26 / Липень, 2022
Асоціація міст України надала Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування пропозиції та рекомендації щодо проєкту Закону України №6504 від 05.01.2022 "Про службу в органах місцевого самоврядування".
Асоціація міст України брала участь у підготовці як попереднього законопроєкту №2489 від 30.03.2015, так і законопроєкту №6504 від 05.01.2022.
Асоціація міст України відзначила врахування концептуальних ідей, які були висловлені Правлінням АМУ в 2016 році:
1. Правова самостійність служби в органах місцевого самоврядування.
Окремим законом пропонується врегулювати всі загальні положення служби без відсилань до інших законів або урядових актів. Разом з тим, передбачається належна гармонізація положень законопроєкту з Законом України «Про державну службу». Підзаконні нормативно-правові акти щодо служби прийматимуться місцевими радами, які орієнтуватимуться на типові положення Нацдержслужби.
2. Організаційна самостійність служби в органах місцевого самоврядування.
Відсутність механізмів втручання державних органів у оперативну діяльність керівників служби. Вирішення спірних питань здійснюватиметься керівником служби або у порядку адміністративного судочинства.
3. Відкритість та кар'єра на службі в органах місцевого самоврядування, належна політична нейтральність посадових осіб.
Відкритий конкурс буде основною процедурою вступу на посаду службовця. Призначення на посаду без конкурсу допускатиметься лише при кар'єрному просуванні, переміщенні у межах однієї категорії, при переході з або на державну службу. Деталізуються та посилюються вимоги до політичної неупередженості службовців. Законопроєкт зберігає єдність засад служби для виборних та професійних посадових осіб, що сприятиме зменшенню політизації служби загалом і більшій ефективності місцевого самоврядування.
4. Стабільність служби в органах місцевого самоврядування.
Керуючий справами виконавчого комітету ради, який наразі є виборною посадовою особою, стане професійним службовцем. Він здійснюватиме як наявні сьогодні функції, так і кадрові повноваження щодо ІІ та ІІІ категорій службовців. Це підвищить стабільність та професійність кадрового складу і забезпечить спадковість управлінських справ після кожних місцевих виборів.
Схеми посадових окладів затверджуватимуться не Урядом, а місцевими радами. Це збереже широкі можливості для покращення умов оплати праці в органах місцевого самоврядування у межах наявних ресурсів місцевих бюджетів. Але при цьому будуть наявні мінімальні гарантії й міжкатегорійні пропорції для уникнення встановлення неналежних (занижених, завищених) посадових окладів. За таких умов стане можливим перехід на регулювання заробітної плати посадовими окладами (основною обов'язковою складовою заробітної плати загального характеру), а не преміями та надбавками (додатковою необов'язковою складовою заробітної плати індивідуального характеру). 
АМУ наголошує, що законопроєкт при винесенні на голосування у першому читанні потребує усунення двох критичних проблем:
- встановлення фіксованої верхньої межі найнижчого посадового окладу службовця;
- встановлення неналежного базового рівня формування посадових окладів службовців місцевого самоврядування.
Крім того, АМУ звертає увагу на необхідність при підготовці законопроекту до другого читання врахування наступних пропозицій:
- гарантування належного мінімального рівня оплати праці виборних посадових осіб;
- створення умов для запровадження органами місцевого самоврядування додаткових соціальних гарантій.
Детальшіше про зауваження та пропозиції АМУ в листі.
АМУ пропонує Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримати прийняття у першому читанні за основу проєкт Закону України №6504 від 05.01.2022 "Про службу в органах місцевого самоврядування" з поправками щодо збільшення мінімального розміру посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії "ІІІ", а також виключення верхньої межі посадових окладів таких службовців.
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)