою Міністерства освіти і науки України було розроблено проект Закону України «Про повну загальну середню освіту». Під час його розроблення АМУ порушувало проблему використання та збереження будівель закладів освіти, які призупинили свою діяльність або були реорганізовані. Так, у цьому проекті Закону України передбачено статтю 61 у такій редакції:
«Стаття 61. Майно закладів загальної середньої освіти
1. Правові засади володіння, користування і розпорядження майном закладів загальної середньої освіти визначаються Законом України «Про освіту», цим Законом та іншими актами законодавства.
2. Майно, у тому числі земельні ділянки, ліквідованих закладів загальної середньої освіти або тих, діяльність яких була призупинена, у сільській місцевості відповідно до рішення засновника може бути використане для забезпечення здобуття освіти, надання послуг у сфері соціального захисту, культури та охорони здоров’я, у тому числі на засадах державно-приватного партнерства. Відповідне майно не може бути предметом застави, стягнення, джерелом погашення боргу і щодо такого майна не можуть вчинятися будь-які дії, наслідком яких може бути припинення державної (комунальної) власності на таке майно.
Державні, комунальні заклади загальної середньої освіти та/або державна, комунальна частка корпоративного закладу загальної середньої освіти не можуть бути приватизовані або в будь-який іншій спосіб передані у приватну власність.».
Наразі проект Закону України «Про повну загальну середню освіту» проходить погодження в Центральних органах виконавчої влади, після якого буде винесений на розгляд Кабінету Міністрів України.
Аналітичний центр АМУ
Чи зберігається поділ на групи при вивченні української мови у ІІ семестрі 2018/2019 навчального року, якщо в І семестрі класи ділилися (наповнюваність класів – 28 чоловік і більше)?
Щодо поділу класів на групи при вивченні окремих предметів
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» (далі – Порядок) при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах для посилення індивідуальної роботи з учнями запроваджено поділ класів на групи.
Згідно з Порядком поділ здійснюється за рішенням педагогічної ради закладу за умови, що гранично допустиме навчальне навантаження на учня не перевищуватиме загальну кількість годин, передбачених навчальним планом для даного класу з урахуванням поділу.
Відповідно до Порядку дозволяється здійснювати поділ класів на групи при вивчення української мови як предмета у закладах загальної середньої освіти тоді, коли кількість учнів у класі є більшою 27.
Отже, в класах із наповнюваністю 28 учнів і більше дозволяється здійснювати поділ на групи.
 
Щодо можливості збереження поділу у ІІ семестрі 2018/2019 навчального року
У той же час звертаємо увагу, що оплата праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, у тому числі й на поділ класів на групи при вивченні окремих предметів, здійснюється відповідно до статті 1032 Бюджетного кодексу України за кошти освітньої субвенції. Згідно з листом Міністерства фінансів України від 20.09.2018 року № 07010-07-21/24561 органи місцевого самоврядування мають забезпечити оптимізацію існуючої мережі бюджетних установ та упорядкувати структуру штатної чисельної працівників у межах встановлених асигнувань на оплату праці. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Вашому місцевому бюджету визначено певний обсяг освітньої субвенції, що по суті, є встановленим обсягом асигнувань на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
Засновники закладів освіти (органи місцевого самоврядування) відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 66 Закону України «Про освіту» мають планувати та забезпечувати розвиток мережі закладів загальної середньої освіти. Оскільки ІІ семестр 2018/2019 навчального року календарно перебуває у новому бюджетному періоді, засновник має забезпечити функціонування такої мережі, яка буде забезпечена визначеними на неї видатками. Допускаємо, що у 2019 році доведений обсяг освітньої субвенції із державного бюджету Вашому місцевому бюджету є недостатнім. У такому разі засновник Вашого закладу освіти може прийняти рішення щодо оптимізації мережі класів з метою економії коштів освітньої субвенції та забезпечення обовʼязкових виплат педагогічним працівникам до кінця 2019 бюджетного року (тобто у ІІ семестрі 2018/2019 навчального року, у відпускний період та у І семестрі 2019/2010 навчального року). Таким чином, поділ класів на групи при вивченні української мови може не бути збереженим. Це, звісно, призведе до зменшення педагогічного навантаження вчителя.
У той же час відповідно до п. 76 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (далі ‒ Інструкції), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.1993 року № 102, учителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам, у яких з незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з навантаженням, встановленим їм при тарифікації (станом на 5 вересня 2018 року), до кінця навчального року виплачується з дотриманням Кодексу законів про працю. До таких причин, зокрема, можна віднести злиття груп при вивченні української мови.
Аналітичний центр АМУ
Чи може заступник голови ОТГ, який здійснює викладання уроків при погодинній оплаті в школі, отримувати доплату за завідування кабінетом?
Щодо можливості посадової особи органу місцевого самоврядування працювати за сумісництвом у школі
Відповідно до статті 1021 Кодексу законів про працю України працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. Умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій визначаються Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України № 245 від 03.04.1993 року «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» робітники, спеціалісти і службовці державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на  умовах  трудового договору. На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина у вільний від основної роботи час. При цьому відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї постанови для роботи за сумісництвом згоди адміністрації за місцем основної роботи не потрібно.
Переліком робіт, які не є сумісництвом (додається до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, що затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 28.06.93 № 43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій») передбачено, що всі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, мають право виконувати роботи, які відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом. Зокрема пунктом 3 вищезазначеного Переліку зазначена педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більше як 240 годин на рік.
При цьому звертаємо увагу на те, що згідно з абзацом другим пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України № 245 від 03.04.1993 року «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» відповідно до оплата праці сумісників провадиться за фактично виконану роботу.
Отже, заступник голови ОТГ може працювати в школі за сумісництвом, якщо його рівень кваліфікації відповідає нормам статті 58 Закону України «Про освіту».
Щодо правового підґрунтя встановлення суміснику доплати за завідуванням навчальним кабінетом
Згідно з частиною першої статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту» до педагогічного навантаження належать навчальні години, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності, до яких, зокрема належить завідування навчальним кабінетом. За цей вид педагогічної діяльності встановлюється доплата у розмірі 10-15% у співвідношенні до тарифної ставки. При цьому відповідно до абзацу другого п. 41 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (далі ‒ Інструкції), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.1993 року №102, конкретний розмір доплати встановлюється керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом.
Фактично завідування навчальним кабінетом належить до педагогічного навантаження особи, яка працює за сумісництвом. Якщо ця особа виконує обовʼязки із завідування навчальним кабінетом, то їй може встановлюватись доплата за завідування, розмір якої визначає керівник закладу освіти.
Отже, працівники, які працюють за сумісництвом, нарівні з іншими працівниками підприємства мають право на оплату праці відповідно до чинного законодавства.

Аналітичний центр АМУ

 

Чи можуть бути у відділі освіти ОТГ методисти, чи тільки повинні бути спеціалісти (держслужбовці)? А при виконкомі селищної ради можуть бути методисти, які забезпечують методичний супровід закладів освіти селищної ради?

Щодо компетенції селищної ради

Відповідно до пунктів 3 та 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції селищної ради належить утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; а також затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання. Згідно з статтею 2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» в органах місцевого самоврядування працюють не державні службовці, а посадові особи місцевого самоврядування. Таким чином, селищна рада визначає структуру своїх виконавчих органів, а також кількість посадових осіб місцевого самоврядування та інших працівників.

Щодо посад методистів, які забезпечують методичний супровід закладів освіти селищної ради

Методична служба може бути створена як підрозділ органу управління освітою (практика діяльності переважної частини органів місцевого самоврядування в Україні) або відповідно до пункту 1.6. розділу першого Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) (далі ‒ Положення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 року № 1119, як окрема юридична особа. При цьому її штатний розпис також затверджується селищною радою.

Варто зазначити, що під час прийняття рішення про кількість штатних працівників методичної служби слід користуватись частинами третьою й четвертою Положення, де зазначено основні напрями та завдання її діяльності, вимоги до кадрового наповнення, та врахувати кількість розташованих на території адміністративної одиниці навчальних закладів, педагогів у них. Рішення щодо кількості працівників методичної служби приймає виключно селищна рада, оскільки вона є засновником, а оплата праці працівників методичної служби здійснюється за кошти місцевого бюджету.

Окрім того, посади завідувача навчально-методичної, науково-методичної та методичної установи, методистів належать до посад педагогічних працівників відповідно до абзаців першого та третього розділу «Посади педагогічних працівників» Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963.

Аналітичний центр АМУ

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)