03 / Грудень, 2021
Постановою Уряду від 28.07.2021 р. № 821 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» було внесено зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру, що був схвалений постановою від 17.10.2012 №1051, та введено в дію Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок (в новій редакції) та Класифікатор видів функціонального призначення територій та їх співвідношення з видами цільового призначення земельних ділянок.
Змінами до Порядку, зокрема, 
  • запроваджено новий вид цільового призначення земельних ділянок «Земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання» з кодом 07.09 у категорії земель рекреаційного призначення (додаток 59 до Порядку);
  • встановлено вид функціонального призначення території «Території кладовищ та крематоріїв» з кодом 20506.0 (додаток 60 Порядку).
Для цього виду території встановлено переважні (основні) види цільового призначення земельних ділянок: 07.08 «Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування»; 08.01 «Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини», а також супутні види цільового призначення земельних ділянок з кодами:
- 04.10 «Для збереження та використання пам’яток природи»;
- 05.01 «Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об’єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи)»;
- 11.04 «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)»;
- 11.07 «Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення»;
- 13.01 «Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій»;
- 13.03 «Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку»;
- 14.02 «Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії».
 
Таким чином Порядок блокує можливість відведення земельних ділянок під місця поховання на територіях, передбачених містобудівною документацією для кладовищ та крематоріїв (код 20506.0). Аналогічна ситуація і для територій для захоронення трупів тварин (код 20507.0 у додатку 60 Порядку).
 
Довідково. До липня 2021 року (до запровадження нового виду цільового призначення земельних ділянок з кодом 07.09) земельні ділянки для розміщення кладовищ (під місця поховання), як правило, відводилися з цільовим призначенням «Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування» (код 03.12) відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету із земельних ресурсів від 23 липня 2010 р. № 548.
АМУ звертає увагу, що відповідно до статті 50 Земельного кодексу України, до земель рекреаційного призначення належать землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів. Таким чином віднесення земельних ділянок, відведених під місця поховання, до категорії земель рекреаційного призначення, на нашу думку, виглядає необґрунтованим.
Для розблокування відведення земельних ділянок для розташування кладовищ (під місця поховання) Асоціація міст України звернулася до Уряду з пропозицією невідкладно внести до Порядку ведення Державного земельного кадастру (затвердженого постановою Уряду від 17.10 2012 р. № 1051) такі зміни:
► у додатку 59 упорядкувати цільове призначення земель під кладовищам (під місцями поховання);
► у додатку 60 перелік допустимих (основних) видів цільового призначення земельних ділянок для видів функціонального призначення «Території кладовищ та крематоріїв» (код 20506.0) та «Території захоронення трупів тварин» (код 20507.0) доповнити такими цільовими призначеннями:
- «Земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання» з кодом 07.09;
- «Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування» з кодом 03.12.
 
Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)